Eurovision 2019 – Antagningar

Eurovision 2019 – Antagningar

EUROVISION 2019. Just nu pågår olika antagningar i länders uttagningar till Eurovision 2019. Här nedanför finns information och länkar om vilka länder som för tillfället har pågående eller förberedande antagningar.

 

Viktigt att tänka på

Era tilltänkta tävlingsbidrag måste dels uppfylla de krav som respektive land ställer samt även de krav EBU ställer. I EBU:s regelverk finns flera olika regelpunkter gällande till exempel maximal längd på låten, hur gammal artisten måste vara och hur många personer som får delta i varje tävlingsnummer. Det är viktigt att ni känner till detta och därför länkar vi till EBU:s regelsida.

Notera att den länkade regelsidan gäller för 2018 års tävling och att en uppdaterad version dyker upp under hösten 2018 eller vintern 2019. Dock brukar inte större ändringar göras och om det sker brukar EBU gå ut med specifika nyheter om det.

Tänk även på att när ni överlämnar personlig information måste ni godkänna att TV-bolagen får lagra era uppgifter enligt GDPR-lagstiftningen.

 

Aktuella antagningar

Just nu är antagningar till följande länder igång (inom parentes anges datumet då antagningen stänger):

 

 

Kommande antagningar

Dessa antagningar är just nu inte öppna, men det är lägligt att förbereda er om ni vill skicka in bidrag till dem (inom parentes anges datumet då antagningen öppnar):

 

 

Aktuella antagningar

Vi på ESC-Panelen reserverar oss för eventuella förändringar i de uppgifter som anges här nedanför. Vänligen dubbelkolla alltid uppgifter med aktuellt TV-bolag vid osäkerhet. Antagningarna presenteras i första hand enligt datumordning för sista datum att skicka in bidrag och i andra hand efter bokstavsordning.

Datumen till vänster meddelar sista dag att skicka in bidrag.

 

 • ons
  26
  Sep
  2018

  Antagning till Eurovision 2019

  Danmark (deadline 26:e september)

  ANTAGNING. Danmarks nationella TV-bolag DR kommer att hålla i Dansk Melodi Grand Prix för att välja ut Danmarks representant och tävlingsbidrag till Eurovision 2019. Exakt omfång av tävlingen är inte känt mer än att ett antal tävlingsbidrag kommer att väljas ut från denna nationella antagning att tävla i DMGP 2019. Detta val görs av en urvalsjury senare i höst.

  Tävlingsbidrag skickas in via denna länk.

  Notera att Danmarks antagning stängs onsdagen den 26:e september 2018. Dock kan bidrag som skickas in efter det datumet även bli aktuella att tävla 2019, alternativt i en eventuell DMPG 2020. För att vara säker på att komma med i startfältet är det säkraste att ansöka före deadline.

   

  Regelverk

  Här nedan följer en sammanfattning av regelverket (finns att läsa i helhet på danska respektive engelska):

   

  - För att få skicka in bidrag respektive tävla som artist i Danmarks uttagning måste man vara dansk medborgare eller ha "starka band" till Danmark. Med det senare menas t.ex. att man ska ha bott i Danmark, vara gift med en dansk medborgare eller liknande. Enda undantaget gäller personer som är anställda vid DR och deras familjer.

  - Tävlingsbidragen måste vara nyskrivna originalverk som aldrig tidigare offentliggjorts.

  - Ert tävlingsbidrag får inte vara längre än 3 minuter.

  - Tävlingsbidragen får framföras på valfritt språk, däremot får inga politiska eller kommersiella budskap finnas med i texten. Svordomar och andra fula ord tillåts inte.

  - Alla sånginsatser (inkl. körsång) måste göras live medan musiken är förinspelad.

  - Mellan 1-6 personer får delta per scennummer.

  - För att vara tävlande artist måste man vara som yngst 16 år på sändningsdagen.

  - Om ni får med ett eller flera tävlingsbidrag i DMPG 2019 måste ni acceptera att DR kommer ha en del i ägandet av låtarna. Detta för att de uttagna bidragen kommer att marknadsföras genom DR samt att DR ger ut en samlingsskiva som innehåller bidragen.

