Följ Eurovision-bubblan »

                 
 
 

« Melodifestivalen 2021

Melodifestivalen 2023 »MELODIFESTIVALEN 2022. Sveriges uttagning till Eurovision 2022 kommer att gå via den 62:a upplagan av Melodifestivalen.

 

Inga större ändringar – än

I det regelverk som släpptes i slutet av juni 2021 framgår inga direkta större justeringar utan det mesta ser ut att vara sig likt från det vi känner igen från förr – vilket såklart kan komma att justeras senare i år eller i början av nästa år. Oavsett innebär detta att 28 bidrag är tänkt att väljas ut där en urvalsjury får välja ut en hälft och SVT:s Melodifestivalredaktion en hälft. Juryn väljer sina bidrag från den antagning som kommer att pågå med start i slutet av augusti medan SVT kan välja från juryns ratade hög och/eller från specialinbjudningar. Tanken är att startfältet ska presenteras i slutet av 2021.

Exakt hur omfattande Melodifestivalen 2022 sedan blir återstår att se senare under året, samt om tävlingen kommer att kunna ge sig ut på en turné som det var åren 2002-2020 eller om SVT på grund av ett eventuellt fortsatt pandemiläge får hålla allt i en och samma arena de veckor som tävlingen pågår. Något som däremot står klart är att SVT inte kommer att ge något så kallat bonuserbjudande i år. Det innebär att det inte blir någon P4 Nästa-joker i startfältet.

 

Ny tävlingsledning

Från och med 2022 är det tävlingsproducenten Karin Gunnarsson och hennes team som tar över produktionsansvaret för den svenska Eurovision-uttagningen. Tidigare producenten Christer Björkman, som jobbade med programmet mellan åren 2002-2021, är numera engagerad i den amerikanska Eurovision-versionen som är planerad att sändas 2022.


Fakta


  • Värdstad/städer
  • Inte presenterat

  • Röstningssystem
  • Inte presenterat

  • Programledare
  • Inte presenterat

  • Vinnare
  • Inte avgjort

 

Antagningsinformation


Det första steget för att det ens ska bli en Melodifestival anno 2022 är att SVT behöver få inskickade bidrag för att sedan kunna utse sitt startfält. Även den här gången sker antagningen digitalt och datumen som gäller är satta till mellan den 27:e augusti och 17:e september kl. 11:59 via melodifestivalen.se.

Vi rekommenderar alla som vill skicka in material till Melodifestivalen 2022 att noggrant läsa igenom hela regelverket – särskilt sektionerna om upphovsrätt och övriga villkor. Detta eftersom det är SVT som har all beslutsrätt i tävlingen. Det är också värt att nämna att från och med 25:e november 2021 frånsäger sig SVT alla rättigheter för de bidrag som inte kom med i startfältet.

 

 

Regelverket (frågor och svar)


Vem eller vilka får skicka in bidrag?

Alla, oavsett om du är professionell låtskrivare eller nybörjare i branschen, är varmt välkomna att skicka in så många låtar som man själv önskar. Detta är dock så länge du inte är anställd vid (eller är uppdragsgivare till) SVT under perioden 2:a augusti 2021 till 30:e mars 2022.

 

Måste man vara svensk medborgare för att skicka in bidrag?

För att få skicka in bidrag till tävlingen kräver SVT att minst en (1) person i ett låtskrivarteam innehar svenskt medborgarskap eller är folkbokförd i Sverige. Detta krav ska vara uppfyllt senast den 27:e augusti 2021. Resterande personer i teamet behöver däremot inte inneha detta.

 

Finns det någon regel om hur könsfördelningen behöver se ut i ett låtskrivarteam?

Nej det finns det inte. Däremot har SVT ett önskemål om att minst halva startfältet ska bestå av bidrag gjorda av kvinnliga låtskrivare, alternativt i samarbete mellan både kvinnliga och manliga låtskrivare. Denna policy finns med även i 2022 års regelverk och ska tolkas som den är skriven, dvs. att det är ett önskemål (och inte en regel) från SVT till alla låtskrivarteam.

 

Vilka krav finns på tävlingsbidragen?

Bidraget måste vara ett nyskrivet originalverk (ej cover eller plagiat) som aldrig tidigare offentliggjorts på någon offentlig plattform, och absolut inte före den 1:a september 2021. Exempel på sådana situationer är konserter, klipp i sociala medier och andra kanaler osv. Det är SVT själva som beslutar när bidragen får offentliggöras, vilket brukar ske efter att bidragen lämnat tävlingen eller när alla deltävlingar är avgjorda.

