Internval för Schweiz till Eurovision 2024

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Samlingsbolaget SRG SSR i Schweiz har bekräftat Schweiz deltagande i Eurovision 2024 samt meddelat att den interna urvalsprocess som man haft varje år sedan 2019 är aktuell även denna gång.

Notering: Antagningen till Schweiz internval kommer att vara öppen mellan den 10:e och 24:e augusti.

 

Bakgrund

För sjätte gången i ordningen ska en rekryterad panel samt en s.k. expertjury på 25 personer internt rösta fram det bidrag som ska få representera Schweiz i Eurovision Song Contest 2024. Detta har SRG SSR nu officiellt bekräftat. Fram till ESC 2023 har metoden hittills genererat fyra finalplatser i följd (ej inräknat 2020 då tävlingen ställdes in och därför fick inget land något resultat). Om det blir en femte finalplats för Schweiz i ESC 2024 avgörs i Malmö den 7 eller 9 maj nästa år.

 

Hur ser det ut 2024?

Som sagt fortsätter internvalsmodellen även till 2024, men för att bolaget ska kunna ta sig an uppgiften att hitta rätt låt och artist behöver de först få in material att jobba med. Därför har de nu i augusti gått ut med en öppen inbjudan till låtskrivare världen över som välkomnas att skicka in tävlingsbidrag. Ansökningsperioden öppnar den 10:e augusti och stänger redan den 24:e augusti klockan 23.00 lokal tid.

– Kom ihåg att det är bara den/de person/er som äger upphovsrätten till ert bidrag som får ladda upp låten och man får maximalt ladda upp fem bidrag (räknat per låtskrivare)!

– När ni laddar upp bidrag på plattformen godkänner ni även regelverket (SRG SSR:s och EBU:s regelverk) och att ingenting hindrar låten från att kunna tävla för Schweiz i Eurovision 2024. Exempel på saker som kan strida emot är så kallade tredjepartskontrakt eller att er låt/artist är tilltänkt att representera ett annat land.

– Störst chans att komma med är genom att skicka in en låt som håller hög internationell klass med ett enkelt och tydligt budskap.

När antagningen är avslutad kommer SRG SSR lyssna igenom låtarna och välja ut de som uppfyller reglerna som är beskrivna nedan. Därefter lämnas låtarna över till publikpanelen och expertjuryn som i omgångar får rösta till dess bara en vinnare återstår.

 

Hur ser regelverket ut?

Inför att antagningen till uttagningen öppnar har nu regelverket släppts. Så här ser det ut i sammanfattad form (det finns att tillgå på flera språk).

 

Tävlingsbidrag

– Tävlingsbidraget ska vara ett nyskrivet originalverk som aldrig tidigare har offentliggjorts på någon publik plattform, och absolut inte före den 1:a september 2023.

– Covers och plagiat tillåts inte.

– SRG SSR önskar att låten är en modern och internationell låt som har ett starkt och tydligt budskap.

– På scenen ska låten kunna framföras på som mest 3 minuter.

– Bidraget får framföras på valfritt språk.

– Alla former av politiskt och rasistiskt innehåll samt ord som uppmanar till våld förbjuds. Även sådana gestikuleringar är förbjudna att använda.

 

Låtskrivare

– Vem som helst får skicka in tävlingsbidrag, däremot kommer bidrag som är gjorda av schweiziska medborgare och/eller personer som är bosatta i Schweiz att prioriteras vid ev. tie-break. Samma gäller för artister.

— Ett undantag från ”vem som helst” är att alla  kommersiella, ideella och religiösa organisationer och stiftelser inte tillåts att skicka in bidrag.

– En låtskrivare får skicka in som mest fem bidrag.

 

Artist

– För att få tävla för Schweiz som artist är lägsta deltagarålder 16 år (senast den 1:a maj 2024). Det finns ingen övre åldersgräns.

– Det är SRG SSR som har vetorätt gällande vilken artist som ska framföra vinnarlåten i tävlingen. Låtskrivaren/na kan dock föreslå en artist eller ge förslag på artist.

– Sånginsatser ska förekomma i låten, men exakt hur mycket sägs inte.

– Det går bra att skicka in låten utan en färdig artist, men i dessa fall ska en s.k. demosångare förekomma.

– Den artist som blir vald att representera Schweiz i Eurovision 2024 kommer att behöva skriva på ett bindande kontrakt att genomföra detta till 100 procent.

 

Framträdande

– Maximalt 6 personer tillåts delta på scenen per scenframträdande. I detta inkluderas alla huvudsångare samt ev. bandmedlemmar, körsångare och dansare.

— All så kallad körsång kan, om inget annat anges, förinspelas och användas på den slinga som musiken kommer att vara på.

– Liveinstrument får inte användas på scenen annat än som rekvisita.

 

Övrigt

– Den låt som vinner omröstningen och den artist som blir utvald att representera Schweiz med detta bidrag kommer att behöva göra sig tillgänglig för repetitioner, promotion etc. från och med tidigast i januari 2024 fram till Eurovision Song Contest 2024 är avgjord.

– SRG SSR har vetorätt i utformningen av scenframträdandet.

– Alla försök till manipulation av resultatet eller oegentligheter med juryn kan leda till att ens inskickade låt blir diskvalificerad.

– Diskvalificering kan även uppstå i de fall att ett tävlingsbidrag inte uppfyller regelverket eller där någon part brutit mot detta.

 


 

Kommentera