Regelverket till Melodifestivalen 2024 presenterat

MELODIFESTIVALEN 2024. Från och med slutet av augusti och ett par veckor in i september kommer antagningen till Melodifestivalen att pågå. Inför det har SVT meddelat regelverket för tävlingen och i den här artikeln sammanfattar vi de viktigaste regelpunkterna att känna till.

 

Några förutsättningar för 2024 års tävling

Som vi tidigare har presenterat får Melodifestivalen 2024 en del förändringar även om grundupplägget med deltävlingsprogram inför finalen kvarstår. Det som förändras är först och främst att SVT har valt att lägga till en femte deltävling samt öka antalet totala tävlingsbidrag från 28 till 30 låtar. Däremot justeras antalet tävlande per deltävling från tidigare sju till nuvarande 6 bidrag. Den införda semifinalen blir kvar men minskas från att vara en egen sändning till att avgöras under cirka 30 minuter efter deltävling 5 har fått sitt resultat klart.

Det är fortfarande tittarna som avgör de första fem programmen. I varje deltävling röstar tittarna fram två favoriter till final och ger ytterligare två bidrag chansen att nå finalen via semifinalen. I den senare kommer tio bidrag, som hamnade på tredje respektive fjärde plats i sina deltävlingar, att tävla om två finalplatser. I finalen tävlar sedan de 12 framröstade finalisterna om vinsten där tittarna nu får dela makten tillsammans med ett antal internationella jurygrupper.

Finalens vinnare kommer att få representera Sverige i Eurovision 2024. Denna gång blir artisten Sveriges val på hemmaplan i och med att det är Sverige som är arrangörsland.

 

Hur väljs startfältet ut?

Själva antagningen kommer att pågå digitalt mellan den 25 augusti och 15 september. När den har avslutats kommer först en urvalsjury att lyssna igenom och bedöma låtarna och sedan välja ut 15 bidrag som de gillat mest. Därefter kompletterar SVT:s Melodifestivalredaktion de resterande 15 bidragen. Någon gång senare under hösten beräknas hela startfältet presenteras.

 

Regelverket (frågor och svar)

Vem eller vilka får skicka in tävlingsbidrag?

I princip får vem som helst skicka in tävlingsbidrag till Melodifestivalen 2024 och det finns heller ingen begränsning på hur många låtar du kan skicka in. Det här gäller oavsett om du arbetar professionellt med musik eller är nybörjare i branschen. Principen gäller dock inte om du mellan den 2:a augusti 2023 och 30:e mars 2024 arbetar för, eller är uppdragsgivare till, Sveriges Television.

Om du väljer att skicka in ett eller flera tävlingsbidrag till Melodifestivalen 2024 så får du inte ge ut dessa bidrag förrän tidigast den 25:e november 2023. Du är även förbjuden att ge ut låten/låtarna om de/dessa har kommit med i startfältet, i alla fall måste utgivningen vänta till dess SVT godkänner publiceringen.

Det är även bra att känna till att alla artister och låtskrivare som deltar i Melodifestivalen måste respektera tävlingens och SVT:s marknadsföringspolicy.

 

Måste man vara svensk medborgare för att skicka in tävlingsbidrag?

SVT har satt som regel att det räcker med att en person i ett låtskrivarteam måste inneha svenskt medborgarskap och/eller vara folkbokförd i Sverige. Minst ett av dessa krav ska vara uppfyllt senast den 26:e augusti 2023. Om du gör din låt själv behöver du således uppfylla minst ett av dessa krav. Notera att kravet endast gäller låtskrivare.

 

Finns det någon regel om hur könsfördelningen behöver se ut i ett låtskrivarteam?

Nej några sådana regler finns det inte. Däremot har SVT ett önskemål om att minst halva startfältet ska bestå av låtar som är gjorda av kvinnliga låtskrivare, alternativt i samarbete mellan både kvinnliga och manliga låtskrivare. Denna policy finns med även i 2024 års regelverk och ska tolkas som den är skriven, dvs. att det är ett önskemål (och inte en regel) från SVT till alla låtskrivarteam.

