Förändringar i Estlands Eesti Laul 2024

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Under sommaren hintade Estlands nationella TV-bolag ERR om kommande förändringar i ESC-uttagningen Eesti Laul, och mycket riktigt finns det flera sådana i 2024 års upplaga. Detta meddelades officiellt den 15:e september 2023.

 

Vad förändras?

I grunden kommer mycket av det som Eesti Laul är att vara kvar, däribland att startfältet utses via en nationell antagning där en urvalsjury ska utse 20 låtar bland de som skickas in. Men, istället för att sedan fördela dessa låtar på två semifinaler kommer det att bli en semifinal. Innan den äger rum kommer urvalsjuryn även att låta fem av de 20 låtarna gå direkt till finalen medan de resterande 15 låtarna får tävla i semifinalen där fem av dem kommer att röstas fram till finalen. Därefter tävlar de tio finalisterna i två röstningsomgångar där den avgörande rundan avgörs helt och hållet av tittarna.

Enligt besked som getts nu är planen att kunna redovisa startfältets tävlande redan i början av november medan låtarnas studioversioner är tänkta att presenteras någon månad senare. Semifinalen är planerad att hållas den 20:e januari medan finalen hålls den 17:e februari 2024.

 

Antagning under hösten

För att utse tävlingsbidrag till startfältet hålls fram till den 23:e oktober en öppen antagning för intresserade låtskrivare och artister via den här länken. Notera dock ni kan skicka in max fem bidrag per person och att ERR tar ut en avgift för varje inskickad låt beroende på språkval. Bidrag som är tänkta att framföras på estniska kostar 50 euro per bidrag medan en låt på ett annat språk kostar 100 euro. De sista antagningsdagarna är summorna 100 respektive 200 euro per låt.

 

Tävlingsregler

Nedan är en sammanfattning av tävlingsreglerna.

 

Låtskrivare

– Vem som helst får skicka in låtar men om man inte är bosatt i Estland och/eller inte har estniskt medborgarskap måste man göra låten i samarbete med personer som kan uppfylla minst ett av de två kriterierna. Dessutom får måste det vara fler bosatta i landet/medborgare i landet än som inte är det.

 

Tävlingsbidrag

– Tävlingsbidraget ska vara ett nyskrivet originalverk som ni äger 100 procent rättigheterna till.

– Bidraget ska kunna framföras på max 3 minuter.

– Bidraget får inte ha offentliggjorts på en publik plattform, vare sig digitalt eller analogt, före den 8:e december 2023 klockan 21.00 lokal tid.

– Låttexten får inte nedvärdera tävlingen eller innehålla kommersiella, religiösa eller politiska element.

 

Artist

– Endast personer födda den 6:e maj 2008 eller tidigare får delta som artister i tävlingen.

– Varje scenframträdande får ha maximalt 6 personer på scenen, i vilket huvudsångaren/na, eventuella bandmedlemmar, körsångare och dansare ingår.

– Det finns inga krav på att man måste bo, vara verksam i eller ha medborgarskap i Estland för att få tävla i Eesti Laul 2024.

– Man får använda sig av förinspelad körsång dock måste huvudsånginsatser göras live-on-stage.

 

Övrigt

– Alla deltagare måste godkänna regelverket både för Eesti Laul samt Eurovision Song Contest (den senare som EBU har fastställt).

– Deltagare som accepterar att de har valts ut till uttagningen kommer att behöva göra plats i sina kalendrar för olika händelser som ERR har bestämt exempelvis delta vid olika inspelningar, presskonferenser, repetitioner, direktsändningar med mera. Vinnaren kommer även behöva se till att denne kan tävla för Estland i Eurovision 2024 som äger rum i Malmö i maj.

– ERR äger rätten till regelverket och kan därmed justera i det samt diskvalificera alla som bryter mot det.

 


 

Kommentera