Det splittrade finalresultatet i Eurovision 2023

EUROVISION 2023 – ANALYS. När Eurovision 2023 hade avgjorts släppte EBU resultaten för alla tre programmen. I denna artikel presenterar vi hur tv-tittarna och jurygrupperna i de röstningsberättigande länderna samt hur onlineröstarna röstade tillsammans och enskilt i finalen.

 

Några noteringar

Finalen avgjordes av 49,3% nationell juryröstning och 50,7% tittar- och onlineröstning. Att den senare parten hade något mer makt berodde på att det inte fanns någon ”Rest of the World”-jurygrupp, utan onlineröstningen räknades in till tittarröstningen.

Varje lands jurygrupp respektive varje lands tittarröstning och onlineröstarna delade ut 12 poäng till sin favoritlåt och därefter i nedåtgående skala 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Sedan slogs poängerna samman och bidraget som hade fått högst totalpoäng när alla tre parter sagt sitt vann finalen.

Från jurygrupperna tillsammans kunde ett bidrag få som mest 432 poäng medan samma bidrag kunde få som mest 444 poäng tillsammans från tittarna och onlineröstarna. De totala summorna som kunde delas ut sträckte sig således från 0 (lägst) till 876 (högst). Inget land uppnådde dock maxpoängen men ingen blev heller utan poäng.

 

Det splittrade resultatet

Nedan är en sammanställning av hur jurygrupperna, de tittarna och onlineröstningen rangordnade bidragen. Notera att vi redovisar endast topp 10 hos onlineröstningen i och med att det är bara de tio främsta som EBU har valt att presentera, övriga 16 i den kategorin slutar således på delad elfte plats.

 

Tabellen

 • – Länder i fetstil var länder som både juryerna och tittarna hade på topp 10.
 • – Länder i blå kursiv stil var länder som juryerna hade på topp 10 (som tittarna ratade).
 • – Länder i röd kursiv stil var länder som tittarna hade på topp 10 (som juryerna ratade).
 • – Länder i grön kursiv stil var bidrag som onlineröstarna hade som favoriter (som juryn och tittarna i de 37 tävlingsländerna ratade).
 • – Övriga länder, de som inte är markerade som de som nämns här ovan, hamnade utanför topp 10 av både juryerna tittarna och onlineröstningen.

 

Jurygrupperna

1. Sverige (340 p)

2. Israel (177 p)

3. Italien (176 p)

4. Finland (150 p)

5. Estland (146 p)

6. Australien (130 p)

7. Belgien (127 p)

8. Österrike (104 p)

9. Spanien (95 p)

10. Tjeckien (94 p)

11. Litauen (81 p)

12. Armenien (69 p)

13. Cypern (68 p)

14.Schweiz (61 p)

15. Ukraina (54 p)

16. Frankrike (54 p)

17. Norge (52 p)

18. Portugal (43 p)

19. Slovenien (33 p)

20. Moldavien (20 p)

21. Albanien (17 p)

22. Storbritannien (15 p)

23. Serbien (14 p)

24. Polen (12 p)

25. Kroatien (11 p)

26. Tyskland (3 p)

 

 

Tittarna
(utan ”Rest of the World”)

1. Finland (366 p)

2. Sverige (236 p)

3. Norge (212 p)

4. Ukraina (184 p)

5. Italien (174 p)

6. Israel (173 p)

7. Kroatien (109 p)

8. Polen (81 p)

9. Moldavien (76 p)

10. Albanien (53 p)

11. Cypern (58 p)

12. Belgien (55 p)

13. Frankrike (49 p)

14. Litauen (46 p)

15. Slovenien (45 p)

16. Armenien (45 p)

17. Tjeckien (35 p)

18.Schweiz (31 p)

19. Estland (22 p)

20. Australien (21 p)

21. Serbien (16 p)

22. Österrike (16 p)

23. Portugal (16 p)

24. Tyskland (15 p)

25. Storbritannien (9 p)

26. Spanien (3 p)

 

 

Onlineröstningens topp 10
(”Rest of the World”)

1. Israel (12 p)

2. Finland (10 p)

3. Armenien (8 p)

4. Sverige (7 p)

5. Albanien (6 p)

6. Ukraina (5 p)

7. Norge (4 p)

8. Kroatien (3 p)

9. Spanien (2 p)

10. Frankrike ( p)

 

 

Hur blev resultatet tillsammans?

