Litauen öppnar antagningen till Pabandom iš Naujo! 2022

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Även i den kommande säsongen kommer Litauen att välja artist och bidrag till Eurovision via uttagningen Pabandom iš Naujo. Från och med nu (1/10) och fram till 25:e november går det att skicka in tävlingsbidrag.

 

Tävlingsupplägg

Enligt de uppgifter som LRT själva gått ut med kommer även 2022 års uttagning att pågå under ett antal veckor med ett antal kvalprogram innan en vinnare slutligen utses. I dagsläget har LRT kommunicerat ut att upplägget blir tre heats, två semifinaler och en final, dock saknas aktuella tävlingsdatum. Det är sagt att alla resultat kommer att avgöras av jury- och tittarröstning som i varje program rangordnar sina favoritbidrag. Rangordningarna omvandlas till poäng där de med högst totalpoäng kvalar vidare medan resterande åker ut. Så fortgår fram till finalavgörandet.

LRT räknar med att ta in maximalt 36 artister men det kan också bli färre deltagare beroende på kvalitén på bidragen som skickas in. Alla tävlande kommer att stöttas ekonomiskt av LRT där det kommer att finnas en pott på 54 000 euro (ca 592 000 svenska kronor) som kommer att fördelas rättvist till var och en av artisterna. Kravet är dock att pengarna endast får användas till det sceniska framträdandet.

Beroende på det epidemiologiska läget i Litauen i vinter kan den kommande upplagan komma att produceras utan publik i den studio som LRT tänker sända ifrån. I skrivande stund saknas mer info om detta.

 

Tävlingsregler

Nedan följer en sammanfattning av tävlingsreglerna gällande artisterna, låtskrivarna och tävlingsbidragen.

PS: Om du vill skicka in tävlingsbidrag hittar du en anmälningsblankett som ska skickas in till LRT senast 25:e november till följande adress: eurovizija@lrt.lt

 

Artisterna

– Bara personer som innehar litauiskt medborgarskap får tävla som artister/grupper i uttagningen.

– Varje artist/grupp får bara framträda med varsin låt.

– För att få delta måste man vara som yngst 16 år gammal.

– Mellan 1-6 personer tillåts medverka per scenframträdande. I detta ingår huvudsångaren/na samt ev. bandmedlemmar, körsångare och dansare.

– Förinspelad körsång tillåts till den förinspelade musiken. Däremot måste alla huvudsånginsatser genomföras live. Körsången får heller inte användas för att överrösta huvudsången.

– Artister som väljs ut har rätt att välja vilken låt denne/de vill framföra. Antingen blir det en låt där låtskrivarna valt ut artisten eller kan artisten välja bland låtar som bara har skickats in med demoröster.

 

Låtskrivarna och tävlingsbidragen

– Vem som helst får skicka in tävlingsbidrag till Litauens uttagning

– Alla inskickade låtar måste uppfylla EBU:s regelverk gällande publiceringsdatum (ej offentliggjord före 1:a september 2021), originalitet (bara nyskrivna bidrag tillåts tävla), längd (ska kunna framföras på maximalt 3 minuter) och innehåll (får inte innehålla politiska, kommersiella eller religiösa inslag samt ej heller olämpligt språk och sådana gestikuleringar).

– Som tidigare nämnt har artisterna förtur att välja vilken låt de vill framträda med i tävlingen. Ni kan dock välja att ge förtur till en viss artist eller låta vem som helst framföra låten. I alla lägen äger alltid låtskrivarna upphovsrätten till sitt bidrag, samtidigt som ni måste godkänna att låten får användas i tävlingssammanhanget.

 

Annat som är bra att känna till

– Artisterna som väljs ut i tävlan kommer att behöva delta i både repetitioner, genrep och direktsändningar så länge som artisten kvarstår i tävlan. Beroende på placeringar kommer vissa artister att behöva medverka vid ytterligare sändningar.

– De artister som av olika skäl inte dyker upp till dessa tillfällen kan komma att diskvalificeras. Undantag görs dock om vederbörande skulle bli sjuk eller om något annat händer som gör att personen kan undantas från tävlan men sedan komma tillbaka igen.

– Vinnaren i finalen kommer att representera Litauen i Eurovision 2022. Vägrar denne att göra det väntar ett större bötesbelopp.

– Vinnaren kommer också att behöva ägna viss tid inför Eurovision åt repetitioner, marknadsföring etc. samt infinna sig att vara på plats vid Eurovisions repetitioner, genrep och direktsändningar under den tid som tävlingen pågår i Italien. Under den här tiden får artisten inte ingå i några andra samarbeten som kan störa sin medverkan i tävlingen.

 


 

Kommentera