 

Varför får inte tävlingsbidraget ha publicerats före den 1:a september 2021?

Eventuella låtar som släppts på publika plattformar före den 1:a september 2021 får inte tävla i Eurovision 2022. Detta enligt Eurovision Song Contests tävlingsregler. I enstaka fall har det gått för länder att kringgå EBU:s stenhårda regelverk, men för att vara på säkra sidan – skicka bara in opublicerat material oavsett om du skickar till SVT eller andra länders uttagningar!

Vi vill också tipsa alla som vill skicka in att kontrollera så att exempelvis inte tidigare demoversioner av bidraget har hamnat på publika plattformar. Ett sådant fall kan vara att låten skickats in till ett annat lands uttagning ett tidigare år men ej kom med. Det kan vara värt att kontrollera att låten ej lagts ut på det TV-bolagets hemsida/kanaler.

Om låten är publicerad i någon form kan den ej tävla i Melodifestivalen 2022.

 

Vad händer med bidrag som släpps efter 1:a september men före SVT:s publiceringsdatum?

Tävlingsbidrag som släpps på publika plattformar efter den 1:a september 2021 men av (olycks)händelse före den tävlingsdeadline som SVT själv sätter upp kan komma att diskvalificeras. Däremot handlar det om en gradering av uppsåt i och med att i många fall kan publicering ha skett av misstag. SVT diskvalificerar därför inte bara på måfå utan gör en grundlig undersökning i frågan.

Under tävlingsveckorna kan det förekomma att SVT släpper smygklipp från repetitioner och/eller delar av studioversioner av tävlingsbidragen. Detta är en så kallad okej publicering under förutsättning att det bara sker i SVT:s kanaler under en begränsad tid samt omfattning. De enda som brukar få ta del av hela låtarna inför en sändning är den ackrediterade presskåren som då brukar få ett specifikt tillfälle att lyssna på studioversionerna och sedan några dagar där de får följa repetitionerna i arenan. Till viss del kan detta brytas ifall att SVT anordnar publika genrep (då genrepspubliken får höra låtarna med).

 

Finns det några längd- och textkrav för bidragen?

Förutom att bidraget ska vara ett nyskrivet och aldrig tidigare publikt publicerat originalverk finns ytterligare två krav från SVT:

– Bidraget ska innehålla tal- och/eller sånginsatser i någon form. Exakt hur mycket är däremot inte utskrivet i regelverket.

– Bidraget ska kunna framföras på mellan 2 och 3 minuter, detta räknat i scenframträdande. I demostadiet kan dock ett tävlingsbidrag vara kortare och/eller längre än detta men om låten tas ut i tävlan måste den kunna anpassas till denna tidsram.

 

Har SVT någon lista på förbjuda ord/uttryck som ej får användas i texterna?

När det gäller kravet på tal/sånginsats finns det inga hinder att t.ex. använda sig av kraftuttryck som exempelvis svordomar. Däremot kan SVT komma att diskvalificera bidrag som har en titel och/eller text(inslag) som kan verka stötande och som därigenom kan bli problematisk vid en eventuell tävlan i Eurovision 2022.

 

Kan vem som helst tävla som artist i Melodifestivalen?

I grunden är svaret ja, så länge artisten/gruppmedlemmarna på scenen är födda senast i maj 2006 eller tidigare. Regeln gäller dock inte låtskrivarna. Därefter finns de ytterligare en dimension i svaret som handlar om vilka SVT väljer ut.

Låtskrivaren/na till bidraget har möjlighet att föreslå en artist/grupp som den/de vill ska framföra låten. Däremot är det SVT som helt och hållet har vetorätt i vilka artister som ska framföra tävlingsbidragen. Det är således upp till SVT att avgöra vilka artister som ska väljas ut. I detta äger SVT rätten att diskvalificera artister och tävlingsbidrag där produktionen ej kan komma överens med låtskrivaren/na om vilken artist som ska framföra tävlingsbidraget. Låten kan då ersättas av ett annat bidrag.

Det är också värt att känna till att den artist/grupp som sjunger på bidragets demo ska vara beredd att ställa upp som artist i Melodifestivalen om SVT önskar så. Däremot är det ingen självklarhet att demoartisten är ert bidrags artist i slutändan, utan det kan lika gärna bli någon annan som SVT vill ha med.

