Förändring gällande tävlingsbidragen i Norsk MGP 2024

NATIONELLA UTTAGNINGAR. NRK har nu i juni 2023 öppnat antagningen för tävlingsbidrag till Norsk Melodi Grand Prix 2024. Om du vill ta chansen att få försöka tävla för Norge nästa år har du sommaren på dig att ta fram ett eller flera tävlingsbidrag.

 

Upplägg

Exakt vilket tävlingsupplägg som NRK kommer att använda sig av den här gången är inte känt, däremot i samband med att antagningen öppnade den 9:e juni presenterades en stor regelförändring angående när bidragen får släppas officiellt. I vanlig ordning får inga tävlingsbidrag ha varit offentligt publicerade före den 1:a september året innan Eurovision äger rum, men nytt för den här gången är att NRK släpper kravet på om låten får ha varit släppt efter det datumet. Det innebär att tävlingsbidrag som deltar i Norsk MGP kan släppas officiellt någon gång från den 1:a september till dess tävlingen äger rum under uttagningssäsongen 2024.

NRK har också bekräftat via sitt regelverk att startfältet i Norsk MGP 2024 kommer att utgöras av tävlingsbidrag som skickats in via antagningen men även låtar som specialinbjudits kan förekomma. Urvalsjuryn kommer att göra sitt arbete i november 2023.

 

Var kan du skicka in bidrag?

– Alla bidrag laddas upp digitalt via detta anmälningsformulär.

– Deadline är satt till den 31:a augusti 2023.

– Det finns en maxgräns på tre (3) inskickade bidrag räknat per kompositör/producent/artist.

 

Tävlingsregler

Nedan är en sammanfattning av regelverket:

– NRK bjuder in vem som helst att skicka in låtar till Norsk MGP 2024, även om det uppmuntras att skicka in bidrag tillsammans med norska låtskrivare. Detta för att TV-bolaget i första hand vill prioritera och marknadsföra den norska musikscenen.

– För att ditt/era bidrag ska godkännas måste dessa vara 100% nyskrivna originalverk som du/ni äger all upphovsrätt till. NRK kommer inte ta ifrån upphovsrätten från låtskrivarna utan kräver bara att du/ni som gjort respektive låt godkänner att NRK får rätten att spela upp bidraget i sitt sammanhang.

– Ett bidrag måste kunna framföras på som mest 3 minuter. Demoversioner får dock vara längre än det men måste i så fall kunna kortas ned vid en eventuell tävlan.

– Alla som vill tävla som artister måste vara minst 16 år gamla (detta senast i april eller maj 2024). Någon övre åldersgräns finns ej.

– NRK har bestämmanderätten till artistvalen även om det kommer att göras i samråd med respektive låtskrivare/team.

 


 

Kommentera