Tre scenarier kvar för Eurovision 2021

EUROVISION 2021. På grund av den rådande coronapandemin är det ännu inte fastställt vilket av de fyra scenarierna som EBU tidigare ställt upp som kommer att aktualiseras för tävlingen. Det enda EBU nu i februari vet är att årets tävling inte kommer att kunna bli helt som vanligt.

 

Vad har hänt?

I september förra året (2020) gjorde EBU och den nederländska produktionen en sammanställning av fyra olika scenarier för att kunna sända och genomföra Eurovision 2021 oavsett pandemiläget i maj. Dessa scenarier byggdes upp utifrån vilka förutsättningar som finns, allt ifrån att pandemin hade avtagit till att det blir nya lockdowns. Men det sades redan då att tävlingen kommer att bli av, och det står bägge parter kvar vid!

 

Ett scenario struket

Den 3:e februari gjordes en uppdatering i frågan där det nu går att konstatera att det första scenariot, dvs. en vanlig Eurovision såsom vi brukar se den med fullsatta arenor, evenemang på stan osv. inte längre är ett realistiskt alternativ. Därför har EBU nu valt att stryka detta scenario. Istället kollar de vidare på scenario B som innebär att såväl artister som publik kan närvara i arenan under förutsättning att alla håller social distansering inklusive att det blir strikta regler kring hur alla får röra sig runt i arenan och dess område. De artister som eventuellt inte kommer kunna vara på plats i Rotterdam p.g.a. exempelvis länders lockdowns kommer att kunna tävla från studios i sitt hemland.

 

Alla biljetter köps tillbaka

Eftersom det är oroligt just nu kring beskeden om scenarierna har produktionen beslutat att köpa tillbaka samtliga biljetter som såldes inför Eurovision 2020 och som hölls giltiga till 2021. Ifall att publik skulle komma att tillåtas kommer en ny omgång biljetter att säljas men då ett mycket begränsat antal.

 

Fakta: Vilket scenario blir det?


Vilket scenario som blir aktuellt kunde EBU inte berätta vid detta tillfälle men det står alltså mellan följande alternativ.

 

Eurovision med social distansering

Detta innebär att alla får hålla avstånd till varandra, att ev. inte alla artister är på plats i Rotterdam men att det mesta ändå blir av så länge detta hålls. De artister som ej är på plats får använda sin live-on-tape-version medan övriga som är på plats får framträda på den stora scenen i Ahoy. Skulle alla artister förbjudas att vara i arenan kommer samtliga live-on-tape-versioner att användas.

Detta förslag innehåller även att det kan vara publik på plats i Ahoy men det behöver nödvändigtvis inte bli så ändå. Om publik tillåts blir det betydligt färre mot vad Eurovision brukar ta in.

 

Eurovision i Lockdown

Upplägget blir som det var i fjolårets Junior Eurovision, vilket innebär att ingen artist tävlar på scenen i Rotterdam utan att alla befinner sig i TV-studios i respektive hemland. De enda som får vara i Ahoy Rotterdam är programledarna, mellanakter och produktionspersonal. I och med detta skulle i så fall alla bidrags live-on-tape-versioner användas i programmen.

 


 

Kommentera