  - Om ert bidrag vinner DMPG 2019 kommer er artist behöva göra sig tillgänglig under våren 2019 för promotionarbete inför Eurovision i Israel. DR kräver även att ni ingår samarbetsavtal.

   

  Om ett eller flera av era tävlingsbidrag kommer med i startfältet är det DR som bestämmer när ni får avslöja att ni kommit med i startfältet. DR har även rätten att bestämma artistval och det sceniska framställandet. Om ni bryter mot tävlingsreglerna har DR rätt att diskvalificera er från tävlingen.

   


   

 • mån
  01
  Okt
  2018

  Antagning till Eurovision 2019

  Schweiz (deadline 1:a oktober)

  ANTAGNING. Schweiz' samlingsbolag SRG SSR kommer att genomföra sitt val av artist och bidrag internt till Eurovision 2019. Dock hålls först en nationell antagning för att hitta bidrag och från den kommer ett antal jurygrupper få rösta fram vilket bidrag som slutligen Schweiz ska skicka till tävlingen i Israel.

  Jurygrupperna som gör valet kommer endast bestå av en rekryterad publikpanel om ca 100 personer samt ca 20 Eurovision-experter från olika länder. För förtydligande så blir det alltså ingen nationell final i Schweiz anno 2019, utan valet röstas fram internt och vid ett senare tillfälle presenteras vinnaren. Om du vill vara med i publikpanelen - klicka här för att ansöka.

   

  Antagningen

  Vill du ta chansen att få tävla för Schweiz så ska du skicka in ditt bidrag på srf.ch/eurovision senast måndagen den 1:a oktober kl. 12:00 CEST. PS: Vårt tips är att ni samarbetar med schweiziska medborgare på både låtskrivarsidan och artistvalet. Anledningen är att SRG SSR kommer att prioritera låtar som har någon koppling till Schweiz (på artist- eller låtskrivarsidan).

  De bidrag som inte väljs ut till tävlan kommer inte att publiceras.

   

  Regelverk

  Här kommer en sammanfattning av regelverket (hela går att läsa här):

   

  - Vem som helst i världen får skicka in bidrag, däremot prioriteras bidrag gjorda av eller med schweiziska medborgare i första hand. Vid antagningen fyller ni i om ni har några band till Schweiz och i så fall på vilket sätt.

  – SRG SSR söker en modern internationell hitlåt som har ett starkt och förståeligt budskap.

  – När ni ansöker vill SRG SSR att man har med några nyckelord/fraser om vilket budskap som ni vill nå med låten.

  – Ni behöver inte ha artistvalet klart vid ansökan, men det måste finnas med en demoartist vid antagningen.

  - Vid antagningen väljer ni om artisten bara är demoartist eller om artisten på demon har för avsikt att vilja bli Schweiz' representant i Eurovision 2019. Om er artist vill tävla i Eurovision måste denne ha kalendern fri från minst januari 2019 (för repetitioner, promotion och sedan att tävla i Eurovision 2019 i Israel).

  – I händelse av att ert bidrag blir utvald att tävla kommer alla rättigheter till bidraget att transfereras till SRG SSR. Ni som låtskrivare till bidraget måste dock bekräfta att ni är upphovspersoner till bidraget.

  – SRG SSR äger rätten till regelverket och även att diskvalificera artister, låtskrivare, låtar med mera som bryter mot regelverket.

   

  I övrigt måste låten uppfylla EBU:s krav gällande bl.a. låtlängd (max 3 minuter), inga svordomar får förekomma, ej heller politiska och rasistiska uttryck och liknande, helt instrumentala låtar tillåts ej, artisten måste vara som yngst 16 år (fyllda senast 1:a maj 2019), max 6 personer får delta i numret och det är inte tillåtet med levande djur på scenen.

