Eurovision 2021: Vilket scenario ska det bli?

Foto & copyright: derooijfotografie/Pixabay.com

EUROVISION 2021. Efter att EBU ställde in fjolårets Eurovision kom snart beskedet att till 2021 ska tävlingen vara tillbaka igen som planerat. Däremot är frågan fortsatt öppen kring huruvida det kommer att kunna vara publik i arenan Ahoy eller ej samt hur öppen tävlingen blir för journalister, fans, artisterna och deras delegationer. Frågan utreds fortfarande av EBU och den nederländska produktionen och inom ett par veckor väntas besked.

 

Fyra scenarier framtagna

Alla blev nog tagna på sängen förra vintern när det nya coronaviruset började spridas över planeten och att den klassas som en pandemi. På grund av detta har mer eller mindre alla länder i världen infört olika åtgärder för att begränsa smittspridningen, exempelvis att ställa in alla typer av evenemang som lockar folksamlingar eller att göra dessa så begränsade som möjligt för att undvika onödig kontakt mellan människor. Eurovision 2020 var ett av dessa events som på grund av det då rådande hälsoläget i världen fick ställas in samtidigt som Nederländerna och värdstaden Rotterdam fick förnyat förtroende av EBU att stå värd 2021, vilket de accepterade.

Produktionen i Nederländerna fortgår alltså men frågan är hur tävlingen ska kunna arrangeras när pandemin inte verkar avta i den takt som vi alla vill att den ska göra. För att kunna råda bot på detta togs fyra scenarier fram i september förra året. Dessa går alla ut på att Eurovision Song Contest ska kunna genomföras i år (2021) även om den förmodligen kommer att behöva anpassas efter rådande läge. Enligt Sietse Bakker, som är en av de exekutiva producenterna för Eurovision 2021, ska varje förslag analyseras noggrant och realistiskt eftersom produktionen ej vill stänga igen dörrar som skulle kunna vara möjliga att öppna. Detta med tanke på att det rådande läget alltid förändras både till det bättre och tyvärr det sämre. Ett exempel på detta är att värdnationen just nu (januari 2021) befinner sig i en ny lockdown-situation men så behöver inte vara fallet i maj månad då det är planerat att tävlingen ska äga rum.

 

Hur ser då de fyra scenarierna ut?

Här nedan beskriver vi de fyra scenarierna utifrån det besked som EBU och den nederländska produktionen gav i september.

 

Scenario 1: Ordinarie tävling utan några hinder, som innebär att faran är över och att det skulle bli en Eurovision som tävlingen brukar vara, dvs. med fullsatt arena kväll efter kväll, evenemang på stan och att det råder relativt stora friheter på Eurovision-området (för ackrediterade personer såklart). I dagsläget är dock detta scenario väldigt osannolikt med tanke på det rådande pandemiläget.


Scenario 2: Ordinarie tävling med social distansering, det vill säga att tävlingen kan bli av och även ha publik i arenan om än att alla behöver hålla cirka 1,5 meters avstånd från varandra. Förmodligen blir det också sittande istället för stående publik. Även bakom kulisserna kommer alla att behöva hålla avstånd från varandra och delegationerna kommer också att bestå av färre personer än vad det brukar vara. Det kan även komma att bli färre kringevenemang i Rotterdam.


Scenario 3: Ordinarie tävling med reserestriktioner som innebär att de artister som ej kan delta på plats i Rotterdam får delta via länk i en TV-studio i respektive hemland. Denna metod prövades i fjolårets Junior Eurovision då alla framträdanden spelades in i förväg och ingen förutom programledarna och mellanakterna befann sig i den studio som sändningen utgick från. Som en säkerhet har EBU beslutat att alla delegationer ska göra en reservinspelning av sin artists scenframträdande i en TV-studio i sitt hemland som används till ändamålet om artisten ej kan vara på plats i Rotterdam under tävlingens pågående skede.


Scenario 4: Eurovision i Lockdown, som helt enkelt innebär att Eurovision gör som fjolårets Junior Eurovision med att samtliga 41 artister befinner sig i TV-studios i respektive hemland och deltar därmed på länk. Endast programledare och mellanakter får vara i arenan och de reservinslag som spelats in används som videomaterial till sändningen. Det kommer i så fall heller inte att vara några kringevenemang i Rotterdam om de inte kan omvandlas till digitala alternativ. Trots ett sådant drastiskt scenario kommer Eurovision 2021 att sändas och avgöras om än att det skulle bli betydligt mer digitalt än vad det annars brukar vara.

 

Vilket scenario blir det då?

Så här ser alltså de olika scenarierna ut och nu är frågan vilken av dem som kommer att bli verklighet. Enligt ESCToday.com ska ett slutgiltigt besked komma runt mitten av februari. De citerar även Sitese Bakker som säger att de första stegen har tagits. Exakt vilka steg sägs inte och därför återkopplar vi så snart vi fått facit!

 


 

Kommentera