EUROVISION 2020. Vill du ta chansen att försöka få med dina tävlingsbidrag i 2020 års nationella uttagningar? I så fall ska du kika in denna sida där vi listar länder som för tillfället tar emot bidrag från intressenter!

 

Aktuella antagningar


Just nu är antagningar till följande länder öppna (inom parentes anges datumet då antagningen stänger):

 

 

Viktigt att tänka på

– Alla bidrag måste uppfylla EBU:s regelverk, men kom ihåg att varje land även kan ha regler som gäller utöver det.

Notera att den länkade regelsidan gäller för 2019 års tävling och att en uppdaterad version publiceras mot slutet av 2019 eller början av 2020. Dock brukar inte större ändringar göras, men även om det skulle ske brukar EBU gå ut med specifika nyheter om sådana ändringar i god tid.


Notering: Datumet till vänster meddelar sista dag att skicka in bidrag.

 

 • fre
  25
  okt
  2019

  Antagning till Eurovision 2020

  Irland (deadline 25:e oktober)

  ANTAGNING. Irlands nationella TV-bolag RTÉ tar emot bidrag till sin internvalsuttagning.

  Vill du delta som låtskrivare är det dags att skicka in ett bidrag (eller gör det senast den 25:e oktober 2019). Bidrag skickas som mejl till Eurovision2020@rte.ie

  Notera att det går endast att skicka in en låt per team! Skickar ni in fler låtar är det bara den första låten som kommer att behandlas.

   

  Regelverk

  - Bidrag ska bara skickas i mp3-format (MP3 192 kbps).

  - Endast etablerade låtskrivare får skicka in bidrag, vilket innebär att du/ni ha haft tidigare låthits i bagaget som blivit stora succéer.

  - Bidrag som skickas in ska uppfylla EBU:s regelverk, vilket bl.a. innebär att låten inte får ha varit officiellt publicerad före den 1:a september 2019 och att den måste vara ett nyskrivet originalverk som inte får vara längre än 3 minuter osv.

  - Artister som är 16 år eller äldre och som vill delta välkomnas också av RTÉ att ställa upp med en ansökan.

   

  Hur väljs vinnarlåten ut?

  När antagningen är avslutad kommer en jurypanel (bestående av personer som arbetar med/inom musikindustrin) att gå igenom att låtar och välja ut den de anser är bäst. RTÉ förbehåller sig rätten att även ta med bidrag som inte kommer från antagningen, dvs. som bjuds in på annat sätt. Det är inte känt när resultatet av internvalet blir känt, men så snart vi vet så publicerar vi!

   


   

 • fre
  01
  nov
  2019

  Antagning till Eurovision 2020

  Danmark (deadline 1:a november)

  ANTAGNING. Danmarks nationella TV-bolag DR tar emot bidrag till sin Dansk Melodi Grand Prix 2020.

  I vanlig ordning arrangeras en nationell final för att utse en representant till tävlingen. Denna gång görs urvalet på ett annat sätt, då publiken kommer att få rösta fram tre av finalens tio bidrag via en egen sektion. Här följer regelverk och hur detta går till.

  För dig som är intresserad att skicka in bidrag finns möjligheten att göra det via detta webbformulär. Deadline är satt till den 1:a november 2019, men eventuellt kan DR också ta med bidrag som skickats in därefter. Om du vill vara säker på att få med bidrag ska du skicka in din låt före den 1/11.

   

  Regelverk

  - Alla bidrag som vill delta måste uppfylla såväl DR:s som EBU:s regelverk för att få delta. Inga undantag görs för någon!

  - För att få skicka in bidrag måste du antingen vara dansk medborgare och/eller ha starka band till Danmark. Med det senare menas t.ex. att vara gift/sambo med en dansk medborgare, vara bosatt i Danmark sedan ett antal år tillbaka (eller ha varit bosatt). Danska medborgare på Färöarna och Grönland äger också rätt att skicka in bidrag. Enda undantag för regeln ovan görs för personer som är anställda vid Danmarks Radio (DR) och deras närmaste familjemedlemmar, vilka alltså inte får skicka in bidrag och tävla (om inte godkännande inhämtats från DR).

