Schweiz fortsätter med internval till Eurovision 2023

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Samlingsbolaget SRG SSR i Schweiz har nu i mitten av juli 2022 bekräftat Schweiz deltagande i Eurovision 2023 samt meddelat att den interna urvalsprocess som man haft varje år sedan 2019 är aktuell även denna gång.

Notering: Antagningen till Schweiz internval är öppen till och med 8:e september 2022. Om du vill skicka in bidrag är det via denna länk som gäller!

 

Bakgrund

För femte gången i ordningen ska en rekryterad panel på cirka 100 personer samt en s.k. expertjury på 20 personer (vilka har tidigare deltagit i Eurovision i något sammanhang som t.ex. expert, artist, låtskrivare, producent osv.) som internt får rösta fram det bidrag som ska få representera Schweiz i Eurovision Song Contest 2023. Detta har SRG SSR nu officiellt bekräftat. Det blir således femte året i rad som detta sätt används och hittills har det genererat att Schweiz’ dåliga statistik med att inte ta sig till ESC-final från semifinalerna har brutits och två gånger har det slutat med placeringar i absoluta toppen (här räknas inte 2020 in då den tävlingen ställdes in).

 

Hur ser det ut 2023?

Som sagt fortsätter internvalsmodellen även till 2023, men för att bolaget ska kunna ta sig an uppgiften att hitta rätt låt och artist behöver de först få in material att jobba med. Därför har de nu i juli månad gått ut med en öppen inbjudan till låtskrivare världen över som välkomnas att skicka in tävlingsbidrag. Ansökningsperioden öppnar den 25:e augusti och stänger den 8:e september klockan 22.00 lokal tid.

– Kom ihåg att det är bara den/de person/er som äger upphovsrätten till ert bidrag som får ladda upp låten och man får maximalt ladda upp fem bidrag (räknat per låtskrivare)!

– När ni laddar upp bidrag på plattformen godkänner ni även regelverket (SRG SSR:s och EBU:s regelverk) och att ingenting hindrar låten från att kunna tävla för Schweiz i Eurovision 2023. Exempel på saker som kan strida emot är så kallade tredjepartskontrakt eller att er låt/artist är tilltänkt att representera ett annat land.

– Störst chans att komma med är genom att skicka in en låt som håller hög internationell klass med ett enkelt och tydligt budskap.

 

Hur ser regelverket ut?

Inför att antagningen till uttagningen öppnar har nu regelverket släppts. Så här ser det ut i sammanfattad form:

Via bifogad länk finns regelverket att läsa på en rad olika språk.

 

Tävlingsbidrag

– Tävlingsbidraget ska vara ett nyskrivet originalverk som aldrig tidigare har offentliggjorts på någon publik plattform, och absolut inte före den 1:a september 2022.

– Covers och plagiat tillåts inte.

– SRG SSR önskar att låten är en modern och internationell låt som har ett starkt och tydligt budskap.

– På scenen ska låten kunna framföras på som mest 3 minuter.

– Bidraget får framföras på valfritt språk.

– Alla former av politiskt och rasistiskt innehåll samt ord som uppmanar till våld förbjuds. Även sådana gestikuleringar är förbjudna att använda.

 

Låtskrivare

– Vem som helst får skicka in tävlingsbidrag, däremot kommer bidrag som är gjorda av schweiziska medborgare och/eller personer som är bosatta i Schweiz att prioriteras vid ev. tie-break. Samma gäller för artister.

— Ett undantag från ”vem som helst” är kommersiella, ideella och religiösa organisationer och stiftelser som inte tillåts att skicka in bidrag.

– En låtskrivare får skicka in som mest fem bidrag.

 

Artist

– För att få tävla för Schweiz som artist är lägsta deltagarålder 16 år (senast den 1:a maj 2023). Det finns ingen övre åldersgräns.

– Det är SRG SSR som har vetorätt gällande vilken artist som ska framföra vinnarlåten i tävlingen. Låtskrivaren/na kan dock föreslå en artist eller ge förslag på artist.

– Sånginsatser ska förekomma i låten, men exakt hur mycket sägs inte.

– Det går bra att skicka in låten utan en färdig artist, men i dessa fall ska en s.k. demosångare förekomma.

– Den artist som blir vald att representera Schweiz i Eurovision 2023 kommer att behöva skriva på ett bindande kontrakt att genomföra detta till 100 procent.

 

Framträdande

– Maximalt 6 personer tillåts delta på scenen per scenframträdande. I detta inkluderas alla huvudsångare samt ev. bandmedlemmar, körsångare och dansare.

— All så kallad körsång kan, om inget annat anges, förinspelas och användas på den slinga som musiken kommer att vara på.

– Liveinstrument får inte användas på scenen annat än som rekvisita.

 

Övrigt

– Den låt som vinner omröstningen och den artist som blir utvald att representera Schweiz med detta bidrag kommer att behöva göra sig tillgänglig för repetitioner, promotion etc. från och med tidigast i januari 2023 fram till Eurovision Song Contest 2023 är avgjord.

– SRG SSR har vetorätt i utformningen av scenframträdandet.

– Alla försök till manipulation av resultatet eller oegentligheter med juryn kan leda till att ens inskickade låt blir diskvalificerad.

– Diskvalificering kan även uppstå i de fall att ett tävlingsbidrag inte uppfyller regelverket eller där någon part brutit mot detta.

 


 

Kommentera