Bra att känna till om antagningen till Melodifestivalen 2024

MELODIFESTIVALEN 2024. Till och med den 15:e september finns möjlighet att skicka in tävlingsbidrag till nästa års Melodifestival. I den här artikeln berättar vi mer om hur du går tillväga för att skicka in låtarna samt sammanfattar de viktigaste ur tävlingsreglerna.

Read the article In English.

 

Antagningsinformation

Alla tävlingsbidrag skickas in via denna digitala antagning som stänger den 15:e september klockan 11:59 CEST.

I och med att det kan ta en stund att lämna in den information SVT behöver från dig/er är det rekommenderat att inte vänta till sista sekund med att ladda upp sitt tävlingsbidrag. Innan du skickar in några bidrag är det också bra att du har läst igenom hela regelverket, inte minst de delar som rör upphovsrätt (sektion B7 till B18) och övriga villkor (hela C-sektionen), så att du vet vilka rättigheter och skyldigheter du har när bidraget skickas in (och om låten kommer med i tävlingen).

För enkelhetens skull har vi lite längre ned i denna artikel gjort en övergripande sammanfattning av det viktigaste att känna till från regelverket.

 

Hur väljs startfältet ut?

När antagningen har avslutats kommer startfältet att börja väljas ut. Till att börja med får en av SVT tillsatt urvalsjury lyssna på de inskickade bidragen och därefter rösta fram 15 låtar som de tycker blir bäst för programmet. Därefter tar SVT över rollen och väljer ut ytterligare 15 bidrag, vilka både kan komma från juryns slutgiltiga topplista och/eller från så kallade specialinbjudningar till olika låtskrivare och artister. SVT ansvarar även för att tillsätta artister till alla bidrag. Någon gång senare under 2023 beräknas startfältet presenteras.

 

Regelverket (frågor och svar)

Vem eller vilka får skicka in tävlingsbidrag?

I princip får vem som helst skicka in tävlingsbidrag till Melodifestivalen 2024 och det finns heller ingen begränsning på hur många låtar du kan skicka in. Det här gäller oavsett om du arbetar professionellt med musik eller är nybörjare i branschen. Principen gäller däremot inte om du någon gång mellan den 2:a augusti 2023 och 30:e mars 2024 arbetar för, alternativt är uppdragsgivare till, Sveriges Television.

Kom ihåg att om du väljer att skicka in ett eller flera tävlingsbidrag till Melodifestivalen 2024 så får du inte ge ut dessa bidrag förrän tidigast den 25:e november 2023. Ifall en eller flera av dina inskickade låtar kommer med i startfältet måste publiceringen vänta till dess SVT godkänner publicering.

Det är även bra att känna till att alla artister och låtskrivare som deltar i Melodifestivalen måste respektera tävlingens och SVT:s marknadsföringspolicy.

 

Måste man vara svensk medborgare för att skicka in tävlingsbidrag?

SVT har satt som regel att det räcker med att en person i ett låtskrivarteam ska inneha svenskt medborgarskap och/eller vara folkbokförd i Sverige. Minst ett av dessa krav ska vara uppfyllt senast den 26:e augusti 2023. Låtskrivare som arbetar själva behöver uppfylla minst ett av de två kraven. Notera att kravet endast gäller låtskrivare och inte artister.

 

Finns det någon regel om hur könsfördelningen behöver se ut i ett låtskrivarteam?

Nej några sådana regler finns det inte. Däremot har SVT ett önskemål om att minst halva startfältet ska bestå av låtar som är gjorda av kvinnliga låtskrivare, alternativt i samarbete mellan både kvinnliga och manliga låtskrivare. Denna policy finns med även i 2024 års regelverk och ska tolkas som den är skriven, dvs. att det är ett önskemål (och inte en regel) från SVT till alla låtskrivarteam.

 

Vilka krav finns på tävlingsbidragen?