Plats 1–13

1. Sverige (583 p)

2. Finland (526 p)

3. Israel (362 p)

4. Italien (350 p)

5. Norge (268 p)

6. Ukraina (243 p)

7. Belgien (182 p)

8. Estland (168 p)

9. Australien (151 p)

10. Tjeckien (129 p)

11. Litauen (127 p)

12. Cypern (126 p)

13. Kroatien (123 p)

 

 

Plats 14–26

14. Armenien (122 p)

15. Österrike (120 p)

16. Frankrike (104 p)

17. Spanien (100 p)

18. Moldavien (96 p)

19. Polen (93 p)

20.Schweiz (92 p)

21. Slovenien (78 p)

22. Albanien (76 p)

23. Portugal (59 p)

24. Serbien (30 p)

25. Storbritannien (24 p)

26. Tyskland (18 p)

 

Sammanfattat

Man kan enkelt sammanfatta den här finalen med att tittarna och jurygrupperna inte hade många låtar som de var helt överens om i toppen. De man var överens om var bara de som i slutändan kom topp 4, nämligen Sverige, Finland, Israel och Italien. På resterande platser ville jurygrupperna ha in Estland (5), Australien (6), Belgien (7), Österrike (8), Spanien (9) och Tjeckien (10), bidrag som tittarna (ej inräknat ”Rest of the World”) hade placerat som bäst på 12:e plats och som sämst sist (!), medan tittarnas val blev Norge (3), Ukraina (4), Kroatien (7), Polen (8), Moldavien (9) och Albanien (10) som jurygrupperna placerade mellan plats 15 och 25. Den digitala omröstningen i ”Rest of the World” hade velat få med Armenien och Frankrike i topp 10

I totalen blev den gemensamma kvartetten (Sverige, Finland, Israel och Italien) slutligen också finalens topp 4 medan tittarna fick med sig Norge och Ukraina och jurygrupperna Belgien, Estland, Australien och Tjeckien. ”Rest of the World” fick inte med sig sina två favoriter utan dessa blev placerade på 14:e (Armenien) respektive 16:e (Frankrike) plats.

 

Hade det blivit en annan vinnare om onlineröstningen inte hade räknats in?

Om ”Rest of the World” inte hade fått vara med och bestämma slutresultatet hade det bara blivit ett fåtal förändringar i totaltabellen om man ser till placeringar. Till att börja med hade Italien och Israel hamnat på samma totalpoäng där Italien hade placerat sig som trea i och med att de hade fått en högre tittarpoäng jämfört med Israel (174 mot 173). Även Kroatien och Österrike hade fått samma totalpoäng men i och med att Kroatien fick högre tittarpoäng hade de fått behålla sin 13:e plats medan Österrike hade fått 14:e platsen. I sin tur hade det också inneburit att Armenien hade tappat en placering från 14:e till 15:e plats.

Det som däremot hade varit tydligt är att tio bidrag hade tappat poäng, där Israel hade förlorat mest i och med att de tilldelades ”Rest of the World”s 12-poängare. De nya totalpoängen (juryn + tittarna tillsammans) för dessa tio länder hade blivit:

 • Sverige: 576 p (-7 p)
 • Finland: 516 p (-10 p)
 • Israel: 350 p (-12 p)
 • Norge: 264 p (-4 p)
 • Ukraina: 238 p (-5 p)
 • Armenien: 114 p (-8 p)
 • Kroatien: 109 p (-3 p)
 • Frankrike: 103 p (-1 p)
 • Spanien: 98 p (-2 p)
 • Albanien: 70 p (-6 p)

 

Mer statistik

Totala antalet 12-poängare

20 st: Finland

15 st: Sverige

9 st: Israel

7 st: Italien

5 st: Ukraina

3 st: Belgien

2 st: Armenien, Australien, Moldavien och Slovenien

1 st: Albanien, Cypern, Estland, Kroatien, Norge, Polen Tjeckien och Österrike

 

Antal poänggivande länder av jurygrupperna

Sverige var det enda land som fick poäng från samtliga jurygrupper, minus den egna juryn (som inte fick rösta på sitt eget lands tävlingsbidrag). På andra plats var Italien med 27 länder följt av Israel på 25 och Australien på 23. Därefter var det Belgien, Estland och Finland som vardera fick poäng från 22 jurygrupper, följt av Spanien på 21 och Tjeckien och Österrike på vardera 18 länder.

I botten hittar vi Tyskland och Kroatien som bara fick poäng från två av 36 möjliga jurygrupper. Näst minst fick Moldavien och Albanien, vardera fyra, samt Polen och Storbritannien på vardera fem länder.

 

Antal poänggivande länder av tittarna (inkl. ”Rest of the World”)

Hos tittarna fick Finland röster från samtliga 37 tittargrupper (alltså med ”Rest of the World” inräknat) medan Norge och Sverige fick poäng från alla tittargrupper utom varsin. På fjärde plats kom Israel med 30 länder, följt av Italien på 29, Ukraina på 28 och Kroatien på 20. Därefter blev det delat mellan Frankrike, Moldavien och Polen som vardera fick poäng från 17 länder.

I botten hamnade Storbritannien och Spanien med bara poäng från två tittargrupper, strax ovanför hamnade Portugal och Tyskland med vardera tre och ovanför de Estland, Serbien och Österrike med vardera fyra tittargrupper.

 


 

Kommentera