Kroatien öppnar antagningen till Dora 2021

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Sedan tidigare har det varit känt att Kroatien återigen kommer att använda sig av uttagningen Dora för att utse landets nästa representant till Eurovision Song Contest, men det var först nu i slutet av oktober som den officiella antagningen öppnade och denna gång med ett lite uppdaterat regelverk.

 

Nya regler i sammanhanget

Några av de stora regeländringarna är att startfältet kommer att bestå av 14 bidrag istället för tidigare 16. När det kommer till de sceniska framträdandena får varje bidrag numera bara ha upp till fem personer på scenen, vilket inkluderar artisten/gruppen och eventuella dansare. Dessutom förbjuds levande körsång, om det ska finnas med måste den vara förinspelad tillsammans med den förinspelade musiken.

En ytterligare nyhet är att den tidigare språkbarriären har tagits bort. Denna gällde tidigare att bidragen bara fick framföras på engelska, kroatiska, italienska, tyska eller franska, men nu utökas den till att omfatta alla europeiska språk. Så det finns lite att välja på om man säger så.

 

Planering för coronasäker final

HRT har tidigare kommunicerat ut att finalen av Dora 2021 kommer att äga rum i staden Opatija den 13:e februari 2021. För att göra finalen så coronasäker som möjligt arbetar produktionen med olika scenarier för att anpassa tävlingen till rådande pandemiläge. I dagsläget är det svårt att säga exakt vilken väg de tänker ta men planen är att Dora ska kunna avgöras på något sätt i vinter.

 

Hur går antagningen till?

Alla intresserade låtskrivare världen över har möjlighet att skicka in bidrag till uttagningen. Den enda geografiska spärr som finns är att samtliga artister måste inneha kroatiskt medborgarskap. Sedan ska såklart alla bidrag uppfylla EBU:s krav gällande bland annat låtens längd (max 3 minuter), att det ska vara nyskrivet material, att artisten måste vara minst 16 år gammal osv.

Antagningen pågår till och med den 10:e december och om du är intresserad är det via denna länk som du ska skicka in ditt material.

När antagningen är över kommer en expertjury att lyssna igenom allt inskickat material och sedan välja ut 14 bidrag till startfältet. Juryn utser också fyra reservbidrag som tillsätts ifall att någon av de ordinarie bidragen ej kan delta. De kriterier som juryn ska utgå ifrån är konstnärligt värde med utgångspunkt i musiken, texten och att det finns en helhet som hänger ihop.

 

Regelverk

Innan du skickar in material till Dora 2021 är det klokt att läsa igenom hela regelverket. För enkelhetens skull har vi sammanfattat de viktigaste punkterna nedan (en inofficiell Google Translate-översättning av regelverket finns här):

 

– Endast nyskrivna originalverk som aldrig tidigare har offentliggjorts för allmänheten har rätt att tävla i Dora 2021.

– Låtskrivaren/låtskrivarna till varje bidrag måste kunna bevisa att ni äger rättigheterna till ert originalverk. I de fall som textförfattare och kompositör inte är samma person måste det finnas ett skriftligt avtal mellan parterna och HRT att låttexten får användas i sammanhanget. Ni måste även tillåta att HRT får rätten att använda tävlingsbidraget och att det inte får spelas någon annanstans så länge som tävlingen pågår.

– Ett tävlingsbidrag får inte överstiga 3 minuter.

– Som tävlande artist måste du dels inneha kroatiskt medborgarskap och inte vara yngre än 16 år. Minderåriga artister behöver ha målsmans tillstånd för att få delta.

– Alla sånginsatser ska göras live. Däremot måste all körsång vara förinspelad.

– Tävlingsbidrag liksom artister måste även uppfylla EBU:s krav.

– Vinnaren i Dora 2021 kommer att representera Kroatien vid Eurovision 2021. Denna artist har skyldighet att framträda dels i den angivna semifinalen i Rotterdam och även i finalen om bidraget tar sig hela vägen dit.

– Om ert/era tävlingsbidrag väljs ut till startfältet är ni skyldiga att följa HRT:s uppmaningar och delta vid alla de tillfällen som HRT kräver, exempelvis vid repetitioner, presskonferenser, direktsändningar etcetera.

– Kom även ihåg att HRT äger rätten till uttagningen och regelverket, vilket gör att de kan diskvalificera såväl artister, låtskrivare och bidrag när och hur mycket de vill.

 

Fakta: Kroatien i Eurovision 2020


Inför Eurovision 2020 höll Kroatien i uttagningen Dora för att utse artist och bidrag. Vinnaren blev artisten Damir Kedzo med bidraget “Divlji Vjetre”. I Eurovision 2020 i Rotterdam skulle låten ha tävlat i den första semifinalen men eftersom EBU ställde in årets tävling fick inget land något resultat.

Så här såg Damirs framträdande ut i den nationella finalen:

 


 

Kommentera