Eurovision 2021: Så går omröstningarna till

EUROVISION 2021. Snart är det dags att börja rösta i Eurovision 2021, men innan dess kan det vara värt att ta reda på vilka regler som gäller i den här tävlingen. Det ska ordnas!

 

Grundläggande fakta


Hur många tävlar?

Eurovision 2021 kommer att avgöras genom två semifinaler och en final. Totalt är det 39 länder som deltar i tävlingen varav 33 av dem måste kvala genom semifinalerna för att nå finalen. Bland dessa kommer 20 länder att kvalificera sig till finalen medan resterande 13 länder åker ut. I vanlig ordning är dessutom 6 länder direktkvalificerade till finalen. Det handlar om ”Big Five”-länderna (Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland) samt värdlandet Nederländerna. Vi återkommer lite längre ned i artikeln varför just dessa länder är direktkvalificerade.

I den första semifinalen tävlar 16 länder och i den andra semifinalen tävlar 17 länder. I respektive semifinal är det bara de tävlande länderna samt tre extraröstande (direktkvalificerade) länder som får vara med och påverka röstningen i den semin. För Sveriges del gäller därför omröstning i den första semifinalen (i och med att det är där som Sverige tävlar) samt i finalen. Det senare gäller oavsett om Sverige kvalificerar sig till final eller ej.

 

Hur avgörs resultatet?

Resultatet i såväl semifinalerna som i finalen bygger på 50 procent juryröstning och 50 procent tittarröstning i varje land. Respektive part rangordnar alla bidrag i startfältet och den låt som hamnat högst får 12 poäng, tvåan 10 poäng, trean 8 poäng osv nedåt 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Övriga låtar får noll poäng. Om det röstande landet även tävlar i den pågående semifinalen eller i finalen kan det landets jury och tittare ej rösta på sitt eget lands bidrag men däremot alla andra låtar i samma startfält.

Det ska tilläggas att juryn respektive tittarna delar ut lika mycket poäng vilket innebär att de bidrar med varsin 12-poängare, varsin 10-poängare, varsin 8-poängare osv. nedåt 7-1 poäng.

 

Tie-break

Om två eller flera länder hamnar på samma totalsumma finns det tie-break-regler som sätts in. Denna regel gäller oavsett slutplacering. I första hand gäller att det bidrag som fått högst poäng från tittarna som ska rangordnas först. Om det fortfarande är samma summa är det bidraget som fick flest utdelade poäng från tittarna som hamnar högst och därefter vem som fått flest 12:or, 10:or, 8:or, osv. nedåt. Skulle det trots detta vara fortsatt oavgjort är det bidraget som hade den lägsta startpositionen som ska rangordnas först.

Ifall att det skulle bli något fel i omröstningen som eventuellt kastar om placeringarna är det landet som koras som vinnare i direktsändningen som vinner Eurovision 2021. Om det blir så pass olyckligt att t.ex. totaltvåan egentligen skulle ha fått fler poäng än ettan men ändå ettan koras till vinnare får det landet behålla sin seger och förmodat värdskap till året därpå.

 

Hur är jurygrupperna sammansatta?

Varje lands jury består av fem personer som alla arbetar med musik i någon form. Respektive jurymedlem behöver även uppfylla kraven på att vara 16 år eller äldre, vara medborgare i landet man röstar för och personen får ej heller ha något som helst samröre med någon av de artister eller tävlingsbidrag i startfälten.

Jurymedlemmarnas uppgift är att kolla på bidragens framträdanden i sändningen och utifrån detta rangordna dem i sin favoritordning från första till näst sista eller sista plats (näst sist gäller om det är ett land som deltar i startfältet). Sedan adderas jurymedlemmarnas rangordningar och det land som fått lägst totalranking får juryns 12-poängare, bidraget med näst lägst totalranking får 10 poäng, trean får 8 poäng osv. nedåt 7 till 1 poäng. Det ska noteras att jurygrupperna röstar alltid på genrepet kvällen före direktsändning.

