Så ska värdstaden till Eurovision 2023 utses

EUROVISION 2023. I väntan på mer besked om vilken brittisk stad som kommer att stå värd för nästa års Eurovision Song Contest har BBC meddelat hur urvalsprocessen för beslutet kommer att se ut.

 

Det börjar med intresseanmälningar

Till en början har BBC sagt att alla städer i Storbritannien som vill och ser att de har möjlighet att arrangera har möjlighet att ansöka. Det kostar inget att ansöka utan det enda som räcker är att en person från den aktuella staden mejlar sin ansökan till esc.hostcity@bbc.co.uk

Sedan ska det tilläggas att även om alla i praktiken kan ansöka kommer inte alla att få chansen i slutändan. Detta då det ju bara kan bli en stad som får jobbet…

 

Vad händer sedan?

Själva valet kommer att avgöras i två steg – först då städerna skickar in intresseanmälningar och därefter kommer en tillsatt grupp för BBC/EBU att gå igenom alla ansökningar och välja ut vilka de anser uppfyller kraven (se nedan) bäst. Det är oklart om det kommer att bli som de senaste åren (inför 2020/21 och 2022) att städer gallras bort en efter en tills det bara är två eller ett fåtal städer kvar som tävlar om att få uppdraget eller om en vinnare utses på en gång.

BBC har uttryckt att det är de tillsammans med EBU som kommer att välja värdstaden. De kan tillfråga brittiska staten om support i frågan men saken avgörs inte av staten.

 

När kommer det slutgiltiga beskedet?

Ännu finns det inget uttalat datum om när valet kan tänkas bli klart men troligt är att det blir klart någon gång i höst. Inför 2022 års ESC blev valet klart så sent som början av oktober 2021 medan det inför ESC 2020 (som sedan hölls 2021) blev valet officiellt i slutet av augusti 2019. Så det kan variera väldigt mycket beroende på hur mycket tid detta tar.

 

Vilka krav ställs på städerna?

För att få agera värdstad för Eurovision 2023 måste staden kunna uppfylla en rad olika kriterier som har satts upp av BBC och EBU. Till att börja med måste det finnas en lagom stor arena som kan ta in ett visst antal mängd publik per föreställning liksom att arenaområdet måste kunna ha (eller bygga upp) ett backstageområde för delegationer och presskår. Det måste också finnas tillräckligt med hotellrum, staden måste kunna ordna med säkerhet och transporter och så vidare. Det har tidigare även funnits krav på att staden måste ligga i närheten av en internationell storflygplats (för att underlätta för alla att kunna resa).

 


 

Kommentera