  - Varje tävlingsbidrag måste vara ett nyskrivet originalverk som aldrig tidigare gjorts offentlig på någon publik plattform (digital som analog).

  - Bidraget får inte framföras under längre tid än tre minuter.

  - Låttexterna ska hållas fria från alla typer av politiska och kommersiella uttalanden, svordomar och annat "olämpligt språkbruk".

  - För att tävla som artist måste du vara som yngst 16 år (senast fyllt detta den 7:e mars 2020). Det finns ingen övre åldersgräns.

  - Ni kan vara som mest 1-6 personer per scenframträdande. Detta inkluderas av ev. bakgrundskör och dansare.

  - Vinnaren i finalen kommer att behöva avsätta tid för dels promotion inför Eurovision, men även för intervjuer och annat pressarbete som krävs.

  - Tänk på att DR äger rätten till reglerna och utformandet av uttagningen. De har också rätt att bestämma hur formatet ska se ut, hur stylingen för bidrag och artister ska vara etc. Den som bryter mot reglerna riskerar att diskvalificeras.

   

   

  Hur görs urvalet (och vad händer sedan)?

  Fram till den 1:a november tar DR emot bidrag till Dansk MGP 2020. Därefter kommer musikexperter från olika distrikt i Danmark att få välja ut nio låtar som de anser är bäst. Dessa bidrag kommer sedan att spelas upp i danska P4 där publiken sedan får möjligheten till att rösta fram tre bidrag som får tävla i finalen den 7:e mars. I samband med att P4-bidragen presenteras har DR även tänkt att släppa de sju övriga finalisternas bidrag för allmän lyssning.

   


   

 • ons
  06
  nov
  2019

  Antagning till Eurovision 2020

  Estland (deadline 6:e november)

  ANTAGNING. Estniska TV-bolaget ERR kommer att anordna ännu en säsong med Eesti Laul som Estlands uttagning till Eurovision Song Contest. Vill du delta är det dags att skicka in bidrag.

  Bidragen laddas upp på tävlingens hemsida eestilaul.ee.

  Deadline är den 6:e november 2019.

   

  Bra att veta (utöver regelverket)

  - Alla är välkomna att skicka in bidrag, alltså oavsett om du är medborgare eller bosatt i Estland eller ingetdera. Däremot, om du är en icke-estnisk låtskrivare måste du samarbeta med estniska låtskrivare och det måste dessutom vara fler estniska än icke-estniska låtskrivare i ert team.

  - ERR tar ut en avgift för varje bidrag baserat på vilket språk låten framförs på och om ni skickar in låten/låtarna före ett visst datum. Låtar som skickas in före den 31:a oktober har deltagaravgiften 25 euro (estniska) respektive 75 euro (annat språk/flerspråkig). Från 1 november höjs taxan till 50 euro (estniska) respektive 150 euro (annat språk/flerspråkig). Anmälningsavgiften betalas till ERR via bankkonto. Notera att ni ska betala en avgift per inskickat bidrag. Avgiften betalas inte tillbaka och det gäller oavsett om ert/era bidrag kommer med eller inte.

  - Det finns en maxgräns att skicka in som mest fem bidrag per artist och låtskrivarteam.

   

  Hur ser uttagningen ut?

  Eesti Laul 2020 kommer precis som fjolårets tävling att ha två semifinaler och en final. Det är beräknat att 24 bidrag kommer att delta, fördelade på de två semifinalerna. Enligt det regelverk som ERR publicerade i slutet av augusti 2019 kommer semifinalerna att avgöras den 13:e och 15:e februari medan finalen hålls på skottdagen, dvs. 29:e februari 2020.

   

  Sammanfattat regelverk

  – Bidrag som skickas in ska vara nyskrivna originalverk som inte varit offentligt publicerade på någon publik plattform. Bidragen som väljs ut får inte göras tillgängliga för allmänheten förrän tidigast den 1:a december 2019.