 

Vilka krav finns på tävlingsbidragen?

För att SVT ska godkänna ert tävlingsbidrag behöver det uppfylla följande tre krav:

 

1. Bidraget ska vara ett nyskrivet originalverk som aldrig tidigare har varit offentligt publicerat

Den första delen av detta betyder att bidraget måste vara ert originalverk, således godkänns inte plagiat eller covers. Den andra delen innebär att originalverket inte får ha varit publicerat eller vara publicerad på publika digitala och/eller analoga plattformar före uttagningen och oftast även en bit in i tävlingen. Exempel på sådana här situationer är konserter, streamingtjänster, klipp i sociala medier och andra kanaler. Tidsaspekten avgörs framförallt utifrån om bidraget kvalar vidare till final, semifinal eller åker ut.  Mer information om detta följer längre ned i artikeln.

 

2. Bidraget ska innehålla tal- och/eller sånginsatser i någon form…

… men exakt hur mycket är upp till egen tolkning av regelverket. Det är också bra att känna till att ni får använda er av svordomar i texten, men alla inslag som kan verka stötande kan komma att behöva tas bort vid en eventuell tävlan i Eurovision Song Contest. Låttexten får däremot inte innehålla några som helst typer av kommersiella, religiösa och politiska inslag och sådana gestikuleringar.

 

3. Bidraget ska kunna framföras på mellan två och tre minuter, detta räknat i scenframträdande.

Vid antagningen går det däremot bra att skicka in demoversioner som är såväl kortare som längre versioner men om bidraget tas ut i tävlan måste den anpassas till tidsramen.

 

Varför får inte tävlingsbidraget ha publicerats före den 1:a september 2023?

Enligt EBU:s regelverk gällande Eurovision Song Contest får ett tävlingsbidrag i den kommande tävlingen inte ha släppts/publicerats på någon offentlig plattform före den 1:a september året innan. Detta är för att alla länder bara ska tävla med nyskrivna och aldrig tidigare utgivet låtmaterial. För Eurovision 2024 blir således första möjliga publiceringsdatum den 1:a september 2023.

Därtill har SVT en egen regel som säger att bidrag som ska tävla i Melodifestivalen inte får ha givits ut i någon form före tävlingen. I regel brukar tävlingsbidrag få släppas i sin helhet antingen då bidraget röstas ut ur sin deltävling och/eller kvalar vidare till semifinalen. SVT har dock en policy om att alla bidrag som röstas vidare till final får släppas först när alla deltävlingar har avgjorts.

När det gäller Eurovision så har det förekommit att bidrag har givits ut tidigare än den 1:a september året innan, men i dessa fall har bidragen fått undantag från EBU, exempelvis att spridningen av låten inte har varit särskilt omfattande. Men för att vara på säkra sidan rekommenderas att bara skicka in ej tidigare publicerat material oavsett vilken uttagning som bidraget skickas in till. Ett tips från oss är att du redan i förväg kollar upp att eventuella demoversioner inte har hamnat på publika plattformar.

 

Vad händer med bidrag som ev. släpps efter 1:a september men före SVT:s publiceringsdatum?

Om ett tävlingsbidrag av (olycks)händelse släpps på en publik plattform före den deadline som SVT själva har satt upp kommer SVT att utreda saken grundligt, bland annat gällande uppsåtet. Exempelvis kan en publicering ha skett av misstag och SVT diskvalificerar ingen bara på måfå så länge uppsåt saknas.

Det finns också exempel på vissa godkända publikationer om än om det bara sker i SVT:s kanaler samt under en begränsad tid och omfattning. Ett sådant tillfälle är under deltävlingsveckorna då Sveriges Television brukar publicera kortare klipp från studioversioner och/eller från scenrepetitioner (så kallade smyglyssningar/klipp). Det förekommer även att ackrediterad media får följa repetitionerna mot löfte att inga ljudklipp under repetitioner och genrep spelas in. Till viss del kan regeln även brytas vid så kallade publikgenrep då ett flertal personer kommer att få både se och höra låtarna en eller ett par dagar före själva TV-sändningen.

