Frågor och svar: regelverket till Melodifestivalen 2022

MELODIFESTIVALEN 2022. I den här artikel besvarar vi vanligen förekommande frågor om regelverket till Melodifestivalen 2022.

Notera att informationen i denna artikel är en sammanfattning av det regelverk som SVT släppte tidigare under sommaren 2021. Läs gärna igenom hela regelverket innan du skickar in låtar så att du känner till alla detaljer. Vi rekommenderar särskild läsning av C-sektionen som handlar om upphovsrätt och övriga villkor! För information om hur du skickar in tävlingsbidrag, se denna artikel.

You can also read this FAQ in English in this article.

 


Vem eller vilka får skicka in tävlingsbidrag och/eller tävla som artist?

Låtskrivare (kompositör och/eller textförfattare)

Alla, oavsett om man är professionell låtskrivare eller nybörjare i branschen, är varmt välkomna att skicka in så många låtar som man själv önskar. Även personer som ej har svenskt medborgarskap eller är folkbokförda i Sverige har rätt att skicka in bidrag så länge som minst en (1) person i ett låtskrivarteam innehar svenskt medborgarskap alternativt är  folkbokförd i Sverige. Kravet på medborgarskap/folkbokföring ska vara uppfyllt senast den 27:e augusti 2021.

OBS! Ett undantag från begreppet ”alla” gäller de som är anställda vid eller är uppdragsgivare till Sveriges Television under tidsperioden 2:a augusti 2021 till och med 30:e mars 2022. Dessa personer får inte delta i tävlingen som låtskrivare.

 

Artister

För att delta i Melodifestivalen 2022 som tävlande artist måste du vara 16 år eller äldre, det vill säga vara född i maj 2006 eller tidigare. Det finns ingen övre åldersgräns och det finns inga andra krav på vare sig behöva inneha svenskt medborgarskap och/eller att vara folkbokförd i Sverige för denna uppgift.

I likhet med låtskrivarna får inga personer som är anställda vid eller är uppdragsgivare till Sveriges Television under tidsperioden 2:a augusti 2021 till och med 30:e mars 2022 tävla som artister i Melodifestivalen 2022.

 


Finns det någon regel om hur könsfördelningen behöver se ut i ett låtskrivarteam?

Nej det finns det inte. Däremot har SVT ett önskemål om att minst halva startfältet ska bestå av bidrag gjorda av kvinnliga låtskrivare, alternativt i samarbete mellan både kvinnliga och manliga låtskrivare. Denna policy finns med även i 2022 års regelverk och ska tolkas som den är skriven, dvs. att det är ett önskemål (och inte en regel) från SVT till alla låtskrivarteam.

 


• Vilka krav finns på tävlingsbidragen?

1. Endast tävlingsbidrag som kan uppfylla samtliga nedanstående krav kommer att ha möjlighet att kunna väljas ut till startfältet 2022:

  • – Bidraget måste vara ett nyskrivet originalverk (ej cover eller plagiat).
  • – Bidraget får aldrig ha publicerats på någon offentlig plattform, i alla fall inte före det datum SVT har bestämt.
  • – Bidraget får inte ha offentliggjorts publikt före den 1:a september 2021. Detta är främst för att uppfylla Eurovisions regelverk.

Exempel på situationer där låten inte får ha släppts offentligt är alla typer av konserter, klipp i sociala medier etcetera. Vi fördjupar denna del i delen Varför får inte tävlingsbidraget ha publicerats före den 1:a september 2021?

 

2. Bidraget ska innehålla tal- och/eller sånginsatser i någon form. Exakt hur mycket framgår dock inte i regelverket.

– Kraftuttryck som t.ex. svordomar får användas i låttexterna även om dessa måste tas bort till en eventuell tävlan i Eurovisionen. SVT kan dock komma att diskvalificera bidrag som har en titel och/eller text(inslag) som kan verka stötande och som därigenom kan bli problematisk vid en eventuell tävlan i Eurovision 2022. Det är i Eurovision också förbjudet med all form av religiösa, kommersiella och politiska budskap och gestikuleringar.

 

3. Räknat per scenframträdande ska ett tävlingsbidrag kunna framföras på mellan två (2) och tre (3) minuter.

– Demobidrag som över/understiger detta kan tillåtas att tas ut i tävlan, men bara under förutsättning att låten senare kan anpassas inom dessa tidsramar.

 


• Varför får inte tävlingsbidraget ha publicerats före den 1:a september 2021?

Eventuella låtar som släppts på publika plattformar före den 1:a september 2021 får inte enligt Eurovisions tävlingsregler delta som tävlingsbidrag i Eurovision 2022. Genom historien har dock det i enstaka fall gått att kringgå EBU:s stenhårda regelverk, men för att vara på säkra sidan – skicka bara in opublicerat material oavsett om du skickar till SVT eller andra länders uttagningar!

Vi vill också tipsa alla som vill skicka in att kontrollera så att exempelvis inte tidigare demoversioner av bidraget har hamnat på publika plattformar. Ett sådant fall kan vara att låten skickats in till ett annat lands uttagning ett tidigare år men ej kom med. Det kan vara värt att kontrollera att låten ej lagts ut på det TV-bolagets hemsida/kanaler.

