Inofficiell Eurovision 2020 görs i samarbete med Eurovision Radio International

INOFFICIELL EUROVISION 2020. Vi är så glada att kunna meddela att vår inofficiella Eurovision 2020-projekt görs i samarbete med Eurovision Radio International. De kommer bland annat vara delaktiga i att presentera resultaten av såväl semifinalerna som finalen i maj!

Information in English will follow!

 

Vad innebär detta?

Detta föranleder till att det kommer bli några datumförändringar i projektet, bland annat att vi tidigarelägger resultatpresentationen för semifinalerna. Detta öppnar däremot upp för att finalomröstningen kommer att pågå under totalt 14 dagar. I övrigt rullar projektet på precis som det är tänkt, och du kan fortsatt rösta i våra omröstningar (se länkar längre ned i artikeln).

 

Så här ser det uppdaterade schemat ut:

 • 27 mars: Semifinalröstningen öppnades
 • 30 april: Semifinalröstningen avslutas
 • 2 maj: Semifinalresultatet presenteras i Eurovision Radio Internationals sändning.
 • 2 maj: Efter showen öppnar vi finalomröstningen
 • 15 maj: Finalomröstningen avslutas
 • 16 maj: Resultatet av finalröstningen presenteras i Eurovision Lockdown show som Eurovision Radio International sänder (för övrigt samma kväll som den riktiga Eurovision-finalen var tänkt att sändas).

 

Mer information om projektet

Eftersom att EBU ställde in den ordinarie Eurovision 2020 kommer vi att köra en Inofficiell Eurovision 2020. Upplägget är precis som det brukar vara i Eurovision med två semifinaler och en final, med skillnaden att ni läsare och vi skribenter som röstar fram vilka bidrag som ska gå till final och sedan vilket bidrag som ska vinna i finalen.

För att få till ett finalstartfält behöver vi din hjälp att välja ut finalbidragen. Fram till den 30:e april kan du därför avlägga röster i nedanstående omröstningar:

OBS! Det finns ingen geografisk blockering i omröstningarna.

 

Så här röstar du

I varje semifinal väljer du ut tio favoritbidrag som du tycker bäst om. Du behöver inte ranka de tio bidragen i någon särskild ordning, utan varje låt du röstar för ges 1 röst vardera.

När omröstningen är avslutad kommer vi omvandla antalet inkomna röster till poäng. Detta sker procentuellt genom att vi först delar antalet enskilda röster varje bidrag har fått med de totala antalet inkomna röster i den specifika omröstningen. Därefter multiplicerar vi varje bidrags procentsats med den totala summan 464 poäng (som ni läsare delar ut i varje semifinal). Till exempel, om “Land A” har fått 10 procent av rösterna i en av semifinalerna får “Land A” också 10 procent av era poäng. Svårare än så är det inte!

Den andra hälften av rösterna står vi panelmedlemmar i ESC-Panelen för. Var och en av oss åtta skribenter kommer att ge poäng till tio favoritbidrag i varje semifinal. Respektive skribents vinnare får 12 poäng, tvåan 10 poäng, trean 8 poäng osv. nedåt 7-1 poäng. Summan vi delar ut i varje semifinal är lika stor som er – 464 poäng.

När all röstning är sammanställd har vi fått fram tio gemensamma vinnare i varje semifinal – de bidrag som har fått högst totalpoäng, vilka vi skickar vidare till finalen. Totalt blir det 26 bidrag som gör upp om segern i finalen då vi, förutom semifinalisterna, även lägger till “Big Five” (Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland) och värdlandet Nederländerna i startfältet.

 

Information in English

UNOFFICIAL EUROVISION 2020. We are pleased to announce that our project Unoffical Eurovision 2020 will be made in collaboration with the Eurovision Radio International. Among other things, they will be responsible for the announcement of the Semi-finals and Grand Final results on May 2 and May 16!

This will lead to for some date changes in the project, among other the day we will announce the results of the two Semi-finals. However, this means that the Grand Final poll will be open for two weeks! Otherwise, the project is running as planned and you are still able to vote in the Semi-Final polls (see the links down below)

 

The updated schedule for the project:

 • March 27: The Semi-final polls was opened.
 • April 30: The Semi-final polls will close.
 • May 2: The Semi-final results will be announced in the Eurovision Radio International show.
 • May 2: The Grand Final poll will open (after the show).
 • May 15: The Grand Final poll will close.
 • May 16: The Grand Final result will be announced in the Eurovision Lockdown show at Eurovision Radio International.

 

More information about the project

Since the EBU cancelled Eurovision 2020 we will run the Unofficial Eurovision 2020. Firstly we need your help to decide which songs we are going to send to the Grand Final. Until April 30, you are allowed to vote for your favourite songs in each Semi-Final. Please follow these links and you will be pleased to know that you can vote for your own country’s song:

 

How does it work?

In each Semi-Final, you choose your ten favourite songs. Each song you vote for will receive 1 vote from you, which means you do not necessary put the songs in any particular order, besides that they have to be your favorite songs!

When we have closed both polls, we will convert the votes percentage to points. For example, if you have given “Country A” ten percent of the votes, that means that “Country A” will get 10 percent of the reader’s score. In this case, the reader’s total sum is 464 points in each Semi-final. This is also 50 percent of the results in each Semi-final.

The remaining 50 percent in each Semi-Final are the Jury votes, which in this project are the writers at ESC-Panelen. Each and one of us writers will give points to our ten favourite songs in each Semi-final based on the Eurovision scale: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1 point. Overall, we also award a total sum of 464 points in each Semi-final.

The ten song in each Semi-final who have received the highest total scores from the readers and us writers (in add-up results) will get through to the Grand Final, where they will battle for the victory. Besides the 20 semi-final qualifiers we will add the Final line-up with the six pre qualified countries (France, Germany, Italy, Spain, and the United Kingdom), as well as the Host country The Netherlands. This means that we will have a total of 26 finalists!

So, now it’s time to start vote!

 


 

Kommentera