Så funkar omröstningarna i Eurovision 2022

EUROVISION 2022. Snart är det dags att börja rösta i årets Eurovision Song Contest och innan dess tänkte vi berätta hur upplägget för omröstningarna går till.

 

Fakta om tävlingen

Årets Eurovision går av stapeln i Turin i Italien och består av två semifinaler och en final där sammanlagt 40 länder gör upp om segern. 35 länder behöver genomgå kvalet medan resterande fem länder, i år Frankrike, Italien (värdlandet), Spanien, Storbritannien och Tyskland, är direktkvalificerade. Semifinalerna avgörs tisdagen den 10:e maj respektive torsdagen den 12:e maj där sammanlagt 20 länder kvalar in till finalen, tio från varje semifinal. Resultatet i dessa program avgörs av delad jury- och tittarröstning i de länder som tävlar i respektive program samt av två eller tre av de direktkvalificerade länderna.

I den första semifinalen tävlar 17 länder och dessutom extraröstar direktkvalificerade Frankrike och Italien, medan den andra semifinalen utgörs av 18 länder där även direktkvalificerade Spanien, Storbritannien och Tyskland extraröstar. Det är bara de länder som tävlar samt extraröstar i respektive sändning som får vara med och avgöra den sändningen, i Sveriges fall innebär det att tv-tittare och Sveriges jury bara får rösta i semifinal 2. Däremot får alla länder – kvalificerade som utslagna – vara med och rösta i finalen den 14:e maj.

 

Vilka poäng delas ut?

Varje röstande lands jurygrupp respektive tittare rangordnar alla bidrag i en sändning och ger poäng till respektive tio favoriter. Landets eget bidrag rangordnas dock inte. Bidraget som fått flest röster/störst stöd av juryn får 12 poäng, tvåan 10 poäng, trean 8 poäng osv. nedåt 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Bägge parter delar ut lika många poäng och har därmed halva makten vardera att avgöra vilka bidrag som ska kvala in till finalen. Samma modell används även i finalsändningen med samma upplägg (fast då gäller det att kora en vinnare istället för att kvala vidare).

 

Hur är jurygrupperna sammansatta?

Ett lands jurygrupp utgörs av fem personer i varierande åldrar (dock som yngst 16 år) och bakgrunder även om alla ska ha musik som sysselsättning i någon form. Varje jurymedlem rangordnar enskilt alla bidrag i ett startfält (ej sitt eget lands bidrag) från första till sista plats. Därefter läggs rangordningarna samman och de tio bidrag som har fått lägst totalranking får juryns utdelade poäng. Jurygrupperna röstar alltid kvällen före direktsändningarna, i år således den 9:e, 11:e och 13:e maj.

EBU säkerställer alltid att jurymedlemmarna röstar individuellt och skickar därför ut oberoende observatörer för att kontrollera att allt går rätt till. De har även rätt att sätta in fler observatörer om så skulle behövas. Bryter en eller flera jurymedlemmar mot reglerna kan hela/delar av juryn diskvalificeras, exempelvis om juryn avslöjar hur de har röstat innan tävlingen är avgjord.

 

Semifinalomröstningarna

Respektive semifinalsändning inleds med att tävlingsbidragen framförs och först därefter öppnar telefon/SMS/app-omröstningen för tittarna i respektive land. Som tidigare nämnt är det bara de länder som tävlar i aktuell semifinal som får rösta, i år får t.ex. Sverige rösta i semifinal 2 i och med att Sverige blev allokerade till den semifinalen. Sverige får dock sända semifinal 1 men kan inte påverka resultatet i den.

När omröstningen har stängts sammanställs tittarnas rangordningar och i likhet med jurypoängen delas poäng ut från tittarna enligt samma modell – vinnaren får 12 poäng, tvåan 10 poäng, trean 8 poäng osv. nedåt 7-1 poäng. Därefter adderas tittarnas och juryernas poäng samman och bidragen får då sina totalsummor. Utifrån dessa hamnar tio bidrag i en topp och det är dessa bidrag som också kvalar vidare till finalen. Eftersom EBU vill behålla spänningen avslöjas inga poäng eller placeringar förrän efter finalens avgörande vilket gör att de kvalificerade semifinalisterna ropas upp utan inbördes ordning.

Så snart som de tio finalisterna har ropats upp hålls en presskonferens med dessa artister som utmynnar i att finalisterna får lotta sina starthalvor till finalen. När den andra semifinalen är avgjord och dessa länder har lottat sina starthalvor kan producenterna sätta finalens startordning.

 

Finalomröstningen

Finalomröstningen har samma upplägg som semifinalerna med skillnaderna att nu får alla 40 länder vara med och rösta och det oavsett om ett land tävlar i finalen eller ej. Så snart som finalens 25 bidrag har framförts öppnar telefonslussarna, där tittarna kan rösta på alla bidrag utom sitt eget lands tävlingsbidrag. Sedan rangordnar varje jury respektive tittarna i det landet sina favoriter och delar ut poäng.

En annan skillnad mot semifinalerna är att poängerna nu delas ut synligt för publiken. Till en början delas jurypoängen ut där man går från land till land och begär in vilka tio bidrag som det landet har som favoriter. Alla poäng utom 12:an hamnar direkt på poängtavlan och sedan är det poängpresentatörens uppgift att tala om vilket land som fått det landets 12-poängare.

Efter att juryerna sagt sitt delas tittarnas poäng ut, den här gången i klumpsummor. Man börjar med bidraget som juryn gett lägst stöd till och fortsätter sedan uppåt på poängtavlan till dess man har nått juryns vinnare. Frågan som då blir extra spännande är om juryns etta också är tittarnas etta, eller om tittarna har placerat låten lägre än första plats och i så fall om tittarpoängen räcker för seger eller ej.

Slutligen koras vinnaren som får komma upp på scenen, ta emot publikens jubel och pokalen samt framföra sin vinnarlåt. Därefter är Eurovision över för den här gången men den börjar snart om igen för nästa värdnation…

 

 


 

Kommentera