Regelverket till Melodifestivalen 2023 har släppts

MELODIFESTIVALEN 2023. I slutet av sommaren, nämligen den 26:e augusti kommer Sveriges Television att öppna antagningen till Melodifestivalen 2023. Redan nu i början av sommaren 2022 har de även presenterat regelverket för tävlingen som vi presenterar i sammanfattad form i denna artikel.

 

Några förutsättningar för 2023 års tävling

Redan i februari i år gick SVT:s produktionspartner Live Nation ut till alla som hade köpt biljetter till Melodifestivalen 2022 med information om att deras biljetter per automatik flyttas över till Melodifestivalen 2023. Det innebär att vi redan nu vet att det kommer att bli en turné för Melodifestivalen som kommer att besöka 6 olika städer runt om i landet kommande vinter, samt att den kommer att pågå genom fyra deltävlingar, en semifinal och en avslutande finalsändning. Orterna som besöks denna gång är Göteborg (4:e februari), Linköping (11:e februari), Lidköping (18:e februari), Malmö (25:e februari), Örnsköldsvik (semifinal, 4:e mars) och Stockholm (final, 11:e mars).

Detta besked är såklart så länge inget justeras, exempelvis om det skulle bli en ny våg av coronavirus i vinter.

 

28 bidrag ska väljas ut

Samtidigt har det dröjt först nu till början av andra halvåret av 2022 då SVT:s Melodifestivalredaktion går ut med regelverket för Melodifestivalen 2023. I dessa regler framgår det att startfältet återigen beräknas bestå av 28 bidrag varav en hälft utses av en urvalsjury och en hälft av Melodifestivalredaktionen själva. Urvalsjuryn väljer bidrag från den allmänna antagning som pågår i augusti och september medan redaktionen kan välja låtar från såväl juryns ratade hög som att bjuda in låtskrivare och artister till startfältet.

I vanlig ordning beräknas startfältets tävlande med tillhörande bidrag presenteras någon gång i slutet av året. Ett eller flera datum saknas dock, däremot nämns datumet 25:e november som deadline där SVT sedan avsäger sig rätten till de många bidrag som inte kommit med i startfältet. Detta gör att det kan vara omkring det datumet som presentationen/erna sker. Vi ska däremot tillägga att en eller flera presentationer kan äga rum tidigare respektive senare än det datumet och när vi vet mer kommer vi att presentera det.

 

Antagningsinformation

Som tidigare nämnt öppnar antagningen den 26:e augusti via melodifestivalen.se och hålls sedan igång till och med den 16:e september. För att spara tid kan det vara bra att se till att allting med tävlingsbidraget är klart när du skickar in låtar i och med att det kan ta en liten stund att fylla i alla uppgifter.

 

 

Regelverket (frågor och svar)

Vem eller vilka får skicka in bidrag?

Alla, oavsett om du är professionell låtskrivare eller nybörjare i branschen, är varmt välkomna att skicka in så många låtar som man själv önskar. Detta är dock så länge du inte är anställd vid (eller är uppdragsgivare till) SVT under perioden 2 augusti 2022 till 30 mars 2023.

 

Måste man vara svensk medborgare för att skicka in bidrag?

Om ni är ett låtskrivarteam med två eller fler personer räcker det med att minst en (1) av er innehar svenskt medborgarskap, alternativt att en av er är folkbokförd i Sverige. Minst ett av dessa krav ska vara uppfyllt senast den 26:e augusti 2022.

 

Finns det någon regel om hur könsfördelningen behöver se ut i ett låtskrivarteam?

Nej några sådana regler finns det inte. Däremot har SVT ett önskemål om att minst halva startfältet ska bestå av bidrag gjorda av kvinnliga låtskrivare, alternativt i samarbete mellan både kvinnliga och manliga låtskrivare. Denna policy finns med även i 2023 års regelverk och ska tolkas som den är skriven, dvs. att det är ett önskemål (och inte en regel) från SVT till alla låtskrivarteam.

 

Vilka krav finns på tävlingsbidragen?

