Portugal bekräftar deltagande i Eurovision 2022

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Portugisiska TV-bolaget RTP har bekräftat Portugals deltagande i Eurovision 2022 samt gått ut med uppgifter om att de fortsätter att välja artist och bidrag genom uttagningen Festival da Canção.

 

Vad har hänt?

Anno 2021 fick Portugal sin dittills bästa placering sedan segern med Salvador Sobral 2017, den här gången var det gruppen The Black Mamba och låten Love is on My Side som tog Portugal till en tolfteplats i Eurovision-finalen i Rotterdam. Det låter förvisso kanske inte så högt, men med tanke på att landet bara har lyckats att uppnå en enda topp 5-placering på alla de 52 år som landet har medverkat är denna tolfteplats en relativt bra placering!

 

Två semifinaler och en final

I vilket fall som helst startar nu RTP sökandet efter nästa representant och det valet kommer att ske likt de senaste åren genom uttagningen Festival da Canção, som för övrigt blir den 56:e upplagan genom tiderna. Det är sagt att uttagningen kommer att bestå av två semifinaler och en final som preliminärt äger rum i februari och mars 2022 (datum är ännu inte bekräftade). Inför semifinalerna kommer totalt 20 bidrag att väljas ut, vilka fördelas ut på tio bidrag per semifinal och i varje sändning får tittarna och jury rösta fram fem bidrag som går vidare till finalen. Även i finalen avgörs resultatet av hälften juryröstning och hälften tittarröstning. I finalen kommer juryröstningen att fördelas ut på ett antal regionala distrikt i Portugal.

 

Så görs urvalet till startfältet

Enligt det regelverk som RTP har presenterat (det går även att läsa i Google Translate-översatt version) kommer TV-bolaget fortsätta med modellen att de själva väljer ut en majoritet av startfältet genom att bjuda in låtskrivare som själva får ta fram varsitt tävlingsbidrag med en tillhörande artist. Totalt är det 16 av de 20 låtar som kommer att väljas ut på det sättet. De resterande fyra platserna tillsätts däremot som wildcards genom en öppen antagning. Denna antagning är endast öppen för personer med portugisiskt medborgarskap och/eller personer som är permanentboende i Portugal, men utöver det finns inga krav på hur professionell man behöver vara inom musikbranschen.

 

Öppen antagning för wildcards

Ni som är intresserade av att skicka in bidrag ska göra detta senast den 21:a oktober till följande adress: festivaldacancao@rtp.pt

I mejlet ska bidragets demoversion (i mp3-format) bifogas tillsammans med information gällande artistens och låtskrivarens/låtskrivarnas fullständiga namn, nationalitet/er, födelsedatum, telefonnummer och adress/er.

Kom ihåg att alla tävlingsbidrag måste uppfylla EBU:s regelverk, vilket bland annat innebär följande:

– Låten får ej ha varit publicerad före den 1:a september 2021.

– Låten ska kunna framföras på maximalt 3 minuter.

– Låttexten får inte innehålla politiska, religiösa och kommersiella budskap och uttryck samt ej uppmuntra till våld och brottsliga handlingar.

– Artisten måste vara minst 16 år gammal.

– Maximalt 6 personer får medverka i varje scenframträdande

– Instrument kan användas men bara som rekvisita.

– Förinspelad körsång är tillåten men i övrigt ska alla sånginsatser göras live.

 

Vad händer efter antagningen?

Efter att den öppna antagningen har stängts kommer RTP att skicka de inskickade låtarna vidare till en jury som får i uppgift att lyssna igenom och välja ut fyra bidrag som de gillat mest. Detta beräknas ske omkring den sista oktober. Ungefär en månad senare finns ett slutdatum för när samtliga 20 låtar som valts ut måste vara RTP tillhanda i slutversioner. RTP har inte gått ut med information gällande hur fördelningen av låtarna till semifinalerna kommer att göras, men i många tidigare upplagor har den avgjorts genom lottning. Om så blir fallet även denna gång låter vi vara osagt.

Som tidigare nämnt är det planerat för att uttagningen ska äga rum i februari och mars 2022, och enligt regelverket kommer vinnaren i uttagningen att representera Portugal i Eurovision 2022. Detta är oberoende av om delegationen kommer att kunna resa till Italien eller ej (med anledning av coronapandemins ev. reserestriktioner).

 


 

Kommentera