Antagningen till Litauens Pabandom iš naujo 2021 är igång

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Sedan i våras har litauiska TV-bolaget LRT bestämt att de en än gång ska hålla en nationell uttagning för att utse artist och tävlingsbidrag till Eurovision Song Contest. Nu i slutet av oktober öppnade också antagningen till det som ska bli Pabandom iš naujo 2021.

Det innebär i alla fall att gruppen The Roop, som vann 2020 års uttagning, inte får en automatisk plats att tävla för Litauen i Eurovision 2021, däremot kommer de att ges en automatisk finalplats om de vill ställa upp i 2021 års uttagning.

 

Hur ser upplägget ut?

De senaste åren har vi vant oss vid att Litauens uttagningar ofta pågår under lång tid och att regeländringar kan göras på vägen fram till mål, men ifjol (2020) höll LRT konsekvent på 6 program och några övriga tillägg syntes inte till. Enligt sajten Eurovoix.com ser det ut att bli på det sättet även 2021, däremot kan antalet program komma att justeras beroende på hur många låtar som väljs ut. Det finns i skrivande stund inga officiella eller preliminära datum för när Litauens uttagning drar igång.

 

Var skickas bidrag in?

Intresserade låtskrivare från både Litauen och andra länder är välkomna att skicka in bidrag till Pabandom iš naujo 2021. Däremot finns en regelklausul som säger att artisterna måste vara medborgare i Litauen för att få tävla även om dispens kan ges i undantagsfall. Om du/ni är intresserade att skicka in låtar så ska detta göras senast den 14:e december 2020 genom att antingen att ni anmäler ert intresse via denna länk eller att ni mejlar in sin ansökan till eurovizija@lrt.lt

Om ni mejlar in ansökan ska ni ha med följande:

  • Namnen på låtskrivaren/låtskrivarna (för- och efternamn, födelseår och födelseort)
  • Kort biografi om varje person
  • Fotografi på varje person (i .jpg-format)
  • Ange låtens titel
  • Ange låtens längd (i minuter)
  • Ange vem/vilka som gjort låtens text respektive musik
  • Ni måste också signera att ni läst och godkänt regelverket.

OBS! Det framgår ej om bidragets musik ska bifogas eller ej.

 

Sammanfattat regelverk

– Endast nyskrivna originalverk som aldrig tidigare offentliggjorts för publiken får delta. Tidigast datum ett bidrag får ha varit publicerat är 1 september 2020.

– Ett tävlingsbidrag måste kunna framföras på maximalt 3 minuter.

– Låtskrivarna har möjlighet att föreslå vilken artist de önskar ska framföra tävlingsbidraget, däremot är det LRT som avgör vilken artist som ska framföra vilket tävlingsbidrag.

– Låtskrivarna måste äga upphovsrätten till sitt tävlingsbidrag, samtidigt som de också måste godkänna att bidraget får användas av LRT i alla sammanhang även utanför tävlingen.

– Endast personer som innehar medborgarskap i Litauen äger rätten att tävla som artister. Dock kan dispens ges från denna regel, men bara i undantagsfall.

– Tävlande artist måste vara 16 år eller äldre.

– Maximalt 6 personer får medverka i respektive tävlingsbidrags scenframträdande. I detta ingår huvudsångaren/na samt eventuella dansare och körsång.

– Nytt för året är att förinspelad körsång är tillåten i Litauens uttagning, men den får samtidigt inte användas på ett gynnande sätt för att överrösta huvudsången.

– Varje uttagen artist har en exklusiv rätt att välja vilken låt han/hon/de vill framföra i tävlingen även om det i detta fall också är upp till LRT att avgöra vem som sjunger vilken låt. Om en artist vill använda en annan låtskrivares tävlingsbidrag måste artisten inhämta godkännande från låtskrivaren/na för att få framföra låten.

– Alla uttagna artister är skyldiga att infinna sig vid samtliga tillfällen LRT kräver, exempelvis repetitioner, presskonferenser, inspelningar och direktsändningar. Om en artist uteblir kan det innebära diskvalificering.

– Vinnarartisten i den avgörande finalen kommer att representera Litauen i Eurovision 2021 i Rotterdam. Om vinnaren vägrar att tävla i Rotterdam kan det innebära en större bötesbelopp som ska betalas till LRT för kontraktsbrott.

– LRT äger rätten till regelverket för tävlingen vilket både innebär att de kan justera reglerna när och hur mycket de vill. De kan också diskvalificera alla som bryter mot reglerna.

 


 

Kommentera