Eurovision 2018: Så här fungerar röstningen i finalen

EUROVISION 2018. Lördagen den 12:e maj direktsänds finalen i Eurovision 2018 från Lissabon i Portugal. Men redan under fredagskvällen den 11:e maj, dagen efter att andra semifinalen har avgjorts, måste artisterna vara på alerten eftersom det är då som jurygrupperna avlägger sina poäng. Hur fungerar då detta? Vi förklarar hur själva röstningen i finalen kommer att gå till.

 

Så funkar röstningen i finalen

I stort sett fungerar röstningen i finalen på samma sätt som den gör i semifinalerna, med vissa skillnader. Vi går igenom steg för steg hur allt går till.

 

1. Juryn rankar bidragen

Varje röstberättigat land har en jurygrupp beståendes av fem personer (inkl. en ordförande) som alla arbetar inom eller med musikbranschen i det land de representerar. De är alla över 16 år och är spridda över olika bakgrunder med mera. Samtliga i juryn har den gemensamma nämnaren att de alla sysslar med musik i någon professionell form, t.ex. som artist, låtskrivare, DJ, musikproducent etc. Jurymedlemmarna måste vara medborgare i det land som de representerar och ingen jurymedlem får vara engagerad i något lands artist eller tävlingsbidrag för det här året. Har man suttit med i sitt lands jurygrupp vid både Eurovision 2016 och 2017 får man inte vara med i 2018 års jurygrupp.

Varje lands jurymedlemmar kommer enskilt att ranka semifinalens bidrag från första till sista plats. Ranking 1 är lika med vinnare, ranking 2 är lika med tvåa osv. nedåt till den som får sista ranking som således blir sist i jurymedlemmens rankinglista. Eftersom att ett tävlande land inte får rösta på sig själva är landet juryn själv röstar för bortplockade från att bli rankad. I finalen är dock de länder som inte kvalade vidare från semifinalerna med och röstar, vars jurymedlemmar då rankar alla 26 finalister.

När alla jurymedlemmarna har röstat klart sammanställs deras enskilda rankingarna och en totalranking framkommer. I år har EBU dock valt att göra en förändring kring hur rankingarna ska sammanställas. Denna gång kommer varje jurymedlems enskilda rankinglista dela ut poäng enligt Eurovisionskalan, men alla bidrag juryn rankar får poäng. Detta innebär att ens vinnare (ranking 1) ges 12 poäng, tvåan får något lägre än 12 poäng osv. nedåt 10 poäng, 8 poäng och 7-1 poäng. Därefter adderas samtliga jurymedlemmars poäng och de tio länder med högst totalpoäng får juryns utdelade poäng (läs mer om den summan under steg 3).

För att säkerställa att juryn gör sitt jobb enligt regelverket övervakas varje jurygrupp av en oberoende observatör. EBU har även rätt att sätta in ytterligare observatörer för övervakning av juryns arbete. Varje jurymedlem får även skriva på en försäkran till EBU med löfte om att rösta enligt reglerna. Om ett lands jurygrupp bryter mot reglerna har EBU rätt att diskvalificera enskilda jurymedlemmars eller i värsta fall hela juryns resultat.

Respektive jurygrupps resultat utgör 50 procent av det landets resultat i finalen.

 

 

 

2. Tittarnas ranking

Under direktsändningen av finalen (lördagen den 12:e maj) är det dags för tittarna att rösta. I finalen får ju alla 43 länder vara med och rösta, även de som röstats ut i semifinalerna.

Varje tittare kan rösta upp till 20 gånger från samma telefon, men man kan inte rösta på det land man ringer ifrån. Tittare i Sverige kan alltså inte rösta på Sverige (om Sverige kvalar vidare till finalen). Precis som i semifinalerna öppnar röstningen först efter att alla 26 finalbidrag har framförts. Röstningen brukar vara öppen en längre stund i finalen.

Tittarnas röster i varje röstningsberättigat land omvandlas därefter till rankingar, på exakt samma sätt som juryns rankingar. Det vill säga, tittarnas vinnare får ranking 1, tvåan ranking 2 osv. nedåt till landet som tittarna i det landet satt sist. För ett tävlande land är sista ranking plats 25, medan för de länder som röstas ut i semifinalerna blir sista ranking 26 (eftersom att de får rösta på alla bidragen).

