Antagningen till Melodifestivalen 2023 igång

MELODIFESTIVALEN 2023. Nu finns möjligheten att skicka in bidrag till Melodifestivalen 2023. I denna artikel presenterar vi hur vad du behöver göra för att försöka komma med i startfältet!

An English version of this article can be found here.

 

Så fungerar antagningen

Steg 1: Gå till den digitala plattformen

För att skicka in tävlingsbidrag går du till SVT:s externa plattform där du registrerar ett användarkonto från vilken du kan ladda upp alla bidrag som du vill skicka in. Så snart som kontot är klart är det bara att börja ladda upp enligt den information som finns.

Sista dagen att ladda upp låtar är satt till den 16:e september kl. 11:59 CEST. Fram till dess kan du ladda upp så många låtar du kan, hinner och önskar. Ett tips är att INTE vänta till sista stund då det kan ta en stund att ladda upp bidraget och lämna den information SVT behöver från dig (för att låten ska godkännas).

 

Steg 2: Innan du börjar ladda upp låtar…

…Glöm inte att läsa regelverket. Framförallt rekommenderar vi att du tar del av delen om upphovsrätt och övriga villkor där det nämns vilka rättigheter och skyldigheter alla parter har. Längre ned i artikeln hittar du frågor och svar gällande regelverket.

 

Viktigt att komma ihåg


SVT har rätten att blockera varje uppladdat tävlingsbidrags utgivningsdatum till tidigast den 25:e november 2022. Denna regel gäller oavsett om ditt tävlingsbidrag väljs ut till startfältet eller ej. Därefter avgörs låtens officiella utgivningsdatum på huruvida låten väljs ut i tävlan eller ej.

 

Har ditt/dina bidrag kommit med i startfältet?

I så fall grattis! Däremot måste du avvakta med en offentlig publicering till dess SVT har godkänt detta. Det brukar i regel vara efter att låten har åkt ut i tävlingen, gått vidare från deltävling till en ev. semifinalmedverkan eller först efter att alla deltävlingar är avklarade, men den regeln kan såklart justeras till tävlingen.

 

Har ditt/dina bidrag INTE kommit med i startfältet?

I så fall har du möjlighet att efter det tidigare nämnda novemberdatumet möjlighet att publicera dessa låtar – så länge du inte vill ta chansen att skicka in samma bidrag nästa år för ett nytt försök! Eller, om du vill skicka in samma bidrag till någon annan uttagning 2023 kan det också vara bra att tills vidare avvakta med publicering.

 

Regelverket (frågor och svar)

Vem eller vilka får skicka in bidrag?

Alla, oavsett om du är professionell låtskrivare eller nybörjare i branschen, är varmt välkomna att skicka in så många låtar som man själv önskar. Detta är dock så länge du inte är anställd vid (eller är uppdragsgivare till) SVT under perioden 2 augusti 2022 till 30 mars 2023.

 

Måste man vara svensk medborgare för att skicka in bidrag?

Om ni är ett låtskrivarteam med två eller fler personer räcker det med att minst en (1) av er innehar svenskt medborgarskap, alternativt att en av er är folkbokförd i Sverige. Minst ett av dessa krav ska vara uppfyllt senast den 26:e augusti 2022.

 

Finns det någon regel om hur könsfördelningen behöver se ut i ett låtskrivarteam?

Nej några sådana regler finns det inte. Däremot har SVT ett önskemål om att minst halva startfältet ska bestå av bidrag gjorda av kvinnliga låtskrivare, alternativt i samarbete mellan både kvinnliga och manliga låtskrivare. Denna policy finns med även i 2023 års regelverk och ska tolkas som den är skriven, dvs. att det är ett önskemål (och inte en regel) från SVT till alla låtskrivarteam.

 

Vilka krav finns på tävlingsbidragen?

För det första måste ett tävlingsbidrag vara ett nyskrivet originalverk (ej cover eller plagiat) som aldrig tidigare offentliggjorts på någon offentlig plattform, och absolut inte före den 1:a september 2022. Exempel på sådana situationer är konserter, klipp i sociala medier och andra kanaler osv.

