SVT förändrar röstningsupplägget i Melodifestivalen 2022

MELODIFESTIVALEN 2022. Nästa lördag (5:e februari) drar Melodifestivalen igång igen och den här gången med en hel del nya röstningsregler i sändningarna.

Det är tidningen Aftonbladet som var först ut att presentera förändringarna vilka bekräftas av Melodifestivalens projektledare Anette Brattström. Enligt henne görs förändringar för att bland annat skapa ett större engagemang, bland annat genom att appen får nya hjärtröster i bägge röstningsomgångarna, att varje deltävling korar den första vinnaren redan efter en röstningsomgång och att publiken får reda på hur röstningsgrupperna röstat i direktsändningarna.

SVT har även förändrat möjligheten att rösta via telefonröstningen. I deltävlingarna och finalen kan man maximalt ringa 20 gånger per sändning varav 10 gånger till det nummer som stödjer Radiohjälpen respektive 10 gånger till det nummer som bara avlägger en röst. När det sedan är dags för semifinal är siffran justerad till 10 gånger varav 5 gånger till Radiohjälpens/bara-lägga-en-röst-numret

Nedan presenteras de förändringar som SVT  själva har gått ut med, program för program.

 

Programuppläggen inkl. förändringar

Deltävlingarna

I varje deltävling kommer sju bidrag att tävla. Som vanligt öppnas röstningsslussarna när programmen startar och det kommer att vara möjligt att rösta via Mello-appen och Mello United och via klassisk telefonröstning. Om du röstar via appen loggar du in med din ålder och du blir då del av en röstningsgrupp som är i åldrarna 3–9, 10–15, 16–29, 30–44, 45–59, 60–74 eller 75+ år. Om du inte vill rösta via appen kommer det att vara möjligt att telefonrösta. Då ingår du i den åttonde röstningsgruppen som saknar ålder.

Respektive sändning kommer även i år att innehålla två röstningsrundor men dessa ser lite annorlunda ut jämfört med tidigare år.

 

Första omgången

– Den första rundan går ut på att de sju bidragen framförs och tittarna röstar. Du kan här dela ut maximalt fem hjärtröster per låt och/eller telefonrösta på din/a favorit/er.

– När alla låtar har framförts hålls en snabbgenomgång av låtarna innan röstningen tillfälligt pausas.

– Nu räknas bara antalet inkommande röster, ej poäng, där det bidrag som har fått flest röster går direkt till final. Detta upplägg återkommer nu efter att senast ha använts i 2011 års tävling. Enligt Aftonbladet får vinnaren inte sjunga om sin låt i programmet.

– Nytt för i år är att det inte sker någon utslagsröstning för de resterande bidragen i den första omgången. Det vill säga: INGEN åker ännu ut.

 

Andra omgången

6 bidrag är kvar i matchen. INGEN nollställning av tidigare röster. Appen fylls även på med nya hjärtröster, dvs. du kan nu ge ytterligare (maximala) 5 röster per bidrag. Däremot sparas INTE oanvända hjärtröster från föregående omgång (men alla lagda sparas såklart).

– I denna omgång delar varje röstningsgrupp ut poäng till bidragen som fördelas enligt Eurovision-skalan. De poäng som är aktuella för respektive röstningsgrupp är (från högst till lägst) 12, 10, 8, 5, 3 och 1 poäng. Det innebär att ett bidrag kan få mellan 8 och 96 poäng.

– Du kan rösta på alla låtar i aktuell deltävling (med undantag för vinnarlåten i den första omgången).

– Det hålls en kortare röstningsomgång innan slussarna stängs på nytt och resultatet läses av. Därefter presenterar SVT öppet röstningsgrupp för röstningsgrupp hur poängen har fördelat sig.

 

Resultatet blir att bidraget som har fått högst totalpoäng får göra vinnaren från den första omgången sällskap till finalen medan bidragen som får näst högst respektive tredje högst totalpoäng tävlar vidare i semifinalen. Det innebär också att bidragen som hamnade på fjärde, femte och sjätte plats i den andra omgången åker ut.

OBS! Bidrag som ev. hamnar på samma totalpoäng rangordnas då efter vem som fått flest röster av tittarna.

