Antagningen till Melodifestivalen 2023 är avslutad

MELODIFESTIVALEN 2023. Nu är antagningen till Melodifestivalen 2023 avslutad och därmed påbörjas nu SVT:s arbete med att ta fram de 28 tävlingsbidrag som ska vara med i nästa års startfält.

I skrivande stund saknas det uppgifter om hur många låtar som skickades in. Så snart vi har facit kommer vi att gå ut med den informationen.

 


VIKTIGT! Samtliga uppladdade bidrag på SVT:s plattform är från och med nu och fram till tidigast den 25:e november 2022 blockerade från att släppas på publika plattformar. Efter novemberdatumet frånsäger sig SVT alla låtar som inte kom med i startfältet och det är först från och med då som låtarna kan användas på publika plattformar.

Om ditt bidrag har kommit med i startfältet får du dock vänta till ett senare datum med att publicera, och om du vill försöka komma med nästa år istället är det klokt att avvakta publiceringen tills vidare.

 

Vad händer härnäst?

Antagningen har varit öppen för allmänheten mellan den 26:e augusti och 16:e september. Nu tar ett större arbete vid för att välja ut vilka bidrag som ska tävla, och det sker i olika steg och kvoter. Till en början med är det sagt att 28 bidrag ska väljas ut, där en hälft om 14 låtar väljs ut av en urvalsjury och den andra hälften om 14 bidrag väljs av Melodifestivalredaktionen.

Hur går då det hela till? Här nedan beskriver vi hur processen brukar se ut eller i alla fall hur den har sett ut de senaste åren, då med reservation att SVT inte justerar något från hur det brukar vara.

 

1. Allmän lyssning och juryval

Till att börja med lyssnas alla inskickade låtar igenom av ett antal personer i Melodifestivalredaktionen. Dessa personer väljer sedan ut de bästa låtarna som de ser som har största möjligheterna i tävlingen vilket brukar bli runt tusen låtar. Dessa låtar skickas sedan vidare till en urvalsjury som också får lyssna och bedöma låtarna men deras uppgift är framförallt att utse de 14 låtar som de anser har den största hitpotentialen. Juryns arbete pågår under cirka en vecka som börjar med lyssning och sållning innan det sedan blir dags för avslutande omröstning då deras val görs. Det finns dock med en reservlista som kan användas om ett eller flera utvalda bidrag inte kommer till start.

Urvalsjuryn tillsätts av SVT och brukar bestå av 14-16 personer i varierande åldrar och yrken. Vilka som sitter i juryn brukar i regel hållas hemligt och ibland avslöjas först en tid efter det att startfältet har blivit presenterat. Detta för att ingen ska kunna påverka juryns val.

 

2. Melodifestivalredaktionens val

När urvalsjuryn är klara med sitt arbete skickas deras topp 14 vidare till Melodifestivalredaktionen vars uppgift blir att hitta artister till dessa bidrag. Samtidigt påbörjas också Melodifestivalredaktionens egna val om 14 låtar vilka ska vara de bidrag som gör bäst TV. Bidragen som tävlar i denna kvot kan både komma från den reservlista som urvalsjuryn satte upp och/eller från specialinbjudningar till artister och låtskrivare. Även dessa 14 bidrag tillsätter SVT artister till.

Det är SVT som har vetorätt när det gäller artistvalen även om låtskrivare ges möjlighet att föreslå en artist. Men låtskrivarnas val är alltså inte självskrivna.

 

När presenteras startfälten?

SVT brukar i regel meddela startfältets 28 tävlande ett par månader innan första deltävlingen äger rum och det är troligt att så blir fallet även denna gång. Däremot finns det ännu inga datum för detta som är officiellt så det får vi återkomma till senare. Vi saknar också uppgifter om det kommer att bli fysiska eller digitala presskonferenser den här gången. De två senaste åren har SVT hållit presentationerna digitala, vilket har varit till följd av coronapandemin, men i och med att coronarestriktionerna togs bort i början av det här året kan vi ändå inte utesluta fysiska presskonferenser. Vi får helt enkelt vänta och se!

 


 

Kommentera