London Eurovision Party 2021 är inställt

PANELEN INFORMERAR. Tidigare i år har Amsterdameventet Eurovision in Concert ställts in, eller snarare flyttats fram till våren 2022, och nu sker det också med Londonfesten London Eurovision Party. Fast i Londonfallet är det betydligt mer osäkert om det kan bli någon ny fest anno 2022.

 

Vad har hänt?

På grund av coronapandemin blev fjolårets London-fest uppskjuten ett år, det vill säga det var planerat att den skulle hållas den här våren istället. Men nu tvingas arrangörerna att ytterligare en gång ställa in festen. Det beror inte bara på coronapandemins restriktioner utan det är också av ekonomiska och logistiska skäl som festen inte blir av. Exempelvis har den lokal som arrangörerna hyrt för ändamålet (Café de Paris) stängts för gott.

I och med att det är osäkra tider är det inte alls säkert att det kan bli någon ny fest kommande vår. Det beror helt och hållet på hur världen ser ut då och kanske om det finns intresse för att återuppliva partyt igen.

 


 

Kommentera