Tittarnas ranking utgör den andra halvan av 50 procent i det landets resultat i finalen.

 

3. Juryns och tittarnas röster kontrolleras

När både ett lands jurygrupp och tittare har röstat klart kontrollräknas rösterna av EBU:s personal. Därefter omvandlas juryns respektive tittarnas rankingar till poäng.

Det röstande landets jury och tittare avlämnar varsin egen poängskala till bidragen.

Ranking 1 ger 12 poäng, ranking 2 ger 10 poäng, ranking 3 ger 8 poäng osv. nedåt 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Såväl juryn som tittarna delar ut denna skala. Detta innebär att varje land delar ut dubbelt så många poäng och får därmed lika mycket makt att tycka till om resultatet.

 

4. Juryns poäng delas ut

I finalen är det första gången som poängen delas ut synligt. Efter att telefonslussen för tittarna har stängts kontaktas varje lands poängpresentatör som redovisar sina poäng till bidragen. Poängpresentatören meddelar endast 12 poäng muntligt, medan övriga poäng på skalan åker upp på poängtavlan direkt.

 

5. Tittarnas poäng delas ut

När juryn har delat ut sina poäng är det dags för tittarpoängen att delas ut. EBU:s personal kommer vid det här läget ha sammanställt hur tittarna fördelat sina poäng till bidragen. Istället för att kontakta varje poängpresentatör på nytt presenteras poängen nu i klumpsummor, från den som fått lägst till den som fått högst totalpoäng.

Först brukar de 16 lägsta poängen delas ut (de som tittarna totalt sett satt på plats 11-26) och sedan följer plats 10-5. När fyra tävlande återstår är det väldigt mycket spänning eftersom att resultaten kan svänga om helt och hållet. Nu är det mycket spännande…

 

 

5. Vinnaren koras!

När den sista poängen är utdelad har ett land fått högst totalsumma och blir därmed vinnaren av Eurovision 2018.

Vinnaren blir således landet med den högsta totalsumman efter att juryn och tittarna delat ut sina poäng.

 

 

Mer info som är värd att känna till

Juryröstning dagen före direktsändningen

På fredagskvällen den 11:e maj kl. 21:00 CEST hålls det första publika genrepet för finalen. Likt semifinalernas genrep testar produktionen så att all teknik med mera fungerar som den ska, vilket gör att genrepet bara är en testshow inför det verkliga kraftprovet den 12:e maj. I finalen testas även poängtavlan, men alla poäng som delas ut är bara fejk.

Samtidigt som jurygenrepet pågår befinner sig de nationella jurygrupperna runt om i tävlingsländerna för att i största hemlighet rösta på bidragen. Dessa jurygrupper följer genrepet live via tv-monitorer. Därför är det jätteviktigt att artisterna redan vid dessa tillfällen göra sitt yttersta för att imponera på den part som utgör halva resultatet. Först i direktsändningen läggs tittarnas poäng på jurygruppernas och då framkommer vinnaren.

 

Andra publika genrep

Notera att det även sker ett ytterligare publikt genrep timmarna före direktsändningen av finalen (det genomförs på eftermiddagen den 12:e maj). Detta genrep är bara som en kortare uppvärmning inför direktsändningen och således behöver inte artisterna leverera mer än att de går upp på scenen och gör sin show. Det genomförs även ett slutet genrep innan jurygenrepet som endast är öppet för produktionen och ev. även för ackrediterad presskår.

 

Alla 43 länder är med och röstar – oavsett om man går till final eller inte

Till skillnad från semifinalerna får alla 43 länder vara med och rösta i finalen. Sverige får således vara med och rösta i finalen oavsett om Benjamin Ingrosso röstas vidare eller inte. Dock gäller regeln att om man är ett tävlingsland i finalen så får man inte rösta på sig själv. För tv-tittare i Sverige och för den svenska juryn innebär detta att det inte kommer gå att rösta på Sverige om Benjamin Ingrosso är en av de 26 finalisterna lördagen den 12:e maj. Om Benjamin inte skulle bli en av finalisterna kommer tv-tittare i Sverige och svenska juryn kunna rösta på alla 26 bidragen.

 


 

Kommentera