Info om uttagningarna i Norden 2019

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Under sommaren 2018 har fyra av fem nordiska TV-bolag kommit med besked om att de även år 2019 vill delta i Eurovisionen. Samtliga av de som bekräftat deltagande har även meddelat sätt av artist- och bidragsval. Här följer en kortare sammanställning om hur respektive lands process ser ut just nu gällande uttagningsfrågorna.

 

Sverige: Melodifestivalen 2019

Som vi tidigare skrivit om bekräftade SVT i juni (2018) att Sverige kommer att delta i Eurovision 2019 i Israel. Metoden för att välja ut artist och bidrag blir i vanlig ordning Melodifestivalen, som även år 2019 kommer att innehålla 28 tävlingsbidrag fördelade på ett antal deltävlingar. Ena hälften av startfältet kommer att väljas ut av en jury från en nationell antagning och den andra hälften av SVT själva. En plats i startfältet ges till en av finalisterna i P4 Nästa 2018. Exakt utformning av tävlingen är inte sagd, dvs. hur många program som SVT avser att producera.

Antagningen till Melodifestivalen 2019 öppnar den 31:a augusti och avslutas den 17:e september.

Alla bidrag skickas in som ljudfiler på svt.se/melodifestivalen. För att ladda upp bidrag skapar ni ett konto och laddar upp bidrag den vägen. Det finns ingen begränsning för hur många låtar ni får ladda upp så länge låtarna följer regelverket för tävlingen.

Läs mer om Sveriges antagning här.

 

 

Norge: Norsk Melodi Grand Prix 2019

Norge var allra först ut att både bekräfta sitt deltagande i Eurovision 2019 och att man fortsätter med NMGP. För beskedet om detta val kom redan i vintras, då NRK öppnade antagningen till NGMP 2019. Exakt omfång av tävlingen är inte känt mer än att ett antal tävlingsbidrag kommer att väljas ut från den nationella antagningen. Förutom det håller NRK även dörren öppen för att eventuellt ta in jokrar.

Tävlingsbidrag skickas in via denna länk.

Norges antagning stängs söndagen den 9:e september 2018. För regelverk, se denna sida.

 

 

Danmark: Dansk Melodi Grand Prix 2019

Danmarks nationella TV-bolag DR kommer att hålla i Dansk Melodi Grand Prix för att välja ut Danmarks representant och tävlingsbidrag till Eurovision 2019. Detta bekräftade DR i början av augusti (2018). Exakt omfång av tävlingen är inte känt mer än att ett antal tävlingsbidrag kommer att väljas ut från en nationell antagning att tävla i DMGP 2019. Detta val görs av en urvalsjury senare i höst.

Tävlingsbidrag skickas in via denna länk. Regler och annat finns att läsa här.

Notera att Danmarks antagning stängs onsdagen den 26:e september 2018. Dock kan bidrag som skickas in efter det datumet även bli aktuella att tävla 2019, alternativt i en eventuell DMPG 2020. För att vara säker på att komma med i startfältet 2019 är det säkraste att ansöka före deadline.

 

 

Finland: UMK 2019

Finska TV-bolaget YLE meddelade den 23:e augusti (2018) att Finland kommer att delta i Eurovision 2019 i Israel. Metoden blir även denna gång UMK (Uuden Musiikin Kilpailu) men det är högst oklart hur valet av artist och bidrag kommer att gå till.

Ifjol valde YLE att först ha en nationell antagning för att i vanlig ordning utse ett antal tävlande till uttagningen. Men sedan ströks dessa bidrag helt och YLE valde ut sin artist (Saara Aalto) internt, varpå man sedan höll en mindre final med tre tävlingsbidrag. Om det även blir ett sådant internval plus final även 2019 är i skrivande stund oklart. Vi får därför all anledning att återkomma till detta vid senare tillfälle.

 

 

Island: Har ännu inte gett några besked

Det enda TV-bolaget i kategorin Norden som ännu inte meddelat huruvida man vill fortsätta delta i Eurovision eller inte är Islands TV-bolag RÚV. Tidigare i våras ryktades det om att RÚV vill delta, men att det finns de som inte vill att Island ska delta på grund av att tävlingen hålls i Israel. Till historien hör dock att Island de facto deltog senast tävlingen hölls i Israel (1999) då deras artist Selma dessutom blev tvåa efter Sveriges Charlotte Nilsson (numera Perrelli). Varför en eventuell bojkott skulle vara aktuell vet vi inte, men tills mer fakta finns avvaktar vi spekulationer.

Vi får därför anledning återkomma till om Island ska delta eller inte 2019 så snart RÚV gett sådana besked.

 


 

Kommentera