För att SVT ska godkänna ert tävlingsbidrag behöver det uppfylla följande tre krav:

 

1. Bidraget ska vara ett nyskrivet originalverk som aldrig tidigare har varit offentligt publicerat/utgivet

Den första delen av detta betyder att bidraget måste vara ditt eller ert originalverk, således godkänns inte plagiat eller covers. Den andra delen innebär att originalverket inte får ha varit publicerat eller vara publicerad på publika digitala och/eller analoga plattformar före uttagningen och oftast även en bit in i tävlingen. Exempel på sådana här situationer är konserter, olika streamingtjänster, klipp i sociala medier och andra kanaler. Tidsaspekten brukar avgöras framförallt utifrån om bidraget kvalar vidare till finalen.  Mer information om detta specifikt följer längre ned i artikeln.

 

2. Bidraget ska innehålla tal- och/eller sånginsatser i någon form…

… men exakt hur mycket är upp till egen tolkning av regelverket. Det är också bra att känna till att ni får använda er av svordomar i texten, men alla inslag som kan verka stötande kan komma att behöva tas bort vid en eventuell tävlan i Eurovision Song Contest. Låttexten får dock inte innehålla några som helst kommersiella och/eller religiösa och/eller politiska inslag och sådana gestikuleringar.

 

3. Bidraget ska kunna framföras på mellan två och tre minuter, detta räknat i scenframträdande.

Vid antagningen går det däremot bra att skicka in demoversioner som är i såväl kortare som längre versioner, men om bidraget tas ut i tävlan måste låten anpassas till tidsramen.

 

Varför får inte tävlingsbidraget ha publicerats före den 1:a september 2023?

Enligt EBU:s regelverk gällande Eurovision Song Contest får ett tävlingsbidrag i den kommande Eurovisionen inte ha släppts/publicerats på någon offentlig plattform före den 1:a september året innan. Detta gäller för alla tävlingsländer och är därmed lika för alla att alla deltagare ska framföra nyskrivna och aldrig tidigare utgivet låtmaterial. För Eurovision 2024 blir således första möjliga publiceringsdatum den 1:a september 2023.

Men det slutar inte där för utöver EBU:s septemberregel har SVT en egen regel som säger att bidrag som ska tävla i Melodifestivalen inte får ha givits ut i någon form före låten tävlar i Melodifestivalen. Beroende på hur bidraget placerar sig i sin deltävling avgör om låten kan släppas direkt efter sin deltävling eller om bidraget får vänta ytterligare en tid med att bli offentligt släppt.

Låtmaterialet kan ha skapats ett tidigare år och kommer med först nu, däremot får låten inte ha varit publicerad offentligt före Melodifestivalen.

När det gäller Eurovision så har det i enstaka fall förekommit att bidrag har givits ut tidigare än den 1:a september året innan, men i dessa fall har bidragen fått undantag från EBU. De har då kollat på hur omfattande låtens spridning har varit och om det i så fall har gynnats jämfört med övriga bidrag i startfältet. Men för att vara på säkra sidan rekommenderas att bara skicka in ej tidigare publicerat material oavsett vilken uttagning som bidraget skickas in till. Ett tips från oss är att du redan i förväg kollar upp att eventuella demoversioner inte har hamnat på publika plattformar.

 

Vad händer med bidrag som ev. släpps efter 1:a september men före SVT:s publiceringsdatum?

Om ett tävlingsbidrag av (olycks)händelse släpps på en publik plattform före den deadline som SVT själva har satt upp kommer SVT att utreda saken grundligt, bland annat gällande uppsåtet. Exempelvis kan en publicering ha skett av misstag och SVT diskvalificerar ingen bara på måfå så länge uppsåt saknas.

Det finns också exempel på vissa godkända publikationer om än om det bara sker i SVT:s kanaler samt under en begränsad tid och omfattning. Ett sådant tillfälle är under deltävlingsveckorna då Sveriges Television brukar publicera kortare klipp från studioversioner och/eller från scenrepetitioner (så kallade smyglyssningar/smygklipp). Det förekommer även att ackrediterad media får följa repetitionerna mot löfte att inga ljudklipp under repetitioner och genrep spelas in. Till viss del kan regeln även brytas vid så kallade publikgenrep då ett flertal personer kommer att få både se och höra låtarna en eller ett par dagar före själva TV-sändningen.

 

Kan vem som helst tävla som artist i Melodifestivalen?

