Polen öppnar antagning inför Eurovision 2022

NATIONELLA UTTAGNINGAR. För att välja artist och bidrag till Eurovision 2022 har det polska TV-bolaget TVP öppnat en antagning för intresserade artister och låtskrivare. Vad den senare kommer att leda till är oklart men det går alltså bra att skicka in låtar redan nu.

 

Vad har hänt?

TVP i Polen har sedan tidigare bekräftat sitt deltagande i Eurovision 2022 och har nu startat processen för att utse sin representant. Enligt det regelverk som har släppts framgår det inte om processen blir intern eller genom någon slags uttagning. Däremot står det att urvalet till i alla fall en viss del kan komma att genomföras av en kommitté vars medlemmar får rösta fram ett antal av de inskickade låtarna innan det slutligen ska utses en vinnare. Om sedan slutvalet sker via internval eller om kommittén överlåter detta i en slags publikomröstning återstår att se. Enligt ESCToday.com kommer det beslutet att tas vid ett senare tillfälle.

 

Antagning pågår

Om du är intresserad att skicka in låtar till den polska Eurovision-uttagningen finns det möjlighet att göra det fram till den 22:a november kl. 22:00. Vid antagningen ska även ett ansökningsformulär (som hittas i regelverket) bifogas tillsammans med en inskannad version där alla låtskrivare skriver under regelverket med namnteckningar, bidragets framförande i mp3-format, två bilder på artisten samt en biografi om artisten.

OBS! Alla bidrag ska mejlas in till eurowizja@tvp.pl

 

Tävlingsreglerna

Till en början måste varje inskickad låt uppfylla EBU:s krav:

– Låten ska vara ett nyskrivet originalverk (plagiat eller covers tillåts ej) som inte får ha varit offentliggjord på en eller flera publika plattformar före den 1:a september 2021.

– Låten ska kunna framföras på maximalt 3 minuter.

– Låtens text får inte innehålla diskriminerande ord/ordval.

– Artisten som framför bidraget ska vara minst 16 år gammal (senast 1:a maj 2022) – men någon övre åldersgräns saknas.

– Maximalt 6 personer får delta per scenframträdande.

 

Utöver detta har TVP även några egna krav:

– Den låt och artist som väljs ut som vinnare i den polska uttagningen kommer att representera Polen i Eurovision 2022. Det innebär att den artisten/gruppen måste frigöra tid i sitt schema för att kunna genomföra olika moment som repetitioner, promotion etc. samt självklart kunna vara på plats i Italien under de repetitioner och sändningar som genomförs.

– Artisten/gruppen som vinner/väljs ut får bara tävla för Polen 2022.

– TVP rekommenderar även att den/de artist/er som är tilltänkt till ert tävlingsbidrag även finns med i låtens upphov som antingen textförfattare och/eller kompositör(er).

– TVP äger rättigheterna till regelverket vilket innebär att de kan närsomhelst och hur mycket som helst göra justeringar, avbryta tävlingen etc. samt diskvalificera alla som bryter mot reglerna.

 

I reglerna framgår det inte om TVP har krav på polskt medborgarskap alternativt att man måste vara bosatt i Polen för att skicka in. Det torde innebära att några sådana krav saknas.

 


 

Kommentera