Eurovision 2018: Så här fungerar röstningen i semifinalerna

EUROVISION 2018. Tisdagen den 8:e maj respektive torsdagen den 10:e maj direktsänds de två semifinalerna i Eurovision 2018, live från Lissabon i Portugal. Men redan under måndagskvällen den 7:e maj och onsdagskvällen den 9:e maj måste artisterna vara på alerten, eftersom det är då som jurygrupperna avlägger sina poäng. Hur fungerar då detta? Vi förklarar hur själva röstningen i semifinalerna kommer att gå till.

 

Så funkar röstningen i semifinalerna

1. Juryn rankar bidragen

Varje röstberättigat land har en jurygrupp beståendes av fem personer (inkl. en ordförande) som alla arbetar inom eller med musikbranschen i det land de representerar. De är alla över 16 år och är spridda över olika bakgrunder med mera. Samtliga i juryn har den gemensamma nämnaren att de alla sysslar med musik i någon professionell form, t.ex. som artist, låtskrivare, DJ, musikproducent etc. Jurymedlemmarna måste vara medborgare i det land som de representerar och ingen jurymedlem får vara engagerad i något lands artist eller tävlingsbidrag för det här året. Har man suttit med i sitt lands jurygrupp vid både Eurovision 2016 och 2017 får man inte vara med i 2018 års jurygrupp.

Varje lands jurymedlemmar kommer enskilt att ranka semifinalens bidrag från första till sista plats. Ranking 1 är lika med vinnare, ranking 2 är lika med tvåa osv. nedåt till den som får sista ranking som således blir sist i jurymedlemmens rankinglista. Eftersom att ett tävlande land inte får rösta på sig själva är landet juryn själv röstar för bortplockade från att bli rankad. I varje semifinal finns dock tre extraröstande länder bland de 6 direktkvalificerade länderna, vilka röstar på alla bidrag i den semifinalen.

När alla jurymedlemmarna har röstat klart sammanställs deras enskilda rankingarna och en totalranking framkommer. I år har EBU dock valt att göra en förändring kring hur rankingarna ska sammanställas. Denna gång kommer varje jurymedlems enskilda rankinglista dela ut poäng enligt Eurovisionskalan, men alla bidrag juryn rankar får poäng. Detta innebär att ens vinnare (ranking 1) ges 12 poäng, tvåan får något lägre än 12 poäng osv. nedåt 10 poäng, 8 poäng och 7-1 poäng. Därefter adderas samtliga jurymedlemmars poäng och de tio länder med högst totalpoäng får juryns utdelade poäng (läs mer om den summan under steg 3).

För att säkerställa att juryn gör sitt jobb enligt regelverket övervakas varje jurygrupp av en oberoende observatör. EBU har även rätt att sätta in ytterligare observatörer för övervakning av juryns arbete. Varje jurymedlem får även skriva på en försäkran till EBU med löfte om att rösta enligt reglerna. Om ett lands jurygrupp bryter mot reglerna har EBU rätt att diskvalificera enskilda jurymedlemmars eller i värsta fall hela juryns resultat.

Respektive jurygrupps resultat utgör 50 procent av det landets resultat i den aktuella semifinalen.

 

 

2. Tittarnas ranking

Under direktsändningen av semifinal 1 (tisdagen den 8:e maj) respektive semifinal 2 (torsdagen den 10:e maj) är det dags för tittarna att rösta. Varje tittare/lyssnare i de länder som har rätt att rösta (de som tävlar + extraröstar i den semifinalen) kan rösta upp till 20 gånger från samma telefon. Röstningen öppnar först efter att alla tävlingsbidragen i den aktuella semifinalen har framförts och stänger sedan efter en kortare stund. Det går såklart inte att rösta på det land man själv ringer ifrån (i Sveriges fall kan tittarna/radiolyssnarna som tittar/lyssnar i Sverige inte rösta på Sveriges bidrag), undantaget för de tre extraröstande länderna.

Tittarnas röster i varje röstningsberättigat land omvandlas därefter till rankingar, på exakt samma sätt som juryns rankingar. Det vill säga, tittarnas vinnare får ranking 1, tvåan ranking 2 osv. nedåt till landet som tittarna i det landet satt sist. För första semin är det sista ranking 18 (för tävlingsland) eller 19 (för extraröstande land) och för andra semin är sista ranking 17 (för tävlingsland) eller 18 (för extraröstande land).

Tittarnas ranking utgör den andra halvan av 50 procent i det landets resultat i den aktuella semifinalen.