SVT beslutar själva när och hur tävlingsbidrag får släppas fria för allmänheten vilket i regel brukar vara i samband med att ett bidrag lämnar tävlingen eller kvalar in till semifinalprogrammet. Av rättviseskäl brukar finalisternas bidrag i allmänhet ”sättas i karantän” till dess alla fyra deltävlingar är avgjorda. Självklart kan SVT se över denna regel, men det är inget som ännu har kommunicerats ut.

 

Varför får inte tävlingsbidraget ha publicerats före den 1:a september 2022?

Enligt EBU:s regelverk gällande Eurovision Song Contest får ett tävlingsbidrag i den tävlingen inte ha släppts/publicerats på någon offentlig plattform före den 1:a september året innan tävlingen genomförs. För 2023 års Eurovision gäller således datumet 1:a september 2022. I enstaka fall har upphovspersoner kunnat kringgå EBU:s regelverk, men för att vara på säkra sidan – skicka bara in opublicerat material oavsett om du skickar till SVT eller andra länders uttagningar!

När det gäller Melodifestivalbidrag vill vi också passa på att påminna alla om att kontrollera att inga eventuella tidigare demoversioner har lagts ut på publika plattformar. Ett sådant exempel kan ha varit om ni har skickat in ert tävlingsbidrag till ett annat lands uttagning men att den av olika skäl inte kom med det året ni skickade in. Eller att låten kanske spelades in för flera år sedan i en demoversion och som nu skickas in igen.

Noteras bör att om er låt är publicerad på något sätt på någon publik plattform, innan SVT tillåter detta, kan låten inte tävla i Melodifestivalen 2023.

 

Vad händer med bidrag som ev. släpps efter 1:a september men före SVT:s publiceringsdatum?

Om ett tidigare outgivet tävlingsbidrag av (olycks)händelse släpps på en publik plattform före den deadline som SVT själva har satt upp kommer SVT att utreda saken grundligt, bland annat gällande uppsåtet. Exempelvis kan en publicering ha skett av misstag och SVT diskvalificerar ingen bara på måfå så länge uppsåt saknas.

Det finns också exempel på vissa godkända publikationer om än om det bara sker i SVT:s kanaler samt under en begränsad tid och omfattning. Ett sådant tillfälle är under deltävlingsveckorna då Sveriges Television brukar publicera kortare klipp från studioversioner och/eller från scenrepetitioner (så kallade smyglyssningar/klipp). Det förekommer även att ackrediterad media får följa repetitionerna på distans/i arenorna mot löfte att inga ljudklipp spelas in. Till viss del kan regeln även brytas vid publikgenrepen i och med att låtarna framförs inför en publik som aldrig tidigare har upplevt låtarna i sina fullständiga versioner innan TV-sändning.

 

Finns det några längd- och textkrav för bidragen?

Förutom att bidraget ska vara ett nyskrivet och aldrig tidigare publikt publicerat originalverk finns ytterligare två krav från SVT:

– Bidraget ska innehålla tal- och/eller sånginsatser i någon form. Exakt hur mycket är dock upp till egen tolkning av regelverket.

– Gällande scenframträdandet ska bidraget kunna framföras på mellan 2 och 3 minuter. I demostadiet tillåts däremot såväl längre som kortare versioner, men bidraget måste i så fall kunna anpassas till tidsramen om låten ska vara med och tävla.

 

Har SVT någon lista på förbjuda ord/uttryck som ej får användas i texterna?

Kraftuttryck som till exempel svordomar går att ha med i Melodifestivalen. Däremot är det värt att känna till att svordomar inte får användas vid Eurovisiontävlan (då EBU:s regelverk förbjuder svordomar i låttexter). SVT kan också komma att diskvalificera bidrag som har en titel och/eller text(inslag) som kan verka stötande och som därigenom kan bli problematisk vid en eventuell tävlan i Eurovision 2023.

I Melodifestival- och Eurovision-sammanhanget är det heller inte tillåtet att framföra alla typer av kommersiella, religiösa och politiska inslag och gestikuleringar. Artister och låtskrivare som deltar i Melodifestivalen måste även respektera Melodifestivalens och SVT:s marknadsföringspolicy.

 

Kan vem som helst tävla som artist i Melodifestivalen?

I grunden är svaret ja, så länge artisten/gruppmedlemmarna på scenen är födda senast i maj 2007 eller tidigare. Regeln gäller dock inte låtskrivarna.