För det första måste ett tävlingsbidrag vara ett nyskrivet originalverk (ej cover eller plagiat) som aldrig tidigare offentliggjorts på någon offentlig plattform, och absolut inte före den 1:a september 2022. Exempel på sådana situationer är konserter, klipp i sociala medier och andra kanaler osv.

SVT beslutar själva när och hur tävlingsbidrag får släppas fria för allmänheten vilket i regel brukar vara i samband med att ett bidrag lämnar tävlingen eller kvalar in till semifinalprogrammet. Av rättviseskäl brukar finalisternas bidrag i allmänhet ”sättas i karantän” till dess alla fyra deltävlingar är avgjorda. Självklart kan SVT se över denna regel, men det är inget som ännu har kommunicerats ut.

 

Varför får inte tävlingsbidraget ha publicerats före den 1:a september 2022?

Enligt EBU:s regelverk gällande Eurovision Song Contest får ett tävlingsbidrag i den tävlingen inte ha släppts/publicerats på någon offentlig plattform före den 1:a september året innan. Detta är för att alla länder bara ska tävla med nyskrivet och tidigare outgivet material. I enstaka fall har upphovspersoner kunnat kringgå EBU:s stenhårda regelverk, men för att vara på säkra sidan – skicka bara in opublicerat material oavsett om du skickar till SVT eller andra länders uttagningar!

När det gäller Melodifestivalbidrag vill vi också passa på att påminna alla om att kontrollera att inga eventuella tidigare demoversioner har lagts ut på publika plattformar. Ett sådant exempel kan ha varit om ni har skickat in ert tävlingsbidrag till ett annat lands uttagning men att den av olika skäl inte kom med det året ni skickade in.

Om er låt är publicerad på något sätt på någon publik plattform, innan SVT tillåter detta, kan låten inte tävla i Melodifestivalen 2023.

 

Vad händer med bidrag som ev. släpps efter 1:a september men före SVT:s publiceringsdatum?

Om ett tidigare outgivet tävlingsbidrag av (olycks)händelse släpps på en publik plattform före den deadline som SVT själva har satt upp kommer SVT att utreda saken grundligt, bland annat gällande uppsåtet. Exempelvis kan en publicering ha skett av misstag och SVT diskvalificerar ingen bara på måfå så länge uppsåt saknas.

Det finns också exempel på vissa godkända publikationer om än om det bara sker i SVT:s kanaler samt under en begränsad tid och omfattning. Ett sådant tillfälle är under deltävlingsveckorna då Sveriges Television brukar publicera kortare klipp från studioversioner och/eller från scenrepetitioner (så kallade smyglyssningar/klipp). Det förekommer även att ackrediterad media får följa repetitionerna mot löfte att inga ljudklipp spelas in. Till viss del kan regeln även brytas vid större repetitioner, så kallade publikgenrep, då ett flertal personer kommer att få både se och höra låtarna en eller ett par dagar före själva TV-sändningen.

 

Finns det några längd- och textkrav för bidragen?

Förutom att bidraget ska vara ett nyskrivet och aldrig tidigare publikt publicerat originalverk finns ytterligare två krav från SVT:

– Bidraget ska innehålla tal- och/eller sånginsatser i någon form. Exakt hur mycket är upp till egen tolkning av regelverket.

– Bidraget ska kunna framföras på mellan 2 och 3 minuter, detta räknat i scenframträdande. I demostadiet tillåts däremot såväl längre som kortare versioner, men bidraget måste i så fall kunna anpassas till tidsramen om låten ska vara med och tävla..

 

Har SVT någon lista på förbjuda ord/uttryck som ej får användas i texterna?

I Melodifestivalens regelverket finns det inga hinder att ha med svordomar i låttexter även om sådana svordomar kan bli svåra att få med i Eurovision Song Contest i och med att EBU har förbjudit sådana. SVT kan också komma att diskvalificera bidrag som har en titel och/eller text(inslag) som kan verka stötande och som därigenom kan bli problematisk vid en eventuell tävlan i Eurovision 2023.

