SVT:s plan för Melodifestivalen 2021

MELODIFESTIVALEN 2021. Till skillnad från ifjol kommer årets upplaga av Melodifestivalen att märkas tydligt av att det pågår en pandemi i världen. Förutom att tävlingen hålls på en enda plats istället för på en turné är det mycket som kommer att vara ovant för den som är på plats och jobbar oavsett om det är i presskåren eller i produktionen.

Tidigare i januari gjorde tidningen Aftonbladet en intervju med några av nyckelpersonerna i produktionen som berättade hur allt ska coronasäkras så att inte ett stort smittoutbrott ska ske. Bland annat har teamet haft in en konsult sedan ett antal månader tillbaka som har säkerställt noggranna planer. SVT har nu i samband med den första veckans deltävling lagt ut egen information i sitt pressrum som ser ut som följer:

 

Tre olika inpasseringar

Till en början understryker SVT att de enda medarbetare som kommer att finnas i Annexet är de personer som måste vara närvarande. Så länge en person inte behöver vara där kommer personen ej heller att vara där. Dessutom hålls alla i produktionen isär med varsin egen entré för artister, produktionen och den ackrediterade presskåren.

Innan en person får passera sin entré genomförs en (frivillig) kroppstemperaturmätning följt av en självskattning om hur man mår idag. Sedan följer obligatorisk handtvätt.

 

Zoner och bubblor

Inne på arenan delas alla ytor upp i olika zoner som innebär att ett maxantal personer får befinna sig på den ytan samtidigt. Detta kan översättas i att alla som tillhör samma del av produktionen ska hålla sig inom sin egen bubbla och inte gänga sig med personer i andra bubblor. I artisternas och deras teams fall är det max 12 personer som gäller per bubbla. Dessutom ska var och en bära så kallade distanstaggar som mäter att man håller 1,5 meters avstånd till alla andra.

För att kunna hålla ett ordentligt flöde genom arenan är också arenakorridorerna enkelriktade och detta för att olika teams/bubblor inte ska kunna mötas från två olika håll i trånga passager.

 

Ytor där avstånd ej är möjligt

Det finns vissa ställen i arenan där social distansering är omöjlig. I dessa lägen ska både munskydd och visir användas för allas hälsosäkerhet. Exempel på sådana arbetsplatser är ljud och ljus, hår- och sminkavdelningen samt i OB-bussen. I några fall kan dock munskydd och/eller visir undantas från regeln, men det är bara i enstaka fall.

 

Hur många får vara på scenen?

I vanliga fall tillåter SVT att maximalt åtta personer får vara på scenen vid samma framträdande, men i år är maxgränsen 6 personer. En anledning till detta är att EBU har krävt att alla länder ska göra en reservinspelning av sitt Eurovisionframträdande på hemmaplan inför avfärden till Rotterdam. Då Sverige är bland de sista länderna att utse artist och bidrag kommer det inte att hinnas med att rådda om ett framträdande som eventuellt har fler än 6 personer på scenen.

Alla som befinner sig på scenen måste hålla 1,5 meters avstånd från varandra, med undantag för de akter som räknas som grupper. Dessa ses istället som ett hushåll och får därför mer friheter att vara nära varandra.

 

Vad händer om någon blir sjuk?

Den som uppvisar sjukdomssymtom, oavsett om det är inne eller utanför arenan, ska omedelbart bege sig hem och stanna hemma tills man är frisk igen. Så länge personen är sjuk får denne förbud att vistas i arenaområdet.

Om en artist blir sjuk inför sitt lördagsframträdande kommer det att finnas bandade inslag från både torsdagsrepetitionerna och fredagsgenrepen att använda som reserv. Ifall artisten skulle bli sjuk innan repetitioner har hunnit göras kommer istället en reservsångare att tas in som vikarie den veckan. SVT vill poängtera att det bara handlar om vikariat och inte att ”nu tar X över Y:s plats”.

SVT har möjlighet att göra provtagning på plats vid Annexet men den är också frivillig för alla parter.

 

Vad får presskåren tillgång till?

Den ackrediterade presskåren får en begränsad möjlighet att bevaka tävlingen i år på plats i och med att de inte längre tillåts vara inne i arenan utan endast i pressrummet och/eller vid digitala sammankomster. Vid vissa tillfällen ges en mindre fotopool med fotografer från A-medierna tillgång till en egen balkong inne i Annexet, men då är det med avstånd till både produktionspersonal och artisterna. Även pressträffarna görs på ett annat sätt i år.

Övrig media har möjlighet att ta del av informations- och bildmaterial från pressajten Mellomedia.

 


 

Kommentera