Delegationsmöte i Rotterdam inför Eurovision 2021

Foto & copyright: derooijfotografie/Pixabay.com

EUROVISION 2021. Förberedelserna inför Eurovision 2021 går nu in i nästa fas sedan alla nationella uttagningar är över. Det var därmed dags för delegationerna att samlas för en första visning av värdstaden även om den p.g.a. pågående coronapandemi genomfördes digitalt.

Istället för att delegationscheferna samlades i värdstaden hölls mötet från en TV-studio i Hilversum där produktionsteamet berättade senaste nytt och uppdaterade allt som delegationerna ska få reda på inför tävlingen. Delegationerna följde helt enkelt sändningen från respektive hemland.

 

Vad hände?

Under mötet som pågick i två dagar (15:e och 16:e mars) gick det nederländska produktionsteamet tillsammans med EBU igenom förutsättningarna för ländernas delegationer. Bland annat det pratades det en hel del om det scenario som valdes ut tidigare i år om hur tävlingen kan produceras på ett säkert sätt för alla parter utifrån den pågående coronapandemin.

Sedan i början av mars har det varit känt att det alternativ som valts ut blev alternativ B, som innebär att tävlingen kan sändas i Ahoy Rotterdam som tänkt men med social distansering mellan alla som är på arenaområdet. Det gäller oavsett om det är delegationer, produktionspersonal eller publik. Scenariot innebär även att artister som kan vara på plats i Rotterdam kommer också kunna vara det, och för de artister som inte har den möjligheten (p.g.a. sjukdom eller reseförhinder) kommer istället att få de så kallade reservinspelningarna som uppspel i årets tävling. Förhoppningsvis kommer alla kunna vara på plats.

Det har bland annat tagits fram ett dokument som innehåller all information som alla som vill vara på plats ska följa. Det är ungefär på samma sätt som många av de nationella uttagningarna har haft, exempelvis för Sveriges Televisions produktion av Melodifestivalen, men detta är ett standarddokument som var och en ska följa.

 

Mer detaljer

Först och främst innebär detta att Eurovision 2021 kan produceras om än att det blir med så kallad social distansering mellan alla som är på plats. Något som kommer att märkas av är att färre antal personer tillåts vara på plats inne i arenan. Endast de personer som absolut måste vara där få vara där. Det kommer precis som det är i Melodifestivalen att tillåtas att presskåren är på plats, däremot blir det maximalt 500 journalister/fans. Om läget förbättras kan det bli upp till tusen journalister/fans som får bevaka på plats.

Det kommer också att ske testning med jämna mellanrum och personer som uppvisar symtom på corona släpps inte in utan sätts i karantän. I övrigt gäller vanliga hygienregler som handtvätt, krav på att bära munskydd, hålla social distans och undvika att stanna i trånga utrymmen under en allt för lång tid. Utöver det självklart en rad andra krav (se det bifogade dokumentet)

EBU och den nederländska produktionen har ännu inte tagit ställning till om publik kan släppas in i arenan eller inte. Det blir klart först i ett senare skede av tävlingen. Tidigare har EBU sagt att parkettplatserna görs om till Green room och bara de personer som köpte biljetter till 2020 års tävling kommer att kunna köpa biljetter till årets tävling. Detta sker bara OM publik tillåts.

 

Några saker som kommer att sticka ut från andra Eurovisioner

– Samtliga personer (som ej bor/är i Nederländerna) ska försätta sig själva i fem dagars karantän före avresan till Nederländerna.

– För att få resa in till Nederländerna måste du kunna visa upp en negativt covid19-test som inte är äldre än 72 timmar.

– Utöver de repetitioner och medverkande i genrep, sändningar med mera ska alla delegationer bara vistas på det hotell de ska bo på. Det blir alltså inga kringevents med dessa personer, i alla fall inget där de fysiskt är på plats i Rotterdams stad.

