EBU uttalar sig om Rysslands medverkande i Eurovision 2017

EUROVISION 2017. Är Rysslands deltagande i Eurovision 2017 i fara? Sedan rysk TV presenterade sitt artistval har det ryktats om att ukrainska myndigheterna kan komma att förbjuda artisten att åka in i Ukraina på grund av ett besök på den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Nu svarar EBU på dessa spekulationer.

 

Osäkra källor diskuterar – EBU förklarar

Många medier har varit snabba med att publicera nyheter om att Ukraina stoppar den ryska artisten Julia Samoylova från att delta i årets upplaga av tävlingen. Vi på escpanelen.se har ändå valt att se skeptiskt på nyheterna, och valt att inte gå ut med nyheten eller kommentera händelserna före EBU gått ut med information som enligt oss är legitim. EBU är de som står bakom ordnandet av hela tävlingen, och är alltså den absolut säkraste källan då det gäller nyheter om tävlingens gång.

Nu har ändå EBU gått ut med ett uttalande angående den pågående situationen mellan Ryssland och värdlandet Ukraina. I pressemeddelandet säger EBU att de har nåtts av nyheten om att Ukraiska myndigheter har lagt ett inreseförbud på den ryska artisten Julia Samoylova, eftersom hon ska ha brutit om Ukrainsk lag då hon uppträdde i det annekterade Krim. Inreseförbudet lär ska vara i tre år. EBU säger att de såklart måste repektera lokal lag, men att de är mycket missnöjda med beslutet, då de anser att det strider emot grundpelarna för tävlingen Eurovision Song Contest. De meddelar även att de kommer föra diskussioner med värdlandet om att häva inreseförbudet, så att alla artister skulle få delta i den 62:a upplagan av tävlingen i fråga.

 

Nyheten uppdateras så snabbt mera information publiceras

Uppdaterad klockan 17.21 med video av Jon Ola Sand som förklarar EBU:s ställningstagande

Mera information är att väntas, men vi vill från panelens sida påminna alla våra läsare om att det sprider sig en massa information utan säkra källor på nätet, och att man inte alltid kan lita på dem. Vi på escpanelen.se ser ändå till att vi har trovärdiga källor att länka till då vi går ut med information på hemsidan, och att du alltid kan lita på den information vi går ut med, trots att vi inte är först med nyheter.

 

Uppdatering 23 mars

EBU har kommenterat saken ytterligare, och nu kommer erbjudandet att låta Julia Samoylova tävla över satellitlänk om hon inte får inresetillstånd i Ukraina i maj. Uppträdandet skulle gälla både för semifinalen och även om Ryssland skulle röstas vidare till finalen. Även Frank-Dieter Freiling, som är ordförande för EBU:s referensgrupp, hoppas att de ukrainska myndigheterna inte ska ställa till det för den ryska artisten utan att hon ska kunna tävla på lika villkor i enlighet med Eurovisionens anda.

Om Ryssland accepterar detta besked är dock oklart och därför får vi all anledning att återkomma till frågan som förhoppningsvis snart får sin lösning.

 


 

Kommentera