För att säkerställa att juryn gör sitt jobb enligt tävlingens regelverk övervakas varje jurygrupp av en oberoende observatör. EBU har även rätt att sätta in ytterligare observatörer för övervakning av juryns arbete. Varje jurymedlem får även skriva på en försäkran till EBU med löfte om att rösta enligt reglerna. Om en eller flera jurypersoner bryter mot reglerna har EBU rätt att diskvalificera dessa personer och i värsta fall hela juryns resultat. Ett exempel på diskvalificering kan vara om juryn avslöjar sina resultat innan hela tävlingen är avgjord.

Med det sagt kommer vi nu in på mer detaljer kring hur själva röstningen går till. Varsågoda!

 

Semifinalerna


När en semifinalsändning drar igång framförs startfältets tävlingsbidrag. Först därefter får tv-tittarna i respektive röstningsberättigat land möjligheten att rösta på sina favoritbidrag. Länderna har olika röstningssätt men de vanligaste brukar vara via telefon, SMS eller Eurovisions app. Röstningsförfarandet brukar pågå i ungefär 15 minuter. Jurygrupperna har som tidigare meddelat röstat kvällen före direktsändningen.

Efter att telefonslussarna har stängts räknas hur tittarna i respektive land har rangordnat bidragen. Utifrån den rangordningen delar sedan tittarresultatet i landet ut sina poäng som är precis densamma som juryns poäng. Det innebär att bidraget som fått flest röster får landets 12-poängare, tvåan får 10 poäng, trean 8 poäng och så vidare 7 till 1 poäng. Övriga bidrag ges noll poäng.

Tittarnas poäng adderas sedan samman med juryns poäng och varje land får därmed ut en totalsumma. De tio bidrag som efter adderad jury- och tittarpoäng har hamnat på första till tionde plats går vidare till finalen medan resterande bidrag i programmet åker ut. Eftersom EBU vill behålla spänningen avslöjas inga poäng eller placeringar förrän efter finalens avgörande vilket gör att de kvalificerade semifinalisterna ropas upp utan inbördes ordning.

Så snart som de tio finalisterna har ropats upp hålls en presskonferens med dessa artister som utmynnar i att finalisterna får lotta sina starthalvor till finalen. När den andra semifinalen är avgjord och dessa länder har lottat sina starthalvor kan producenterna sätta finalens startordning.

 

Finalen


Finalen har ungefär samma upplägg som semifinalerna med ett par skillnader. En sådan är att samtliga 39 länder får vara med och rösta, vilket innebär att även de 13 länder som röstades ut i semifinalerna får påverka vem som ska vinna finalen. Dessutom delas nu alla poäng ut synligt på en poängtavla istället för att vara hemliga. I likhet med semifinalerna rangordnar respektive lands jury och tv-tittare tävlingsbidragen från första till näst sista eller sista plats (endast näst sista plats om landet själv tävlar i finalen) och bidragen som respektive part satt topp 10 får poängen på tidigare nämnda skala (12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng).

Efter en öppningsceremoni där finalens 26 bidrag presenteras framförs dessa låtar i direktsändning från scenen i Ahoy Rotterdam. Först efter att sista låten har framförts öppnas telefonslussarna och tittarna kan då börja rösta (jurygrupperna röstar kvällen före finalen). I finalen brukar tittarna få längre tid på sig att rösta men det kan variera från år till år. När röstningsmöjligheten sedan är avslutad räknas alla röster samtidigt som varje lands jurypoäng blir offentliga. Detta sker genom att programledarna kontaktar varje lands poängpresentatör som får meddela landets resultat. Poäng 1-8 och 10 fördelas ut direkt på poängtavlan medan poängpresentatören får äran att dela ut 12-poängaren.

När alla jurygrupper har röstat klart framkommer deras gemensamma ranking. Utifrån den delas sedan tittarnas poäng ut vilket sker i så kallade klumpsummor. Programledarna börjar med landet som juryn satt på 26:e plats och fortsätter uppåt tills man nått juryns etta. I den stunden avgörs hela tävlingen då antingen juryns etta också kan vara tittarnas etta eller så kan den låten ha fått lägre stöd. Oavsett, räcker poängen blir det seger för det bidraget eller så blir det ett annat land som vinner. Därmed kan innevarande vinnaren Duncan Laurence överlämna segerpokalen till den artisten/gruppen innan det blir ett vinnarframträdande på scenen i Ahoy Rotterdam. Sedan är årets tävling över och planeringen inför 2022 kan börja…

 


 

Kommentera