   


   

 • sön
  21
  Okt
  2018

  Antagning till Eurovision 2019

  Lettland (deadline 21:a oktober)

  ANTAGNING. Lettland kommer att välja artist och bidrag till Eurovision 2019 genom uttagningen Supernova 2019. Det är den femte säsongen av den uttagningen. En nationell antagning av bidrag kommer att avgöra vilka tävlande som väljs ut till Supernova 2019.

  Intresserade artister och låtskrivare kan till och med söndagen den 21:a oktober ladda upp bidrag på Supernovas onlineplattform.

   

  Hur görs urvalet till tävlingen?

  När antagningen är avslutad kommer en jury gå igenom alla inkomna bidrag och sedan kommer ett antal av dessa tävlande att kallas till en slags juryaudition. Detta kommer att ske i slutet av november. I början av december kommer sedan juryn ha valt ut ett antal bidrag som får tävla i Supernova 2019. Exakt hur många tävlande som väljs ut till startfältet är dock oklart eftersom att juryn helt och hållet kommer att välja utifrån kvalitén på bidragen.

  Sändningarna av Supernova 2019 beräknas dra igång i januari/februari 2019.

   

  Regelverk

  Här nedan sammanfattar vi de viktigaste punkterna i regelverket:

   

  - För att få skicka in bidrag till Supernova 2019 måste man vara medborgare eller icke-medborgare i Lettland samt minst 16 år fyllda (per 20 november 2018). Detta krav gäller både låtskrivare och artister.

  - Utländska medborgare (ej boende i Lettland) får också skicka in bidrag och delta som artister, dock endast om det sker i samarbete med lettiska medborgare och där dessa personer står för max 30 procent av jobbet. Detta gäller både låtskrivare och artister.

  - Ni måste skicka in bekräftelse på att det är ni som står bakom ert tävlingsbidrag (gällande upphovsrätt). Ni måste även teckna avtal med LTV (lettiska TV-bolaget) om ni kommer med i tävlingen.

  - Ett tävlingsbidrag får pågå i som mest 3 minuter och får aldrig tidigare ha ha publicerats på någon offentlig plattform.

  - Bidrag som skickas in ska vara i fullständig version. Vid eventuellt avancemang i tävlingen får endast mindre justeringar göras.

  - Det är urvalsjuryn som har makten att bestämma vilka bidrag som väljs ut till tävlingen. Deras kriterier är låtens sammansättning, artistens potential och tidigare prestationer i branschen samt sånginsatser.

  - Vinnarlåten och artisten i finalen av Supernova 2019 kommer att representera Lettland i Eurovision 2019 i Israel. Om deltagaren inte signerar nytt avtal med LTV efter finalen har LTV rätt att välja en annan kandidat till tävlingen.

  - LTV äger rätten till regelverket och även rätten att justera det samt diskvalificera tävlande och låtskrivare som bryter mot det.

   


   

 • ons
  31
  Okt
  2018

  Antagning till Eurovision 2019

  Tjeckien (deadline 31:a oktober)

  ANTAGNING. Tjeckiens nationella TV-bolag CT har bekräftat att man har för avsikt att delta i Eurovision 2019. För att kunna välja ut rätt kandidat önskar CT att få bidrag tillskickade till sig, men exakt form på uttagning (eller om det bara blir ett internval) är i skrivande stund oklart.

  De regler som CT ställer på de inskickade bidragen är:

   

  1. Bidraget får inte ha varit offentlig publicerad före den 1:a september 2018.
  2. Bidraget får vara som längst 3 minuter lång.
  3. Artisten som framför bidraget måste ha tjeckiskt medborgarskap.
  4. I övrigt, känn frihet att skicka in vilka typer av låtar som helst däribland är det fritt genre- och språkval.

   

  Om ni känner er manade att skicka in bidrag till Tjeckien så ska ni mejla er låt till escmusic@ceskatelevize.cz

  Tjeckiens antagning stängs onsdagen den 31:a oktober 2018.

   


   

 • tor
  01
  Nov
  2018

  Antagning till Eurovision 2019

  Serbien (deadline 1:a november)

  ANTAGNING. Serbiens nationella TV-bolag RTS avser att även år 2019 välja artist och bidrag till Eurovision genom en nationell uttagning med jury- och tittarröster som resultat. Dock höjs också ett varningens finger för att om kvalitén är för dålig har RTS rätt att välja artist och bidrag internt.

