Inför semifinallottningen i Eurovision 2023

EUROVISION 2023. Den 31:a januari genomförs semifinallottningen till årets Eurovision där de 31 länder som behöver kvala till sig finalplatser ska fördelas ut i startfältet. I den här artikeln följer fakta om vad som kommer att hända under lottningen samt hur för-grupperingen är gjord.

 

Allmän fakta

Årets semifinallottning genomförs från St George’s Hall i Liverpool i värdstaden för Eurovision 2023 med duon AJ Odudu och Rylan som värdar. Sändningen sker med start klockan 20:00 CET och den kommer att gå att följa via bland annat via ett BBC:s kanaler samt via en stream på YouTube.

 

För-grupperna inför själva lottningen

Innan lottningen äger rum har EBU:s telefonpartner Digame gjort en analys av hur länderna röstat genom åren och utifrån den placerat in länderna i fem så kallade för-grupper. Detta görs för att länder som har liknande röstningsmönster i tävlingen ska – i den mån det går – hamna i olika semifinaler så att resultaten inte bara blir baserade på grannlandsröstning/diasporaröster. Under själva lottningen kommer nämligen varje för-grupp att delas i två, där några länder får tävla i den första semifinalen den 9:e maj och några länder i den andra semifinalen den 11:e maj.

Nedan presenterar vi hur grupp för grupp inför årets semifinallottning.

 


Grupp 1:


Albanien

Kroatien

Schweiz

Serbien

Slovenien

Österrike

 


Grupp 2:


Australien

Danmark

Estland

Finland

Island

Norge

Sverige

 


Grupp 3:


Armenien

Azerbajdzjan

Georgien

Israel

Lettland

Litauen

 


Grupp 4:


Cypern

Grekland

Irland

Malta

Portugal

San Marino

 


Grupp 5:


Belgien

Moldavien

Nederländerna

Polen

Rumänien

Tjeckien

 

 

Hur funkar lottningen?

Ceremoni för att överlämna värdskapet

Inledningsvis under lottningen är det tradition att fjolårets värdnation överlämnar ansvaret till årets värdnation med en slags nyckelsymbol. Detta har skett årligen sedan efter Eurovision i Helsingfors 2007 och den har därmed blivit en slags vandringspokal som för varje år fylls på med ett nytt emblem som förvaras av någon i värdstadens högsta stadsledning. I år blir det borgmästaren i den italienska staden Turin som får överlämna tävlingsansvaret till Liverpools borgmästare som i sin tur får äran att förvara vandringspokalen under ett år till dess nästa års semifinallottning äger rum.

 

De direktkvalificerade ländernas lottning

När den första ceremonin är över inleds själva lottningen med att avgöra i vilka semifinaler som de 6 direktkvalificerade länderna ska extrarösta i. I år är det 6 länder som slipper kvala genom semifinalerna vilka är ”Big Five”-länderna Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland samt fjolårets vinnarland Ukraina. ”Big Five” är direktkvalificerade i kraft av att de betryggar tävlingen ekonomiskt medan Ukraina blir direktkvalificerad i och med att landet vann fjolårets tävling om än inte är värdnation (vilket är första gången sedan Eurovision 1980 som fjolårsvinnarlandet inte är värd för tävlingen).

I och med att det är 6 länder som slipper kvala kommer det att bli tre länder per semifinal som får extrarösta. Lottning avgör var respektive land hamnar.

 

Vilken semifinal får flest tävlande?

Då det är ett ojämnt antal länder som ska genomgå semifinalerna i år kommer EBU på förhand behöva bestämma vilken av de två semifinalerna som får 15 respektive 16 tävlande. Inför lottningen har det däremot inte blivit officiellt presenterat vilken av semifinalerna som får flest tävlande. Det mest troliga är att det antingen blir lottdragning om den saken, alternativt att programledarna meddelar i sändning om EBU har tagit beslut om detta innan själva allokeringen startar.

 

Lottningen för semifinalländerna

Därefter har det blivit dags att med hjälp av lottningsmetoden börja bestämma vilka länder som ska tävla var, och det går till som följer:

– En av programledarna lottar i tur och ordning ett land från varje för-grupp. Man börjar med för-grupp 1 och därefter 2, 3, 4 och 5.

– Efter att man har lottat ett land ur en av grupperna kommer den andra programledaren att lotta en starthalva för detta land. Det kan antingen bli den första eller den andra halvan, vilket senare kommer att avgöra vilket startnummer landet får.

– Man brukar börja lotta en runda för semifinal 1 och därefter en runda för semifinal 2. Sedan upprepas processen till dess alla 31 länder har allokerats ut.

– I och med att det är ett ojämnt antal länder i semifinalerna är det troligt att det sista landet i för-grupp 2 (som har ett land mer än de andra) kommer att tilldelas att tävla i den semifinal som får flest tävlande.

 

Eventuell begäran att tilldelas specifik semifinal innan lottningen

Ibland förekommer det att ett eller flera länder begär EBU-tillstånd att få tävla i en specifik semifinal, oftast till följd att TV-bolaget av något skäl kan sända en av semifinalerna. Det är inte känt om något land har begärt detta och skulle så vara fallet kommer Eurovision Executive Supervisor Martin Österdahl att meddela detta innan denna del av lottningen börjar.

 

Startordningarna sätts senare

Så snart som hela lottningen är avklarad kommer vi att veta vilka länder som ska tävla i respektive semifinal och semifinalhalva. Däremot är ordningen inte startordning utan den sätts först när samtliga nationella uttagningar är avklarade, vilket blir någon gång tidigast i andra hälften av mars. Fram till dess indikerar lottningen endast vilken dag som varje land ska göra sin första scenrepetition i maj. Detta delas upp i att länder som hamnar i första semifinalens första starthalva får inleda repetitionerna medan länderna som tävlar i den andra semifinalens andra starthalva är på plats först ett par dagar senare.

När startordningarna sätts måste tävlingsproducenterna utgå från hur lottningen fördelade länderna till semifinalerna och semifinalhalvorna, men de får i övrigt sätta länderna i vilken ordning de vill. Dock ska bägge startordningarna godkännas i två led innan de offentliggörs: först av Eurovisions Executive Supervisor Martin Österdahl och därefter av referensgruppens ordförande Dr. Frank-Dieter Freiling.

 


 

Kommentera