Så funkar omröstningarna i Eurovision 2023

PANELEN INFORMERAR. Snart är det dags för Eurovision Song Contest igen och den här gången är det lite nya regler som gäller särskilt för omröstningarna. I denna artikel sammanfattar vi därför allt du behöver veta vad som gäller för respektive program.

 

Nyheter för i år

Upplägget för tävlingen är fortsatt två semifinaler och en final. Alla deltagarländer, undantaget ”Big Five” (Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland) samt i år även de regerande mästarna Ukraina, måste kvala till sig en finalplats. De 6 länderna som slipper kvala är alltså direktkvalificerade till finalen medan resterande 31 länder kvalar genom antingen tisdagens eller torsdagens semifinaler. Av de 31 som kvalar kommer 20 att nå final – endast 11 bidrag åker alltså ut i år.

 

Bara tittarröstning och onlineröstning i semifinalerna

Det som däremot är nytt i år är att inga jurygrupper är med och avgör semifinalerna. Istället blir det tittarröstning samt en införd onlineröstning som avgör dessa resultat. Onlineröstningen är dock bara öppen för personer som befinner sig utanför de 37 deltagarländerna, således kan större delen av världen vara med och påverka omröstningen som en slags ”Rest of the World”-tittargrupp! Men det betyder också att det går inte att delta i onlineröstningen om du befinner dig i något av årets deltagarländer. Onlineröstarna kommer att kunna delta i alla tre program.

 

Vad händer om ett lands resultat inte kan verifieras?

En av nyheterna i årets upplaga är att EBU har gjort om reglerna för hur resultat sammanställs om röstningen havererar i det landets omröstning. För tittarnas del gäller att om ett tittarresultat inte verifieras kommer det landets resultat i första hand att bygga på ett s.k. aggregerat resultat. Det innebär att EBU tittar på hur andra länder som var i samma kvalgrupp vid semifinallottningen har röstat och gör ett snitt utifrån det. Om detta av något skäl inte skulle fungera kommer en backup-jury för det landet att rösta i tittarnas ställe.

Ett exempel på detta är om Sveriges tittarröstning skulle haverera i den första semifinalen. Då kommer tittarröstningen i Finland och Norge, som var i samma för-grupp vid lottningen och tävlar i samma semifinal som Sverige, att agera snittröstning för hur Sveriges tittare röstat. Skulle samma omröstning haverera i finalen räknas alla länder i samma för-grupp (dvs. även Australien, Danmark, Estland och Island). Nu får vi såklart hoppas att inget lands omröstning havererar.

I finalen får jurygrupperna vara med och delta igen som en röstande part. Men, om EBU av något skäl väljer att ta bort en jury från röstningen ersätts deras resultat av hur tittarna i samma land har röstat. I sådana skäl får ett land dubbel uppsättning av samma rangordning.

 

Semifinalupplägget

Semifinal 1

– Den första semifinalen sänds tisdagen den 9:e maj där 15 länder kommer att tävla om 10 finalplatser. De länder som tävlar i denna semifinal är (i alfabetisk ordning) Azerbajdzjan, Finland, Irland, Israel, Kroatien, Lettland, Malta, Moldavien, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Serbien, Sverige och Tjeckien.

– När alla bidrag har framförts öppnar telefonslussarna under cirka 15 minuter. De som tillåts rösta är tittarna i dels de länder som tävlar i programmet, dels tre av de 6 direktkvalificerade länderna (här är det Frankrike, Italien och Tyskland), dels onlineröstningen. Sverige är med och tävlar i denna semifinal och därför får tittare i Sverige vara med och rösta i sändningen.

– Var och ett av de röstningsberättigande ländernas tittarröstning delar ut 12 poäng till sin favoritlåt och därefter i fallande skala 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Övriga fem bidrag får noll poäng av respektive tittarröstning. Även onlineröstningen delar ut poäng enligt samma skala. Maxpoängen ett land kan få blir 12×18 poäng, dvs. 216 poäng, vilket händer enbart om bidraget får samtliga länders 12-poängare (dock inte från det egna landets omröstning i och med att man inte får rösta på sitt eget lands låt).

– Någon gång i slutet av sändningen kommer programledarna att meddela – utan inbördes ordning – vilka tio bidrag som tittarna och onlineröstningen har valt att rösta vidare till final. Man berättar allt utan inbördes ordning för att det inte ska avslöjas i förväg vem som vunnit och vilka som tog sig precis in till finalen.

– Efter semifinalens avgörande får de tio nyblivna finalisterna gå till en presskonferens för att svara på presskårens frågor samt genomföra en lottning om de ska tävla i finalens första eller andra starthalva.

 

Semifinal 2

– Den andra semifinalen sänds torsdagen den 11:e maj där 16 länder kommer att tävla om 10 finalplatser. De länder som tävlar i denna semifinal är (i alfabetisk ordning) Albanien, Armenien, Australien, Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Georgien, Grekland, Island, Litauen, Polen, Rumänien, San Marino, Slovenien och Österrike.