  Bidrag skickas in per post till följande adress: JMU, Radio-Television of Serbia, Entertainment program, Music editor, Takovska 10, 11000 Belgrade

  Märk kuvertet med Eurovision Song Contest 2019

   

  Serbiens antagning stängs torsdagen den 1:a november 2018.

   

  Regelverk

  En regelverket finns att ta del av här (på serbiska) och här (direktöversatt till svenska genom Google Translate - notera att allt inte översatts korrekt!). Nedan en sammanfattning av regelverket:

   

  - Alla bidrag som skickas in ska vara nyskrivna originalverk som aldrig tidigare offentliggjorts.

  - Bidragen måste i åtminstone inledande skedet vara skrivna på serbiska eller på språk som talas i Serbien.

  - Det framgår inte om det finns begränsningar i vilka som får skicka in bidrag eller inte.

  - Vid antagningen skickas en så färdig som möjligt demo av bidraget in som är max 3 minuter lång. RTS kan komma att föreslå ändringar och tillägg i låtar som väljs ut.

  - Som tävlande artist måste man som yngst vara 16 år gammal (senast 1:a maj 2019).

  - Mellan 1-6 personer får deltaga på scenen (räknat per nummer).

  - Alla framträdanden görs till förinspelad musik, däremot måste alla sånginsatser göras live.

  - När ni skickar in tävlingsbidrag så måste ni vara ägare till låtens upphov. Ni kan heller inte ångra er anmälan.

  - RTS begär att alla som vill tävla i uttagningen accepterar regelverket som också kan förändras.

   


   

 • fre
  30
  Nov
  2018

  Antagning till Eurovision 2019

  Frankrike (deadline 30:e november)

  ANTAGNING. Frankrikes TV-bolag France2 kommer fortsätta med uttagningen Destination: Eurovision även år 2019. Exakt omfång av tävlingen är dock oklar, men en nationell antagning kommer att utse de tävlande.

  Bidrag skickas in online via denna länk.

  Frankrikes antagning stängs fredagen den 30:e november 2018.

   

  Regelverk

  Regelverket för tävlingen finns att läsa här (på franska). Här nedan sammanfattar vi de viktigaste punkterna:

   

  - Tävlingsbidragen måste vara nyskrivna originalverk som aldrig tidigare offentliggjorts.

  - Tävlingsbidrag som valts ut till tävlingen får heller inte släppas fritt förrän France2 ger sitt godkännande till detta.

  - Låtskrivare som vill skicka in bidrag måste vara registrerade hos SACEM.

  - Ni låtskrivare måste även godkänna att ni äger rättigheterna till ert/era tävlingsbidrag och godkänna att detta/dessa kommer, i händelse av att ert/era bidrag väljs ut till tävlingen, framförs i TV-sändning/ar.

  - Tävlingsbidragen får inte innehålla element som bryter mot lagar och förordningar t.ex. kränkningar, hot och påhopp.

   

  - Tävlande artister måste vara minst 16 år (senast den 1:a januari 2019). Minderåriga tävlande måste ha godkännande från föräldrar/juridiska ombud att tävla.

  - Artisterna måste även ha tillstånd att vistas i Frankrike (uppehållstillstånd, visum etc.) och måste vara ostraffade.

  - Deltagande artister i tävlingen får inte vara bundna till skivkontrakt eller liknande som förhindrar medverkande i tävlingen, och att vid en eventuell seger inte kunna åka till Israel och representera Frankrike i Eurovision 2019.

  - Mellan 1-6 personer får delta på scenen (räknat per framträdande).

   

  - När ni ansöker till Frankrikes antagning har ni ansvar för att alla uppgifter ni lämnar ifrån er är korrekta. Om ni lämnar felaktiga eller bedrägliga uppgifter och detta upptäcks kan ni i värsta fall bli diskvalificerade från tävlingen.