  – Bidraget måste vara i slutgiltig version när det skickas in.

  – För att vara artist måste du vara som yngst 16 år gammal (och senast ha fyllt det den 15:e april 2020). Detta innebär således att endast personer som är födda den 15:e april 2004 eller tidigare får delta som artister i tävlingen.

  – Ni kan vara mellan 1-6 tävlande på scenen (per bidrag).

  – Alla framträdanden i Eesti Laul kommer att göras med förinspelad musik och livesång. Instrument kan finnas med på scenen men kommer bara att användas som rekvisita.

  – Om ni blir utvalda att delta i Eest Laul 2020 kommer ni, både låtskrivare och artist, behöva göra er tillgängliga för repetitioner, uppträdanden, kampanjarbete etc. från och med 15:e november 2019 till 1:a mars 2020. I detta finns en rad obligatoriska moment ni måste delta i för att få kvarstå i tävlingen.

  – De artister som kvalar in till den så kallade “Superfinalen” (i finalen) kommer även ha skyldighet att delta i olika ERR-events fram till juni 2020. Detta oavsett om ni vunnit finalen eller ej.

  – ERR har rätt att bestämma kring alla utföranden på scenen, inkl. scenografi, koreografi, klädval samt hur programmen utformas, tävlingsreglerna för hur många som går vidare och hur röstningsförfarandet ska gå till.

  – De bidrag som väljs ut till tävlingen kommer att handhas av ERR, vilket innebär att låtskrivarna måste godkänna att ERR har rätten att använda materialet för låten, framförandena, fonogram etc. Ni kommer att behöva ingå kontrakt med ERR om detta (och mer därtill).

  – Bryter ni mot någon eller några av ERR:s förordningar har ERR rätten att diskvalificera er från deltagande i Eesti Laul 2020.

   


   

 • fre
  15
  nov
  2019

  Antagning till Eurovision 2020

  Serbien (deadline 15:e november)

  ANTAGNING. Serbiens nationella TV-bolag RTS tar emot bidrag till sin uttagning Beovizija 2020. Exakt omfång av tävlingen är inte känt, mer än att RTS önskar få in bidrag till uttagningen.

   

  Vart skickas bidrag in?

  Vill du skicka in bidrag ska de skickas in postvägen till följande adress:

  Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije, Zabavni program, Muzička redakcija, Takovska 10, 11000 Beograd

  Märk kuvertet med titeln „Pesmu Evrovizije 2020”

   

  Deadline är den 15:e november.

   

  Så väljs bidragen ut

  När antagningen är avslutad kommer en kommitté, tillsatt av RTS, att lyssna igenom alla inskickade bidrag och välja ut de bidrag de anser är bäst för tävlingen. Kommittén kommer endast att utgå ifrån de musikaliska, tolkande och konstnärliga egenskaperna hos bidragen. Om de anser att ingen av de inskickade bidragen uppfyller de krav som finns har de rätt att välja ett bidrag utanför tävlan som får representera Serbien i Eurovision 2020.

  Om det däremot blir en uttagning har RTS utlovat att dess resultat ska byggas på principen lika delar jury- som tittarröstning.

   

  Regelverk

  Det går att ladda ned reglerna här (på serbiska), men nedan följer några av de viktigaste punkterna:

   

  Bidraget

  - Ett tävlingsbidrag måste vara ett nyskrivet och aldrig tidigare publicerat originalverk, åtminstone inte före den 1:a september 2019.

  - Bidraget ska framföras på serbiska och/eller på något av de språk som officiellt används i Serbien.

  - Bidrag som skickas in ska vara i så gått som hundraprocentigt skick, dvs. hur du vill att låten ska framföras i tävlingen. RTS kan dock komma med förslag på ändringar ifall din låt väljs ut.

  - Bidraget får framföras under längre tid än 3 minuter.