 

Hur många personer får uppträda i varje framträdande?

Varje tävlingsbidrag får ha mellan 1 och 8 personer på scenen, vilket inkluderar huvudsångaren/na samt eventuella andra personer i en grupp, samt även eventuella dansare, live-körsångare etc.

Notera gärna att maxantalet personer på scenen är under förutsättning att SVT inte behöver arrangera om numren p.g.a. coronapandemin, exempelvis om vinnarlåten måste reservinspelas som en live-on-tape i en studio några månader inför Eurovision 2022. Så var t.ex. fallet inför 2021 då SVT tillfälligt sänkte maxantalet från 8 till 6 personer.

 

Får man sjunga på vilket språk som helst?

Ja, språkvalet är fritt och du kan skicka in samma låt men i olika versioner utan att behöva tala om det för SVT. Kom ihåg att den eventuella språkversion SVT föredrar är den som blir aktuell för tävlingen.

Även om många låtar troligen kommer att framföras på t.ex. engelska i tävlingen är SVT:s målsättning att omkring tio bidrag ska framföras på svenska. Antalet låtar är inte statiskt utan det kan bli fler eller färre beroende på hur många sådana låtar SVT och juryn väljer ut.

 

Finns extrareglerna kvar?

Ja, SVT har även år 2022 utökade regler gällande scenframträdandet. Detta innebär:

– Att ni kan vara som mest åtta (8) personer på scenen (inkl. eventuella live-körsångare och/eller dansare).

– Förinspelad körsång är tillåten**, men all huvudsång måste ske live.

– Ha ett live-instrument på scenen. Detta måste dock godkännas av SVT.

Skulle det första och/eller det sista alternativet förekomma i ert bidrag ställer SVT som motkrav att bidraget ska kunna arrangeras om utan att påverkas negativt till en eventuell tävlan i Eurovision 2022. Detta för att EBU, som arrangerar Eurovisionen, inte tillåter fler än 6 personer på scenen samt bara instrument som scenrekvisita.

Tillägg: Det är inte bekräftat om EBU kommer att fortsätta att tillåta användandet av förinspelad körsång i Eurovisionen. Ett undantag gjordes i 2021 års tävling och därefter har det sagts att frågan ska utvärderas. Något svar hade vid denna publicering inte dykt upp.

 

Vilka fler regelpunkter är viktiga att känna till?

Vi rekommenderar alla som vill skicka in material till Melodifestivalen 2022 att noggrant läsa igenom hela regelverket – särskilt sektionerna om upphovsrätt och övriga villkor. Detta eftersom det är SVT som har all beslutsrätt i tävlingen, och de äger dessutom rätten att justera regelverket närsomhelst samt att diskvalificera de som eventuellt bryter mot reglerna.

Det är också värt att nämna att från och med 25:e november 2021 frånsäger sig SVT alla rättigheter för de bidrag som inte kom med i startfältet.

 

Policy

Läs vår kommentarspolicy samt svaren på varför vi frågar efter namn och e-postadress vid kommentering.

Läs mer »

 
Aktuellt

Nyheter

Eurovision 2022

Melodifestivalen 2022

Nationella uttagningar

Om oss

Eurovision 2021


 
Sök på sajten
 

 
 Om ESC-Panelen

ESC-Panelen är ett forum om Eurovision Song Contest, Melodifestivalen och andra länders nationella uttagningar.
Vi skribenter i panelen är ett gäng Eurovision-intresserade personer i varierande åldrar och med skilda preferenser inom musiksmak. Den gemensamma nämnaren är att vi alla delar en stor förkärlek till Eurovisionen, och att vi tillsammans bevakar tävlingen året om. Vi delar med oss av bland annat nyhetsuppdateringar, projekt, länktips, topplistor och recensioner.

Gilla och följ oss gärna i våra sociala medier! Du hittar oss på Facebook, Instagram, Twitter och YouTube.

Har du några frågor, funderingar och/eller vill du tipsa oss om nyheter? Skicka i så fall ett mejl till info@escpanelen.seMusiktips

För alla er Eurovision-fantaster vill vi tipsa om musikkanalen ESCRadio som spelar Eurovisionmusik dygnet runt, året om. Dessutom sänder kanalen Radio International direktsända program om Eurovision en gång i veckan.


Personalinloggning
Tillbaka till toppen

ESC-Panelen