  - France2 äger rätten till regelverket och därmed också rätten att justera regler samt diskvalificera låtskrivare, artister och tävlingsbidrag som ev. bryter mot regelverket.

   


   

 

 

Kommande antagningar

Vi på ESC-Panelen reserverar oss för eventuella förändringar i de uppgifter som anges här nedanför. Vänligen dubbelkolla alltid uppgifter med aktuellt TV-bolag vid osäkerhet. Antagningarna presenteras i första hand enligt datumordning för sista datum att skicka in bidrag och i andra hand efter bokstavsordning.

Datumen till vänster meddelar första dag att skicka in bidrag.

 

 • mån
  01
  Okt
  2018

  Antagning till Eurovision 2019

  Estland (1:a oktober - 6:e november)

  ANTAGNING. Estlands nationella TV-bolag ERR kommer att hålla i Eesti Laul för att välja ut Estlands representant och tävlingsbidrag till Eurovision 2019. Från en nationell antagning kommer en jury att välja ut totalt 24 tävlande, vilka sedan delas upp i två semifinaler om 12 tävlande per program. Från bägge semifinalerna kommer sedan ett antal bidrag att kvala in till en final där vinnaren koras.

  Estlands antagning hålls öppen mellan måndagen den 1:a oktober och tisdagen den 6:e november 2018. Bidragen kommer att laddas upp på Eesti Lauls hemsida.

  OBS! Glöm inte att kolla upp vilka saker ni måste ha med i ansökan.

   

  Regelverk

  Här kommer en översiktlig sammanfattning av regelverket (läs i helhet på estniska):

   

  - Icke-estniska medborgare är välkomna att skicka in bidrag, dock är det oklart om det måste ske i samarbete med estniska medborgare. Det är också oklart om icke-estniska medborgare som vill ställa upp som låtskrivare måste vara bosatta i Estland för att få skicka in bidrag.

  - Ni får skicka in max 5 bidrag till tävlingen. Detta gäller både låtskrivare och artister.

  - När ni skickar in bidrag så måste ni betala en avgift till ERR. Om låten framförs på estniska eller andra officiella språk i Estland är kostnaden 25 euro per bidrag, och för andra språk (t.ex. engelska) är kostnaden 50 euro per bidrag. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka och detta gäller oavsett om inget eller ett/flera av era bidrag kommer med i tävlingen.

  - Ett tävlingsbidrag måste vara ett nyskrivet originalverk som aldrig tidigare publicerats på någon offentlig plattform. Låten får under inga omständigheter ha publicerats offentligt före början av december 2018.

  - Låttexten får inte innehålla olämpligt språkbruk och får inte uppmuntra till olagligheter eller påverka Eurovisionens rykte.

  - Ett tävlingsbidrag får inte vara längre än 3 minuter (dock anges inte någon korthetsgräns).

  - För att vara tävlande artist måste man vara 16 år eller äldre (kravet gäller att vara född den 15 april 2003 eller tidigare).

  - Man får vara mellan 1-6 personer på scenen (räknat per framträdande).

  - All musik kommer vara förinspelad medan alla sånginsatser ska göras live.

   

  Om ni får med ett eller flera bidrag i Eesti Laul 2019 kommer ni i november 2018 få skriftlig återkoppling av den jury som väljer ut bidragen. Ni ska sedan senast i slutet av november 2018 inkomma med den fullständiga slutversionen av tävlingsbidraget. Ni och er/a artist/er måste från slutet av november till mitten av januari vara tillgängliga för framträdanden i olika ERR-program, samt från perioden 3:e december 2018 till 17:e februari 2019 vara tillgängliga för repetitioner och liknande. För att allt ska gå rätt till kommer ni behöva teckna ett avtal med ERR om detta.

  ERR äger rättigheterna till reglerna och därmed även rätten att diskvalificera artister, låtskrivare och bidrag som bryter mot regelverket.

   


   

 

 


Kommentera

 
 

 
 
 

Policy

Läs vår kommentarspolicy samt svaren på varför vi frågar efter namn och e-postadress vid kommentering.

Läs mer »

 

ESC-Panelen