Länderna som röstar i Melodifestivalens final 2020

MELODIFESTIVALEN 2020. I den avgörande finalen i Melodifestivalen 2020 kommer tv-tittarnas åtta röstningsgrupper dela makten med lika många internationella jurygrupper. Inför deras resultat blir känt har SVT nu presenterat vilka länder som årets jurygrupper representerar.

 

Vilka länder röstar 2020?

I 2020 års final kommer följande länder rösta (i bokstavsordning): Armenien, Australien, Frankrike, Island, Israel, Malta, Nederländerna och Österrike. Samtliga åtta har varit med och röstat tidigare, som lägst två gånger tidigare (Island och Österrike) och som mest 11 gånger tidigare (Frankrike). En annan som ofta är med är Storbritannien, men de har SVT valt bort på grund av personalförändringar hos BBC.

Kriterierna för att välja ut de röstande länderna är främst att det ska vara en geografisk spridning så att alla delar av Europa är med och får tycka till om bidragen. Hur stora eller små länderna är spelar ingen större roll, utan det handlar om att de representerar en sorts smak i Eurovision.

Det kan även tilläggas att fyra av de valda länderna (Australien, Israel och Malta samt värdlandet Nederländerna, som extraröstande land) kommer att möta Sverige i semifinal 1 i Eurovision. Resterande fyra länder tävlar eller extraröstar i den andra semifinalen. Skulle Sverige ta sig till finalen den 16:e maj kommer alla åtta kunna rösta på Sverige där.

 

Finalens tävlingsupplägg

Genom alla 6 programmen är det tv-tittarna i Sverige som har makten att bestämma vilka bidrag som ska gå vidare i Melodifestivalens program. Så även i finalen, fast med den skillnaden att makten är koncentrerad till hälften. De åtta åldersgrupperna delar fortfarande ut poäng till bidragen men det gör också de åtta internationella jurygrupperna.

Varje sådan jurygrupp representerar ett land som kommer att bestå av ett antal personer som tillsammans röstar fram en topp 10 som de vill ge poäng till. Varje jurygrupps vinnare får 12 poäng, tvåan 10 poäng, trean 8 poäng osv. nedåt 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Respektive ålderskategori hos tittarna har samma poängskala att dela ut, vilket gör att juryerna och tittarna delar vardera ut 464 poäng till bidragen.

I finalen framförs alla 12 bidrag samtidigt som app- och telefonröstningen är igång. När alla bidrag har framförts avlägger jurygrupperna sina poäng samtidigt som tittarna fortfarande rösta. Därefter stängs slussarna och respektive ålderskategoris ranking omvandlas till poäng som läggs samman. Bidrag för bidrag delas tittarnas totalsummor ut och vinnaren blir bidraget som fått högst totalpoäng efter juryns och tittarnas dom.

Enligt SVT:s Christer Björkman får de internationella jurygrupperna bara kriteriet att de ska rösta fram den låt de tror har störst chans till bästa placering i Eurovision 2020.

 


 

Kommentera