Ett tävlingsbidrags låtskrivare kan sedan föreslå för SVT vilken artist/grupp som man föredrar att framföra bidraget, men det är upp till SVT att de facto bestämma detta. SVT har därför rätten att diskvalificera artister och tävlingsbidrag där man inte kan komma överens om till exempel vem som ska framföra ett tävlingsbidrag.

Det är också värt att känna till att den artist/grupp som sjunger på bidragets demo ska vara beredd att ställa upp som artist i Melodifestivalen om SVT önskar så. Däremot är det ingen självklarhet att demoartisten är ert bidrags artist i slutändan, utan det kan lika gärna bli någon annan som SVT vill ha med.

 

Får artisten/gruppen sjunga på vilket språk som helst?

Ja, språkvalet är fritt och du kan skicka in samma låt men i olika versioner utan att behöva tala om det för SVT. Kom ihåg att den eventuella språkversion SVT föredrar är den som blir aktuell för tävlingen.

Även om många låtar troligen kommer att framföras på t.ex. engelska i tävlingen är SVT:s målsättning att omkring tio bidrag ska framföras på svenska. Antalet låtar är inte statiskt utan det kan bli fler eller färre beroende på hur många sådana låtar som Melodifestivalredaktionen respektive urvalsjuryn väljer ut.

 

Hur många personer får uppträda i varje framträdande?

Varje tävlingsbidrag får ha maximalt åtta (8) personer på scenen*, vilket inkluderar alla som befinner sig på scenen under framträdandet, det vill säga en eller flera huvudsångare samt eventuella övriga gruppmedlemmar, dansare och live-körsångare. Om vinnartävlingsbidragets framträdande har sju eller åtta personer på scenen i Melodifestivalen kommer två av dessa att behöva avstå tävlan i Eurovision i och med att EBU endast tillåter framträdanden med maximala 6 personer per framträdande.

* Notera gärna att maxantalet personer på scenen i Melodifestivalen 2023 är under förutsättning att SVT inte behöver arrangera om numren i vinter, exempelvis om det skulle bli en ny våg av coronavirus och/eller om EBU fortsatt kräver att vinnarlåten ska spelas in som en live-on-tape som ett möjligt reservinslag till Eurovision 2023.

 

Finns fler extraregler kvar?

Ja det gör det. Bland annat får körsången även den här gången vara förinspelad och det tillåts även med ett live-instrument på scenen även om det senare måste godkännas av SVT. I Eurovision 2023 kommer det enligt EBU:s regeluppdatering att vara fortsatt tillåtet med förinspelad körsång, däremot får instrument som medtas till tävlingen endast användas som rekvisita det vill säga inte användas som live-instrument.

 

Vilka fler regelpunkter är viktiga att känna till?

Som avslutning på denna frågestund vill vi understryka vikten av att ni känner till hela regelverket inklusive de delar som rör upphovsrätt och övriga villkor. Det är SVT som äger Melodifestivalen och dess regelverk vilket gör att de närsomhelst och hursomhelst kan justera reglerna samt diskvalificera alla som bryter mot dessa.

 


2 kommentarer

 1. Challe skriver:

  Jag har fråga när det gäller (Kan vem som helst tävla som artist i Melodifestivalen?)!

  T.ex. Jag skriver en låt. Skickar in den och jag själv vill vara ”artisten” som framför denna.
  Om då Svt inte skulle vilja ha mig till att framföra låten, kan de då ändå ta min låt och ge den till någon annan?
  Och om jag inte skulle vilja detta, har jag då rätt att neka?

  • ESC-Panelen skriver:

   Hej Challe. Enligt SVT:s regelverk (se det här under punkt B3) för Melodifestivalen 2024 är det så att när en låt väljs ut är det SVT som i samråd med låtskrivaren (eller låtskrivarna) bakom låten som avgör vilken artist som ska framföra den i tävlingen. SVT äger dock rätten att välja artist till varje låt och om de inte kan komma överens med låtskrivaren/na kan de välja att antingen ta ut den artisten de vill ändå eller att diskvalificera bidraget i fråga och ta fram ett reservbidrag. Så ser det ut den här gången och framtiden får utvisa om det blir så i kommande upplagor efter 2024.


 

Kommentera