2 295 bidrag skickades in till Melodifestivalen 2019

MELODIFESTIVALEN 2019. Den 17:e september 2018 avslutades antagningen till Melodifestivalen 2019, och efter detta har det varit en spänd väntan på att få reda på hur många bidrag som skickades in. SVT har nu officiellt bekräftat för oss skribenter här på ESC-Panelen hur många bidrag som skickades in.

 

En minskning i bidrag jämfört med ifjol

Eftersom att SVT inte publicerat något eget kring hur många bidrag som skickades in tog vi kontakt med programmets projektledare Anette Helenius och ställde frågan direkt. Hon har nu bekräftat att det blev 2 295 bidrag som inkom till 2019 års nationella Melodifestivalantagning. I jämförelse med antagningen ifjol är detta en minskning med 476 bidrag.

 

Varför inkom färre bidrag denna gång?

Enligt Anette Helenius kan en anledning till att andelen bidrag minskade denna gång bero på att låtskrivare inte längre skickar in lika många låtar vardera. Om vi dock jämför med hur det ser ut till många av övriga länders uttagningar skiljer sig Melodifestivalen från mängden med att få in över tvåtusen bidrag per år. Dessutom ligger siffran numera stabilt runt ca 2500 bidrag per år till Melodifestivalen, ibland fler och ibland färre bidrag. Detta kan vi utläsa i statistik mellan åren 2014-2019:

 

  • 2019: 2 295 bidrag
  • 2018: 2 771 bidrag
  • 2017: 2 478 bidrag
  • 2016: 2 450 bidrag
  • 2015: 2 177 bidrag
  • 2014: 2 628 bidrag

 

En ytterligare anledning skulle kunna vara att SVT denna gång inte särskiljde låtskrivare som har respektive inte har haft musikaliska verk utgivna sedan tidigare, utan att alla laddade upp bidrag på samma plattform. Notera därför att bidrag till den numera borttagna Allmänhetens tävling ingår i siffrorna 2014-2018, medan för år 2019 har vi ingen exakt uppfattning om hur många bidrag som inkom från icke-etablerade låtskrivare.

 

Processen framåt: vad händer nu?

I Melodifestivalen 2019 kommer 28 bidrag att tävla. Låtarna kommer att väljas ut av en urvalsjury och av SVT:s Melodifestivalredaktion, som väljer 14 bidrag vardera.

Vill du veta mer om själva processen så har vi sammanställt det i denna artikel.

 

Avslutningsvis: en uppmaning till er som skickat in bidrag

SVT har rätten att blockera alla inskickade låtar till Melodifestivalen 2019 för offentlig publicering till och med det datum som SVT går ut med vilka 28 bidrag som valts ut till tävlingen. Om ert/era bidrag inte kommit med i tävlingen har ni från och med dagen då startfältet presenterats i helhet rätten att offentliggöra era bidrag. Tänk bara på att om ett icke-tävlande bidrag publiceras på en publik plattform så kan det inte skickas in till Melodifestivaler och nationella uttagningar till Eurovisioner efter år 2019.

Om ni har kommit med i Melodifestivalen 2019 med ett eller flera tävlingsbidrag kommer ni att kontaktas personligen av SVT för vidare samtal framöver. Framförallt i diskussioner om artistval och slutgiltig version av tävlingsbidraget/bidragen.

 


 

Kommentera