Inför semifinallottningen i Eurovision 2024

EUROVISION 2024. Den 30:e januari genomförs semifinallottningen till årets Eurovision där de 31 länder som behöver kvala till sig finalplatser ska fördelas ut i startfältet. I den här artikeln följer fakta om vad som kommer att hända under lottningen samt hur för-grupperingen är gjord.

 

Fakta om sändningen

 • Datum:
 • 30 januari 2024, kl. 19:00 CET

 • Plats:
 • Malmö

 • Programledare:
 • Pernilla Månsson Colt och Farah Abadi

 • TV-bolag/Stream:
 • SVT2 & SVT Play – Länk
 • (programmet går att se om till och med den 28 juli 2024)

 • YouTube – Länk
 • (ingen känd tidsgräns gällande avpublicering)

Programmets upplägg

Den första delen av sändningen kommer att vara en slags ceremoni där fjolårets värdstad Liverpool officiellt överlämnar ESC-ansvaret till årets värdstad Malmö. Här ges även SVT-produktionen möjlighet att visa upp vad de har tänkt kring sändningarna.

 

Den andra delen av sändningen handlar om lottning i flera olika steg. Först fördela ut vilka semifinaler som de 6 direktkvalificerade ”Big Five”-länderna (Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland) samt värdlandet Sverige ska rösta i. Det kommer att bli tre länder per semifinal. Därefter ska semifinalisterna lottas in i den första respektive den andra semifinalen, vilket går till på följande sätt:

– Semifinalländerna är indelade i olika för-grupper (se nedan) som baseras på hur länderna har röstat i tidigare upplagor. Under lottningen splittras varje för-grupp i två där några länder får tävla i den första semifinalen och några i den andra semifinalen. Programledarna lottar ett land i taget och tilldelar även landet en semifinalhalva.

– Proceduren fortsätter i olika rundor från den första till den sista gruppen, först till den första semifinalen, sedan den andra semifinalen och sedan tillbaka till den första igen osv. till dess att alla 31 semifinalländer har allokerats.

– Det kan förekomma att eller eller flera TV-bolag vill tävla i en specifik semifinal, vilket i så fall måste godkännas av Eurovisions Executive Supervisor Martin Österdahl och Eurovisions referensgrupp. Om det godkänns lottas det landet in direkt i den önskade semifinalen.

– Då det är ett ojämnt antal semifinalländer kommer en semi att ha 15 länder och en semi kommer att ha 16 länder. Vilken av de två semifinalerna som får minst antal tävlande är inte känt.

 

Ordningen som länderna lottas in i respektive semifinalhalva indikerar just nu bara vilken starthalva de kommer att ha i programmen. Först någon gång runt månadsskiftet mars/april presenteras de officiella startordningarna. Dessa bygger förvisso på lottningen men produktionen är fria att inom varje starthalva sätta länderna i den ordning de anser är bäst för programmen.

 

För-grupperna inför lottningen

Som tidigare meddelat baseras nedan för-grupper på röstningsmönster i tävlingen och detta för att undvika att länder som tenderar att ”rösta på varandra” hamnar i samma semifinal. Regeln säger att man bara får rösta i den semifinal som man själv tävlar (eller som direktkvalificerad, extraröstar) i. Fördelningen av vilka länder som placerats hur ser i år ut som följer nedan.

 


Grupp 1:


 • Albanien
 • Kroatien
 • Schweiz
 • Serbien
 • Slovenien
 • Österrike

 


Grupp 2:


 • Australien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Island
 • Norge

 


Grupp 3:


 • Armenien
 • Azerbajdzjan
 • Georgien
 • Israel
 • Lettland
 • Litauen
 • Ukraina

 


Grupp 4:


 • Cypern
 • Grekland
 • Irland
 • Malta
 • Portugal
 • San Marino

 


Grupp 5:


 • Belgien
 • Luxemburg
 • Moldavien
 • Nederländerna
 • Polen
 • Tjeckien

 

 


 

Kommentera