Slutspurt inför valet av värdstad till Eurovision 2020

EUROVISION 2020. Valet kring vilken stad som ska bli värdstad till Eurovision 2020 går nu i augusti in i sitt slutskede. I slutet av vecka 32, 2019, ska de två kvarvarande kandidaterna i leken ha lämnat in slutgiltig information till urvalskommittén.

Som vi tidigare har rapporterat om under sommaren (2019) står valet om värdstad för Eurovision 2020 mellan hamnstaden Rotterdam och Nederländernas äldsta stad Maastricht. Dessa två städer blev i juli slutkandidaterna efter att urvalskommittén ansett att någon av dessa två städer skulle passa bäst för uppdraget.

Inför urvalskommitténs beslut om vilken av städerna som ska bli vald har såväl Rotterdam som Maastricht fått besök av produktionen två gånger vardera för genomgångar av sina tilltänkta arrangemang av tävlingen. Nu börjar dock allvaret då all viktig fakta ska printas ned på papper.

 

Vad kräver urvalskommittén av städerna?

Urvalskommittén kräver att bägge städerna lämnar in information om sitt arrangemang. Det handlar inte bara om tilltänkt arena, vilka hotell som finns att tillgå och vilken internationell flygplats som ligger närmast, utan även bland mycket annat att det finns en fungerande finansierings- och säkerhetsplan, att det går att genomföra sidoevenemang i staden, att staden har möjlighet att anordna ett presscenter och att det ska finnas delegationsytor. Bland mycket annat. Som sagt, det är en gedigen lista som krävs av både Rotterdam och Maastricht.

 

Vad händer sedan?

Enligt ESCToday.com ska bägge städerna ha lämnat in uppgifterna till urvalskommittén senast fredagen den 9:e augusti. Därefter kommer urvalskommittén att fatta beslut om vem av Maastricht eller Rottterdam som de anser har bäst förutsättningar att bli värdstad för Eurovision 2020. Urvalskommittén överlämnar sedan sitt beslut i händerna på EBU som fäller det sista avgörandet i frågan.

Vilket datum som beslutet kommer att meddelas är inte känt mer än att det är preliminärt satt till mitten av augusti.

 


 

Kommentera