– När alla bidrag har framförts öppnar telefonslussarna under 15 minuter. De som tillåts rösta är dels de länder som tävlar i programmet, dels tre av de 6 direktkvalificerade länderna (här är det Spanien, Storbritannien och Ukraina), dels onlineröstningen. Däremot får inga länder som tävlar i semi 1 vara med och rösta här, vilket inkluderar Sverige.

– Var och ett av de röstningsberättigande ländernas tittarröstning delar ut 12 poäng till sin favoritlåt och därefter i fallande skala 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Övriga fem bidrag får noll poäng av respektive tittarröstning. Även onlineröstningen delar ut poäng enligt samma skala. Maxpoängen ett land kan få blir 12×19 poäng, dvs. 228 poäng, vilket händer enbart om bidraget får samtliga länders 12-poängare (dock inte från det egna landets omröstning i och med att man inte får rösta på sitt eget lands låt). Att maxpoängen blir lite högre här jämfört med i semifinal 1 beror på att det är ett land mer som tävlar.

– Någon gång i slutet av sändningen kommer programledarna att meddela – utan inbördes ordning – vilka tio bidrag som tittarna och onlineröstningen har valt att rösta vidare till final. Man berättar allt utan inbördes ordning för att det inte ska avslöjas i förväg vem som vunnit och vilka som tog sig precis in till finalen.

– Efter semifinalens avgörande får de tio nyblivna finalisterna gå till en presskonferens för att svara på presskårens frågor samt genomföra en lottning om de ska tävla i finalens första eller andra starthalva. När den lottningen är klar har alla finalister tilldelats en starthalva varpå det är upp till den brittisk-ukrainska produktionen att sätta en startordning.

 

Finalen

Finalen sänds lördagen den 13:e maj där 26 länder kommer att göra upp om segern. Fram till dess att semifinalerna inte är avgjorda är det bara känt att ”Big Five”-länderna Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland samt den regerande mästaren Ukraina är klara för finaltävlan utan att behöva genomgå kvalprogrammen. Resterande platser tillsätts av tittarna och onlineröstningen den 9:e respektive 11:e maj.

Resultatet kommer att avgöras av dels juryröstning i alla 37 tävlingsländer, dels tittarröstning i alla 37 tävlingsländer, dels onlineröstningen. Man får således vara med och rösta oavsett om ens land kvalar in till finalen eller ej. Detta gäller också Sverige, även om Sverige inte kan rösta på Sverige (om Loreen kvalar in till finalen).

 

Framföranden och röstning

Först framförs alla 26 tävlingsbidrag varpå telefonslussarna sedan hålls öppna i cirka 40 minuter. Under den tiden kan tittare i de 37 tävlingsländerna rösta via Eurovisions app alternativt ringa och/eller SMS-rösta på sina favoritbidrag, dock max 20 gånger från samma telefon. Samtidigt hålls onlineröstningen öppen där man måste logga in med sitt kreditkort för att validera från vilket land man röstar från – den är som tidigare nämnt bara öppen för personer som befinner sig utanför de 37 deltagarländerna. När omröstningen har avslutats sammanställs alla rangordningar och dessa omvandlas till poäng.

 

Jurygruppernas poäng

När det är dags att dela ut poäng är det först jurygrupperna som kontaktas. I tur och ordning kommer programledarna att kontakta de 37 poängpresentatörerna som får meddela vilket bidrag deras jury har valt att ge 12 poäng till medan övriga poäng (10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng) delas ut direkt på poängtavlan.

Maxpoängen ett land kan få från juryn tillsammans är 432 poäng (om landet får samtliga 12-poängare, undantag att man ej får rösta på sig själv).

Varje lands jurygrupp utgörs av fem personer som alla arbetar med musik på något sätt. Jurymedlemmarna rangordnar individuellt alla finalister från första till sista plats (om man röstar för ett finalland får man inte rangordna sitt eget lands bidrag). Poängen fördelar sig sedan utifrån den gemensamma juryrangordningen.

Det är värt att notera att jurygrupperna gör sin omröstning under genrepet kvällen före finalen även om deras poäng synliggörs på poängtavlan först under direktsändningen.

 

Tittar- och onlinepoängen

Efter det att jurygrupperna har sagt sitt ska tittarnas och onlineröstarnas poäng delas ut. Precis som med jurygrupperna rangordnar varje lands tittarresultat finalisterna från första till sista plats, med undantag för det egna landets bidrag som man ej får rösta på. Ett lands tittarresultats favoritlåt får 12 poäng och därefter i fallande skala 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Även onlineröstningen använder sig av detta resultatsystem.

Maxpoängen från tittarna och onlineröstningen är 444 poäng. Att summan är något högre beror på att de har lite mer makt än juryn (50,6 procent mot 49,4 procent).

För att göra det extra spännande presenteras deras tittar- och onlinepoängen i vilka totala summor som bidragen fått. Man börjar med det land som juryn har gett lägst totalpoäng till och sedan fortsätter det uppåt i poängtabellen tills man når juryns favorit. Då är frågan om tittarna har hållit med juryn eller om det blir någon annan låt som vinner finalen…

Vinnaren blir bidraget som har fått högst totalpoäng när både jurygrupperna och tittarna/onlineröstarna sagt sitt.

 


 

Kommentera