 

3. Juryns och tittarnas röster adderas samman (ej kombinering)

När både ett lands jurygrupp och tittare har röstat klart kontrollräknas rösterna av EBU:s personal. Därefter adderas juryns och tittarnas poäng.

Detta innebär att det röstande landets jury och tittare avlämnar varsin egen poängskala till bidragen. Ranking 1 ger 12 poäng, ranking 2 ger 10 poäng, ranking 3 ger 8 poäng osv. nedåt 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Såväl juryn som tittarna delar ut denna skala. Detta innebär att varje land delar ut dubbelt så många poäng och får därmed lika mycket makt att tycka till om resultatet.

 

4. Totaltabellen

När alla röstningsländers resultat är sammanställda enligt uppställningen ovan kommer EBU ha fått ihop en totaltabell för tävlingsländernas totalsummor. De bidrag som då fått de tio högsta totalsummorna går vidare till finalen den 12:e maj. Övriga bidrag lämnar tävlingen direkt.

Notera att programledarna för showen kommer att ropa upp finalisterna utan inbördes ordning, och detta för att inte påverka publiken eller juryn i vem som fick flest respektive minst totalpoäng bland de länder som röstats vidare. Först dagarna efter finalen ägt rum kommer alla siffror att offentliggöras.

 

 

5. Presskonferens & lottning

Efter att resultatet i respektive semifinal är presenterat och programmen avslutade kommer det att hållas en presskonferens med de tio länderna i varje semifinal som tog sig vidare till finalen. Under presskonferensen får varje lands artist + oftast någon person till från delegationen svara på journalisternas frågor.

När frågestunden är slut får varje finalkvalificerat land lotta i vilken halva i finalen som de ska tävla i. Första halvan innebär ett startnummer mellan 1-13 (dock ej 8 som Portugal redan har fått) och andra halvan innebär ett startnummer mellan 14-26. Innan dessa presskonferenser har ägt rum har även ”Big Five”-länderna Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland fått göra samma lottning.

När andra semifinalens finalklara länder har gjort sin lottning är finalstartfältet komplett och då kommer tävlingsproducenterna sätta startordningen för finalen. Innan den offentliggörs kommer den att behöva godkännas av EBU:s högste chef och ordförande i EBU:s referensgrupp. Startordningen är beräknad att presenteras under natten mot den 11:e maj.

 

Mer info som är värd att känna till

Juryröstning dagen före direktsändningarna

På måndagskvällen den 7:e maj respektive på onsdagskvällen den 9:e maj kl. 21:00 CEST hålls de första publika genrepen för de två semifinalerna. På måndagen sker det för semifinal 1 och på onsdagen för semifinal 2. I dessa genrep testar produktionen så att all teknik med mera fungerar som den ska, vilket gör att genrepet bara är en testshow inför de verkliga kraftproven den 8:e och 10:e maj. Så alla resultat som ropas upp under genrepen är fejk.

Samtidigt som jurygenrepen pågår befinner sig de nationella jurygrupperna runt om i tävlingsländerna för att i största hemlighet rösta på bidragen. Dessa jurygrupper följer genrepet live via tv-monitorer. Därför är det jätteviktigt att artisterna redan vid dessa tillfällen göra sitt yttersta för att imponera på den part som utgör halva resultatet. Först i direktsändningarna den 8:e och 10:e maj läggs juryns röster samman med tittarnas röster, och då framkommer resultatet över vilka länder som juryerna och tittarna tillsammans vill se i finalen den 12:e maj.

 

Andra publika genrep

Notera att det även sker publika genrep timmarna före direktsändningarna av semifinalerna (på eftermiddagarna samma dag), men dessa genrep är bara som en kortare uppvärmning inför direktsändningen och således behöver inte artisterna leverera till hundra dessa gånger. Det genomförs även ett slutet genrep innan jurygenrepet som endast är öppet för produktionen och ev. även för ackrediterad presskår.

 

Bara de som tävlar + tre extraröstande länder (per semi) som får rösta

Det är enbart de tävlande länderna i den aktuella semifinalen samt tre extraröstande länder (från de direktkvalificerade länderna) som äger rätten att rösta. För tv-tittare i Sverige och för den svenska juryn innebär detta att det inte kommer gå att rösta i den första semifinalen den 8:e maj, utan endast i torsdagens semifinal (10:e maj) och i finalen (12:e maj). Sverige får således vara med och rösta i finalen oavsett om Benjamin Ingrosso röstas vidare eller inte.

 


 

Kommentera