– Testning kommer att ske med regelbundenhet bland alla som vistas i arenaområdet.

– Skulle någon bli sjuk ska denna omedelbart försättas i karantän.

 

Fakta: Vad vi vet mer om Eurovision 2021 – så här långt


– Tävlingen är planerad att äga rum i arenan Ahoy i Rotterdam i Nederländerna den 18:e, 20:e och 22:a maj 2021.

– Upplägget blir två semifinaler och en final där alla länder, med undantag för “Big Five” och värdlandet, måste kvala till sig en av 20 finalplatser.

– Programledare för sändningarna kommer att bli kvartetten Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit och NikkieTutorials.

41 länder hade anmält sitt intresse att delta, men Armenien har valt att hoppa av i förtid. Därmed återstår nu 40 länder på startlistan.

– Deltagarsiffran kan dock komma att revideras igen då det i skrivande stund är oklart om Belarus kommer till start. Detta sedan deras tävlingsbidrag blev diskvalificerat p.g.a. politiskt innehåll i texten. För att bli godkända av EBU måste den grupp som valts ut antingen skriva om texten i låten eller byta låt. Eller så måste både artist och låt bytas ut. Om inget görs kommer inte Belarus att få tävla i Eurovision 2021. Något besked har ännu inte lämnats.

– Värdlandet får behålla sin tidigare lottade startposition i finalen: nr 23 av 26. I vanliga fall lottas den under delegationsmötet i mars men EBU beslutade redan hösten 2020 att någon ny lottning görs inte 2021 på samma sätt som de beslöt att inte göra någon ny semifinallottning i år (utan föra över den som skulle ha varit 2020 till 2021).

Bara nyskrivna tävlingsbidrag som inte har varit publicerade före den 1 september 2020 tillåts delta i 2021 års Eurovision. Tidigare artistval har kunnat kvarstå, men det har varit upp till respektive lands TV-bolag att själv avgöra den saken. Många länder har valt att behålla artisten som skulle ha tävlat 2020, men ca en tredjedel av startfältet är artister som ej stod på startlistan ifjol.

– Förutsatt att publik tillåts i Ahoy Rotterdam-arenan kommer biljetter som köptes till Eurovision 2020 att vara giltiga till 2021. I väntan på om frågan ska bli aktuell har dock samtliga biljetter köpts tillbaka och om publikfrågan blir aktuell kommer bara personer som köpte biljetter ifjol kunna köpa biljetter i år. Om det blir ett biljetsläpp lär det med stor sannolikhet bli ett mycket begränsat antal biljetter som släpps.

– Produktionen har beslutat att bygga om parkettplatserna i Ahoy Arena till ett jättelikt Green room. Samma sak gjorde exempelvis Kroatien i sin nationella final tidigare i år.

– Förmodligen börjar scenbygget i april men något datum saknas. Repetitionerna i Ahoy förväntas dra igång i början av maj.

 

Coronasäkrade sändningar

Trots pågående coronapandemi har EBU sedan i höstas säkerställt att Eurovision 2021 ska kunna genomföras som planerat oavsett pandemiskt läge i maj.

För att coronasäkra sändningarna ännu mer har produktionen bland annat valt att tillåta förinspelad körsång och dessutom ska alla bidrag reservinspelas i TV-studios. Detta görs främst för de delegationer som kan komma att få förhinder att resa till Rotterdam i maj. Reservinspelningarna lämnas in till EBU nu i mars månad och kommer bara att användas om det inte går att genomföra på annat sätt.

EBU och produktionen har också tagit fram ett dokument med regler kring vad som gäller inne i arenan för de personer som vistas där. I dessa står bland annat att alla som reser in i Nederländerna i maj måste försätta sig själv i karantän minst fem dagar före avresa samt kunna visa upp ett negativ covid19-test som inte är äldre än 72 timmar. Om man skulle bli sjuk under sin vistelse är det obligatorisk karantän som gäller.

 


 

Kommentera