  - Som låtskrivare till bidraget garanterar du att du och dina eventuella låtskrivarpartners står bakom verkets upphov till 100 procent. Ni åtar er även att garantera att ni inte lånat något från andra musikaliska verk, och ni ger även RTS rättigheter att i alla möjliga nuvarande och framtida kanaler sprida låten på vilket sätt de önskar utan att kräva godkännande i framtiden.

   

  Artisten/gruppen

  - För att vara tävlande artist måste man vara som yngst 16 år gammal (och senast fyllt det i maj 2020). Det finns ingen övre åldersgräns.

  - Varje bidrag får ha mellan 1-6 personer på scenen

  - RTS ställer krav på att artisten och/eller alla dess gruppmedlemmar måste inneha serbiskt medborgarskap.

   


   

 • mån
  18
  nov
  2019

  Antagning till Eurovision 2020

  Slovenien: EMA 2020 (deadline 18:e november)

  ANTAGNING. Är du etablerad artist i Slovenien och vill delta i nästa års slovenska EMA-uttagning? I så fall är det läge att börja skicka in bidrag.

  Med etablerad menar TV-bolaget RTVSLO att ni senast den 1:a februari 2020 släppt minst tre låtar kommersiellt i Slovenien. Det kan ha varit på vilket sätt som helst (krav på tidigare deltagande i EMA finns alltså inte). Någon mer åldersbegränsning än att ni måste vara över 16 år finns heller inte.

  Om ni är intresserade så laddar ni upp en inspelning av ert bidrag, låttexten, ett fotografi på artisten, en utförlig bakgrundsbeskrivning om er själva samt ett undertecknande att ni godkänner regelverket via denna länk. Detta behövs göras senast den 18:e november 2019.

   

  Mer info

  När antagningen är stängd kommer RTVSLO gå igenom alla ansökningar och välja ut de lämpligaste kandidaterna till EMA 2020. Ytterligare bidrag kan komma att tillsättas på annat sätt än genom denna antagning (bl.a. EMA FREŠ-uttagningen). Någon gång i december 2019 planerar RTVSLO att meddela vilka artister som valts ut.

   

  Regelverk

  Förutom det som nämns här ovanför så finns det ytterligare regler som gäller:

   

  – Tävlingsbidragen måste vara nyskrivna originalverk som är outgivna och opublicerade för allmänheten.

  – Tävlingsbidraget får inte framföras under längre tid än 3 minuter.

  – Alla artister måste vara 16 år eller äldre (för icke-etablerade gäller dock ålder 16-26 år).

  – Huvudsångaren eller minst hälften i en scenensemble som vill delta måste antingen bo permanent eller inneha tillfällig vistelse i Slovenien.

  – Mellan 1-6 personer tillåts delta per scenframträdande.

  – Är det ert bidrag som vinner kommer ni få skriva nytt kontakt med RTVSLO för tävlan i Eurovision 2020.

   


   

 


Kommentera

 
 

 
 
 

Policy

Läs vår kommentarspolicy samt svaren på varför vi frågar efter namn och e-postadress vid kommentering.

Läs mer »

 
Aktuellt

Nyheter

Eurovision 2020

Mello 2020

Aktuella antagningar

Nationella 2020

Om oss


 
Sök på sajten
 

 
 Om ESC-Panelen

ESC-Panelen är ett forum om Eurovision Song Contest, Melodifestivalen och andra länders nationella uttagningar.
Vi skribenter i panelen är ett gäng Eurovision-intresserade personer i varierande åldrar och med skilda preferenser inom musiksmak. Den gemensamma nämnaren är att vi alla delar en stor förkärlek till Eurovisionen, och att vi tillsammans bevakar tävlingen året om. Vi delar med oss av bland annat nyhetsuppdateringar, projekt, länktips, topplistor och recensioner.

Gilla och följ oss gärna i våra sociala medier! Du hittar oss på Facebook, Instagram, Twitter och YouTube.

Har du några frågor, funderingar och/eller vill du tipsa oss om nyheter? Skicka i så fall ett mejl till info@escpanelen.seTips på Eurovision-musikanaler:

esc radio  Radio International


Personalinloggning
Tillbaka till toppen

ESC-Panelen