Alla personer som vill delta på scenen i ett tävlingsbidrag måste för det första vara 16 år eller äldre, vilket ska vara uppfyllt före maj 2024. Det innebär att personer födda i maj 2008 eller tidigare ges rätten att tävla som artister i Melodifestivalen 2024. Åldersregeln gäller däremot inte låtskrivare.

När det gäller vem som ska framföra respektive uttagen låt har varje låtskrivare till ett bidrag som väljs ut till Melodifestivalen 2024 rätten att föreslå en artist till sitt bidrag, men valet görs alltid i samråd med SVT. Dessutom är det SVT som har vetorätt och skulle det uppstå en situation där låtskrivaren/na och SVT inte är överens har SVT rätt att ta det aktuella bidraget ur tävlan.

 

Hur många personer får uppträda i varje framträdande?

I reglerna står det att varje tävlingsbidrag i Melodifestivalen 2024 får ha maximalt åtta (8) personer på scenen, vilket inkluderar huvudsångaren/na samt eventuella personer i en grupp. Vill ni även ha med körsångare och dansare på scenen ska dessa räknas in med maximala antalet personer. Om det vinnande bidraget i Melodifestivalen 2024 har mer än 6 personer på scenen kommer det att behöva göras om inför Eurovision då EBU har maxgränsen på 6 personer per scenframträdande.

Noteras bör att det är bara huvudsångare, eventuella bandmedlemmar, live-körsångare och dansare som räknas in i antalet personer på scenen. Eventuell teknisk personal med kameror på scenen ingår således ej i maxantalet.

 

Finns fler extraregler?

SVT tillåter även denna gång att tävlingsbidrag får ha så kallad förinspelad körsång på den förinspelade musiken. Däremot måste all s.k. huvudsång genomföras live-on-stage och den förinspelade körsången får inte användas i syfte att t.ex. överrösta huvudsången. Ni kan också få ha ett live-instrument på scenen även om detta måste godkännas av SVT.

I Eurovision får körsång som är tänkt att backa upp huvudsången i regel inte vara förinspelad, men i 2023 års tävling tilläts viss s.k. övrig körsång vara förinspelad. Om detta gäller även till 2024 är i skrivande stund inte känt. Således, skulle ert bidrag vinna och låten innehåller förinspelad körsång behöver en alternativ version som framförs med eller utan körsång tas fram. EBU tillåter heller inte live-instrument på scenen, utan instrument kan bara användas som rekvisita.

 

Får artisten/gruppen framföra tävlingsbidraget på vilket språk som helst i Melodifestivalen 2024?

Ja, SVT tillåter att artister får framföra tävlingsbidrag i Melodifestivalen på vilka språk som helst. Som låtskrivare tillåts man även skicka in samma låt i olika språkversioner utan att berätta detta för SVT. Om bidraget blir uttagen till tävlingen avgör SVT vilket språk låten ska framföras på.

Den här gången har SVT en målsättning att 30 procent av startfältets bidrag ska framföras på svenska. Antalet är däremot inte statiskt utan det kan bli fler eller färre beroende på hur många låtar på svenska som slutligen väljs ut.

 

Vilka fler regelpunkter är viktiga att känna till?

Som tidigare nämnt rekommenderar vi alla låtskrivare som vill skicka in tävlingsbidrag till Melodifestivalen 2024 att läsa igenom regelverket i sin helhet, inklusive delarna som rör upphovsrätt (punkt B7 till B18) och övriga villkor (hela C-sektionen).

Kom även ihåg att det är SVT som äger rättigheterna till Melodifestivalen inklusive tävlingsreglerna vilket gör att de har all rätt att justera regelverket när och hur mycket de vill. De kan också diskvalificera alla som bryter mot tävlingsreglerna.

Under hösten 2023 kommer SVT att göra urvalet till startfältet och under den tiden har SVT rätten att blockera alla inskickade låtar från att ges ut fram till dess då startfältets tävlande offentliggörs. Blockeringen kommer enligt reglerna att hävas den 25:e november 2023. Tänk dock på att om din låt offentliggörs vid den tidpunkten kommer den inte kunna skickas in till någon senare upplaga av tävlingen eller någon annat lands uttagning ett senare år.

 


 

Kommentera