Om ert tävlingsbidrag är publicerad i någon form på en publik plattform innan SVT har godkänt en sådan publicering kommer låten inte att få tävla i Melodifestivalen 2022.

 

Vad händer med bidrag som släpps efter 1:a september 2021 men före SVT:s val av publiceringsdatum?

Tävlingsbidrag som släpps på publika plattformar efter den 1:a september 2021 men av (olycks)händelse före den tävlingsdeadline som SVT själv sätter upp kan komma att diskvalificeras. Däremot handlar det om en gradering av uppsåt i och med att i många fall kan publicering ha skett av misstag. SVT diskvalificerar därför inte bara på måfå utan gör en grundlig undersökning i frågan.

 

Godkända publiceringar i SVT:s forum

Under tävlingsveckorna kan det förekomma att SVT släpper smygklipp från repetitioner och/eller delar av studioversioner av tävlingsbidragen. Detta är en godkänd publicering under förutsättning att det bara sker i SVT:s kanaler samt under en begränsad tid och omfattning. Den ackrediterade presskåren brukar även under denna period få tillfällen att lyssna på studioversioner liksom att de får följa repetitionerna. Det är också en godkänd publicering så länge inget av materialet sprids utanför SVT:s inhyrda lokaler.

– SVT brukar ha som regel att bidrag som går vidare till en eventuell Andra chans respektive åker ut efter deltävlingsprogrammen får spelas fritt så snart som det aktuella deltävlingsprogrammet är avslutat. Däremot brukar alla finalbidrag sättas i karantän, åtminstone till dess grundomgångarna är avklarade. Det är däremot inte bekräftat om SVT fortsätter med detta regelupplägg 2022.

 


• Kan vem som helst tävla som artist i Melodifestivalen?

Svaret på frågan är både ja och nej eftersom det beror på att det är SVT:s Melodifestivalredaktion som helt och hållet avgör vilka artister som ska framföra tävlingsbidragen. Låtskrivarna har möjlighet att föreslå artister som SVT också kan acceptera, däremot har SVT vetorätt i frågan. I detta äger SVT rätten att diskvalificera artister och tävlingsbidrag där produktionen ej kan komma överens med låtskrivaren/na om vilken artist som ska framföra tävlingsbidraget. Ett sådant tävlingsbidrag kan då ersättas av ett annat tävlingsbidrag.

Det är också värt att känna till att den artist/grupp som sjunger på bidragets demo ska vara beredd att ställa upp som artist i Melodifestivalen om SVT önskar så. Däremot är det ingen självklarhet att demoartisten är ert bidrags artist i slutändan, utan det kan lika gärna bli någon annan som SVT vill ha med.

 

Maxantalet personer per scenframträdande

SVT har även som regel att varje tävlingsbidrag får ha maximalt åtta (8) personer på scenen. I detta inkluderas huvudsångaren/na, eventuella andra personer i en grupp samt eventuella dansare, live-körsångare och så vidare. Notera gärna att maxantalet personer på scenen är under förutsättning att SVT inte behöver arrangera om numren p.g.a. coronapandemin, exempelvis om vinnarlåten måste reservinspelas som en live-on-tape i en studio några månader inför Eurovision 2022. Så var t.ex. fallet inför 2021 då SVT tillfälligt sänkte maxantalet från 8 till 6 personer.

I Eurovision Song Contest är maxantalet 6 personer per scenframträdande!

 


• Får man sjunga på vilket språk som helst?

Ja, språkvalet är fritt och du kan skicka in samma låt men i olika versioner utan att behöva tala om det för SVT. Kom ihåg att den eventuella språkversion SVT föredrar är den som blir aktuell för tävlingen.

Även om många låtar troligen kommer att framföras på t.ex. engelska i tävlingen är SVT:s målsättning att omkring tio bidrag ska framföras på svenska. Antalet låtar är inte statiskt utan det kan bli fler eller färre beroende på hur många sådana låtar SVT och juryn väljer ut.

 


• Finns extrareglerna kvar?

Ja, SVT har även år 2022 utökade regler gällande scenframträdandet. Detta innebär att det är fortsatt tillåtet med förinspelad körsång*, men all huvudsång måste ske ”live”. Dessutom går det bra att ha ett instrument som ”live” istället som bara scenrekvisita. Det senare måste dock SVT godkänna.

Om ni väljer att använda antingen det ena och/eller det andra i ert bidrags scenframträdande ställer SVT som motkrav att bidraget ska kunna arrangeras om utan att påverkas negativt till en eventuell tävlan i Eurovision 2022. Detta för att EBU, som arrangerar Eurovisionen, inte tillåter dessa extraregler.

* I skrivande stund (augusti 2021) är det inte känt om förinspelad körsång kommer att tillåtas även i Eurovision 2022. I 2021 års tävling gjorde EBU ett tillfälligt undantag och utvärderar frågan till nästa års tävling.

 


• Vilka fler regelpunkter är viktiga att känna till?

Som tidigare nämnt är vår rekommendation att du som vill skicka in tävlingsbidrag till Melodifestivalen 2022 läser igenom hela regelverket och då med särskilt fokus på sektionerna om upphovsrätt och övriga villkor. Detta eftersom det är SVT som har all beslutsrätt i tävlingen, och de äger dessutom rätten att justera regelverket närsomhelst samt att diskvalificera de som eventuellt bryter mot reglerna.

 


 

Kommentera