Kroatien öppnar antagningen till Dora 2022

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Kroatiska TV-bolaget HRT har börjat förbereda inför nästa års Dora-uttagning som ska välja ut Kroatiens representant till Eurovision 2022. Första steget är en nationell antagning som är öppen fram till slutet av november.

Upplägget för Dora 2022 är annars likvärdigt fjolårets upplägg, det vill säga att det planeras för en final med 14 tävlingsbidrag som kommer att göra upp om segern med hjälp av jury- och tittarröstning. För närvarande är det sagt att finalen ska äga rum i staden Opatija i februari 2022.

 

Antagning pågår

Den som är intresserad att skicka in tävlingsbidrag till Kroatiens uttagning har möjlighet att göra det via denna länk senast den 12:e december*. Antagningen är öppen för alla, däremot måste artisterna inneha kroatiskt medborgarskap för att få tävla.

När antagningen har stängts kommer en expertjury, som sätts samman av HRT, få lyssna igenom allt inskickat material och sedan utse 14 bidrag till startfältet. Juryn ska utöver bidragen utse ytterligare fyra bidrag som hamnar på en reservlista om någon eller flera av de ordinarie utvalda bidragen ej kan delta.

* Initialt skulle deadlinen infallit den 25:e november, men fem dagar innan dess kom beskedet att antagningen  förlängs till 12:e december.

 

Regelverk

Innan du skickar in material till Dora 2021 är det klokt att läsa igenom hela regelverket. För enkelhetens skull har vi sammanfattat de viktigaste punkterna nedan:

 

– Endast nyskrivna originalverk som aldrig tidigare har offentliggjorts för allmänheten har rätt att tävla i Dora 2022.

– Låtskrivaren/låtskrivarna till varje bidrag måste kunna bevisa att man äger rättigheterna till sitt originalverk. I de fall som textförfattare och kompositör inte är samma person måste det finnas ett skriftligt avtal mellan parterna och HRT att låttexten får användas i sammanhanget. Ni måste även tillåta att HRT får rätten att använda tävlingsbidraget och att det inte får spelas någon annanstans så länge som tävlingen pågår.

– Ett tävlingsbidrag får inte överstiga 3 minuter.

– Som tävlande artist måste du dels inneha kroatiskt medborgarskap och inte vara yngre än 16 år. Minderåriga artister behöver ha målsmans tillstånd för att få delta.

– Varje scenframträdande får bestå av maximalt 6 personer, vilket inkluderar huvudsånginsatser samt ev. bandmedlemmar och dansare etc.

– Alla sånginsatser ska göras live men all eventuell körsång måste vara förinspelad.

– Tävlingsbidrag liksom artister måste även uppfylla EBU:s krav.

– Vinnaren i Dora 2022 kommer att representera Kroatien vid Eurovision 2022. Denna artist har skyldighet att framträda dels vid alla angivna repetitionstillfällen samt i den semifinal som Kroatien allokeras in i inför Turin-resan och även i finalen (om bidraget tar sig hela vägen dit).

– Om ert/era tävlingsbidrag väljs ut till startfältet är ni skyldiga att följa HRT:s uppmaningar och delta vid alla de tillfällen som HRT kräver, exempelvis vid repetitioner, presskonferenser, direktsändningar etcetera.

– Vinnarlåten i Dora 2022 kommer att representera Kroatien i Eurovision 2022. Det innebär att alla parter (textförfattare, kompositör, artist) måste godkänna att låten får användas i Eurovisionen inklusive de upphovsrätter som tillkommer för att bidraget samt det sceniska framträdandet används i tävlingen.

– Kom även ihåg att HRT äger rätten till uttagningen och regelverket, vilket gör att de kan diskvalificera såväl artister, låtskrivare och bidrag när och hur mycket de vill.

 


 

Kommentera