Det är i Eurovision-sammanhanget ej heller tillåtet med alla typer av kommersiella, religiösa och politiska inslag och gestikuleringar. Artister och låtskrivare som deltar i Melodifestivalen måste även respektera Melodifestivalens och SVT:s marknadsföringspolicy.

 

Kan vem som helst tävla som artist i Melodifestivalen?

I grunden är svaret ja, så länge artisten/gruppmedlemmarna på scenen är födda senast i maj 2007 eller tidigare. Regeln gäller dock inte låtskrivarna.

Därefter kan ni låtskrivare föreslå artister för SVT som ni gärna ser framföra ert tävlingsbidrag även om det sedan är helt och hållet upp till SVT att avgöra huruvida de accepterar ert förslag eller vill se en annan artist framföra låten. Här har Melodifestivalredaktionen 100 procent vetorätt i frågan, vilket även innebär att de har rätt att diskvalificera artister och tävlingsbidrag där man inte kan komma överens om till exempel vem som ska framföra ett tävlingsbidrag.

Det är också värt att känna till att den artist/grupp som sjunger på bidragets demo ska vara beredd att ställa upp som artist i Melodifestivalen om SVT önskar så. Däremot är det ingen självklarhet att demoartisten är ert bidrags artist i slutändan, utan det kan lika gärna bli någon annan som SVT vill ha med.

 

Hur många personer får uppträda i varje framträdande?

Varje tävlingsbidrag får ha maximalt åtta (8) personer på scenen, vilket inkluderar huvudsångaren/na samt eventuella andra personer i en grupp. Maxantalet inkluderar även eventuella dansare, live-körsångare etc. som befinner sig på scenen.

Skulle ert tävlingsbidrag innehålla fler än 6 personer på scenen måste numret däremot arrangeras om vid en eventuell seger i Melodifestivalen. Detta då EBU bara tillåter 6 personer per scenframträdande.

Notera gärna att maxantalet personer på scenen i Melodifestivalen 2023 är under förutsättning att SVT inte behöver arrangera om numren i vinter, exempelvis om det skulle bli en ny våg av coronavirus och/eller om EBU fortsatt kräver att vinnarlåten ska spelas in som en live-on-tape som ett möjligt reservinslag till Eurovision 2023.

 

Finns fler extraregler kvar?

Ja det gör det. Bland annat får körsången även den här gången vara förinspelad (så länge den inte överröstar huvudsånginsatserna) och det tillåts även med ett live-instrument på scenen även om det senare måste godkännas av SVT..

När det gäller Eurovision har förinspelad körsång varit tillåten i de två senaste upplagorna, men det är inte officiellt bekräftat om det kommer att tillåtas igen 2023. Användandet av liveinstrument är däremot inte tillåtet i ESC.

 

Får artisten/gruppen sjunga på vilket språk som helst?

Ja, språkvalet är fritt och du kan skicka in samma låt men i olika versioner utan att behöva tala om det för SVT. Kom ihåg att den eventuella språkversion SVT föredrar är den som blir aktuell för tävlingen.

Även om många låtar troligen kommer att framföras på t.ex. engelska i tävlingen är SVT:s målsättning att omkring tio bidrag ska framföras på svenska. Antalet låtar är inte statiskt utan det kan bli fler eller färre beroende på hur många sådana låtar SVT och juryn väljer ut.

 

Vilka fler regelpunkter är viktiga att känna till?

Som avslutning på denna frågestund vill vi understryka vikten av att ni känner till hela regelverket inklusive de delar som rör upphovsrätt och övriga villkor. Det är SVT som äger Melodifestivalen och dess regelverk vilket gör att de närsomhelst och hursomhelst kan justera reglerna samt diskvalificera alla som bryter mot dessa.

Vi vill även påminna om att datumet då SVT frånsäger sig alla rättigheter till inskickade tävlingsbidrag som inte kom med i startfältet är satt till den 25:e november 2022. Har din låt inte kommit med i startfältet har du från den dagen rätt att ge ut den om du vill. Tänk dock på att om din låt offentliggörs kommer den inte kunna skickas in till någon senare upplaga av tävlingen!

 


 

Kommentera