Nederländerna bekräftar internval till Eurovision 2024

NATIONELLA UTTAGNINGAR. År 2023 blev första gången sedan Eurovision 2015 som Nederländerna inte röstades vidare till Eurovision-finalen. Till 2024 tar man nya tag med bland annat en ny delegationschef samtidigt som man bekräftar fortsättning med internval, något Nederländerna har gjort varje år sedan 2013.

 

Vill få in förslag på låtar

Det är det nederländska TV-bolaget AVROTROS som nu mitt i högsommaren 2023 går ut med en inbjudan till intresserade låtskrivare och artister att skicka in förslag på tävlingsbidrag. Modellen den här gången blir således att TV-bolaget först vill få in låtar för att välja ut låten först innan man väljer artisten. Ibland har processen sett ut tvärtom. Det är en tillsatt kommitté under ledning av den nya delegationschefen Twan van de Nieuwenhuijzen som mellan 2021 och 2023 var showproducent för Eurovision i Rotterdam, Turin och Liverpool. Kommittén innehåller även andra representanter från bland annat musikbranschen.

Utifrån det AVROTROS har gått ut med nu i juli är en målsättning att man senast innan årsskiftet ska bli klar med sitt val. Om det däremot innebär att artist och tävlingsbidrag meddelas redan då eller vid en annan tidpunkt låter vi idag vara osagt.

 

Skicka in bidrag senast i september

Alla som är intresserade kan skicka in förslag på tävlingsbidrag till följande mejladress: songfestival@avrotros.nl

– Deadline är satt till den 30:e september 2023 klockan 23:59 lokal tid.

– Man kan skicka in maximalt tre bidrag per person.

– Bidragen kan skickas in i exempelvis .mp3- eller .wav-format.

– Bidragen får framföras på valfritt/valfria språk.

 

Tävlingsregler

För att få skicka in låtar till tävlingen måste man uppfylla följande krav:

Originalitet: endast nyskrivna originalverk som inte har varit offentligt publicerade före den 1:a september 2023 kan tävla.

Bidragets längd: låten ska kunna framföras på max 3 minuter.

Artistens ålder: ska vara 16 år eller äldre. Här har AVROTROS bestämt att bara personer födda den 15 april 2008 eller tidigare kan delta för Nederländerna i ESC 2024.

Scenframträdande: max 6 personer per scenframträdande, vilket inkluderar huvudsångaren/arna samt eventuella bandmedlemmar, körsångare på scenen och dansare.

Sånginsats: all sång ska framföras live-on-stage vilket just nu även inkluderar körsång (så länge inte EBU:s regler om förinspelad körsång justeras).

Rekvisita: all musik ligger förinspelad på band. Instrument kan användas i scenframträdandet men bara som så kallad rekvisita.

Tillgänglighet: blir man utvald att representera Nederländerna i Eurovision 2024 måste man vara tillgänglig för TV-bolaget mellan december 2023 och maj 2024.

 


 

Kommentera