 

 

Semifinalen

Semifinalprogrammet, som sänds den 5:e mars, kommer bidragen att mötas i två grupper om fyra bidrag per grupp. Ett antal dagar innan sändning lottar SVT vilka bidrag (av de åtta som kvalat in hit) som ska tävla i respektive grupp. Lottningen är inte bunden till bidragens placeringar eller deltävlingar, vilket gör det helt öppet om vem som kan tävla i vilken grupp. I övrigt ser upplägget ut som följer:

– Bidragen framförs i direktsändning varpå tittarnas app- och telefonröstningens poängutdelning avgör resultatet i grupperna.

– De två bidrag som i respektive grupp får högst totalpoäng av röstningsgrupperna kvalar in i finalen. Resterande bidrag åker ut.

– De poäng som är aktuella för respektive röstningsgrupp är (från högst till lägst) 12, 10, 8 och 5 poäng. Det innebär att ett bidrag kan få mellan 40 och 96 poäng.

OBS! Bidrag som ev. hamnar på samma totalpoäng rangordnas efter vem som fått flest röster av tittarna.

 

 

Finalen

I finalen kommer 12 bidrag att tävla varav fyra av dessa är deltävlingsvinnare (omgång 1), fyra är deltävlingstvåor (eller blev vinnare i omgång 2) i respektive deltävling, två bidrag som får flest röster i semifinalens första grupp samt två bidrag som får flest röster i semifinalens andra grupp.

Resultatet avgörs å ena sidan av tittarnas app- och telefonröstning och å andra sidan av internationella jurygrupper. Aftonbladet anger inte hur många jurygrupper det handlar om.

Finalen avgörs i år i två omgångar även om INGEN AV FINALISTERNA åker ut mellan omgångarna.

 

Finalens första omgång

– De 12 finalbidragen framförs samtidigt som tittarna kan rösta genom Mello-appen, Mello United och telefonröstningen. Du kan här dela ut maximalt fem hjärtröster per låt och/eller telefonrösta på din/a favorit/er.

– Därefter visas en snabbrepris innan röstningen tillfälligt pausas. Detta för att de åtta internationella jurygrupperna ska få dela ut sina poäng.

– Varje internationell jurygrupp delar ut poängen (från högst till lägst) 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1. Två bidrag per jury blir utan poäng. Totalt sett kan juryerna ge ett bidrag mellan 0 och 96 poäng.

 

Finalens andra omgång

– När alla åtta jurygrupper har presenterat sina poäng klart öppnar telefonslussarna igen och nu kan tittarna även dela ut ytterligare maximala 5 hjärtröster per bidrag. Kom ihåg att oanvända hjärtröster från första omgången INTE sparas. Har du t.ex. lagt tre röster i första rundan får du inte 5+2 nya röster utan bara fem röster. Däremot finns de röster du redan lagt sparade.

– Tittarnas omröstning pågår en stund till efter jurypoängens fördelning men avslutas sedan och resultatet läses av. Bidragen rangordnas sedan utifrån hur varje röstningsgrupp har röstat med poängen (från högst till lägst) 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng, vilket är exakt samma poängskala som respektive jurygrupp delar ut.

– För att göra det mer spännande delas tittarnas poäng ut i klumpsummor till bidragen. Det innebär att SVT slår ihop poängen till respektive bidrag från de åtta röstningsgrupperna istället för att redovisa åldersgrupp för åldersgrupp. De enskilda resultaten meddelas istället separat efteråt.

– Varje bidrags tittarpoäng adderas samman med de poäng juryn gett i ordning från den som juryn gav lägst stöd till. Till sist återstår bara bidraget som var juryns favorit och då avgörs det om det är den låten som också är tittarnas favorit och om dennes tittarpoäng räcker för att ta hem segern. Totalt sett kan ett bidrag få mellan 0 och 192 poäng när poängutdelningen är klar.

– Vinnaren i finalen representerar Sverige i Eurovision Song Contest 2022.

OBS! Om två eller fler bidrag hamnar på samma totalpoäng är det tittarnas röster som avgör vem som hamnar överst!

 


 

Kommentera