 

Kan vem som helst tävla som artist i Melodifestivalen?

Alla personer som vill delta på scenen i ett tävlingsbidrag måste för det första vara 16 år eller äldre, vilket ska vara uppfyllt före maj 2024. Det innebär att personer födda i maj 2008 eller tidigare ges rätten att tävla som artister i Melodifestivalen 2024. Åldersregeln gäller inte låtskrivare.

Låtskrivare till ett bidrag som väljs ut till Melodifestivalen 2024 har rätt att föreslå artist till sitt bidrag men valet görs alltid i samråd med SVT. I denna fråga har SVT vetorätt och skulle det uppstå en situation där låtskrivare och SVT inte är överens har SVT rätt att ta det aktuella bidraget ur tävlan.

 

Hur många personer får uppträda i varje framträdande?

I reglerna står det att varje tävlingsbidrag i Melodifestivalen 2024 får ha maximalt åtta (8) personer på scenen, vilket inkluderar huvudsångaren/na samt eventuella personer i en grupp. Vill ni även ha med körsångare och dansare på scenen ska dessa räknas in med maximala antalet personer. Kom ihåg att om ert bidrag vinner Melodifestivalen och därmed blir Sveriges representant i Eurovision får scenframträdandet ha max 6 personer på scenen.

 

Finns fler extraregler?

SVT tillåter även denna gång att tävlingsbidrag får ha så kallad förinspelad körsång på den förinspelade musiken. Däremot måste all s.k. huvudsång genomföras live-on-stage och den förinspelade körsången får inte användas i syfte att t.ex. överrösta huvudsången. Ni kan också få ha ett live-instrument på scenen även om detta måste godkännas av SVT.

I Eurovision får körsång som är tänkt att backa upp huvudsången i regel inte vara förinspelad, men i 2023 års tävling tilläts viss s.k. övrig körsång vara förinspelad. Om detta gäller även till 2024 är i skrivande stund inte känt. Således, skulle ert bidrag vinna och låten innehåller förinspelad körsång behöver en alternativ version som framförs med eller utan körsång tas fram.

 

Får artisten/gruppen framföra tävlingsbidraget på vilket språk som helst?

Ja, SVT tillåter att artister får framföra tävlingsbidrag i Melodifestivalen på vilka språk som helst. Som låtskrivare tillåts man även skicka in samma låt i olika språkversioner utan att berätta detta för SVT. Om bidraget blir uttagen till tävlingen avgör SVT vilket språk låten ska framföras på.

Den här gången har SVT en målsättning att 30 procent av startfältets bidrag ska framföras på svenska. Antalet är däremot inte statiskt utan det kan bli fler eller färre beroende på hur många låtar på svenska som de väljer ut.

 

Vilka fler regelpunkter är viktiga att känna till?

Som tidigare nämnt rekommenderar vi alla låtskrivare som vill skicka in tävlingsbidrag till Melodifestivalen 2024 att läsa igenom regelverket i sin helhet, inklusive de delar som rör upphovsrätt (punkt B7 till B18) och övriga villkor (hela C-sektionen).

Kom även ihåg att det är SVT som äger rättigheterna till Melodifestivalen inklusive tävlingsreglerna vilket gör att de har all rätt att justera regelverket när och hur mycket de vill. De kan också diskvalificera alla som bryter mot tävlingsreglerna.

Under hösten 2023 kommer SVT att göra urvalet till startfältet och under den tiden har SVT rätten att blockera alla inskickade låtar från att ges ut fram till dess då startfältets tävlande offentliggörs. Blockeringen kommer att hävas den 25:e november 2023. Tänk dock på att om din låt offentliggörs vid den tidpunkten kommer den inte kunna skickas in till någon senare upplaga av tävlingen eller någon annat lands uttagning ett senare år.

 


 

Kommentera