Slovenien bekräftar EMA och EMA Freš 2022

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Till 2022 kommer slovenska TV-bolaget RTVSLO att återgå till att låta publiken vara med och bestämma artist- och bidragsvalet till Eurovisionen. En av nyheterna är att den tidigare rookieuttagningen EMA Freš återkommer och att själva EMA blir förlängd genom två semifinaler.

Efter förra årets internval då sångerskan Ana Soklič fick chansen att representera Slovenien efter den inställda upplagan 2020 är RTVSLO på banan igen med att både lansera huvudtävlingen EMA samt ungdomsuttagningen EMA Freš. Nästa år väntar således en större uttagning för Slovenien.

 

Tävlingsupplägget

Nykomlingsuttagningen

Inledningsvis börjar det med rookieuttagningen EMA Freš där artister som är mellan 16 och 30 år och som hittills bara har släppt maximalt tre kommersiella låtar i sin musikkarriär får delta. De 24 artisterna som väljs ut kommer att mötas i dueller där publiken får rösta fram en vinnare i varje duell. Vinnarlåtarna går vidare i tävlingen medan de låtar som ”åker ut” får en ny chans i ytterligare duellrundor. Så här pågår fram till dess att 14 tävlande återstår, för då delas startfältet upp i två kvalfinaler med sju tävlande per program där topp två i varje finalprogram får tävla vidare i EMA.

 

EMA 2022

Inför EMA kommer RTVSLO att välja ut 16 bidrag från en nationell antagning/specialinbjudningar som från början får tävla genom två semifinaler. Utöver dessa bidrag tillkommer de fyra jokrarna från EMA Freš, vilket gör att startfältet består av 20 bidrag varav tio tävlar i respektive semifinal. Med hjälp av lika delar jury- som tittarröstning röstas topp 6 per semifinal vidare till finalen där sedan vinnaren koras.

 

 

Antagningen

För att hitta tävlingsbidrag pågår just nu antagningar till såväl EMA som EMA Freš via RTVSLO:s hemsida. Alla låtar – oavsett till uttagning de avser – skickas in digitalt via uppladdning från denna länk. Det som RTVSLO behöver från er är låten i mp3-format, sångtexten, bild och en biografi av artisten samt en av er påskriven version av ansökningsblanketten.

Deadline är satt till midnatt den 22:a november 2021.

 

Vad händer sedan?

Efter antagningen har stängts kommer en expertkommitté att gå igenom alla låtar och välja ut startfälten till bägge uttagningarna. Granskningarna kommer att ske i flera steg där låtarna först sorteras efter om de ska vara kvar eller åka ut och i omgång efter omgång fortsätter sorteringen tills det bara är 24 respektive 16 bidrag kvar i startfälten.

 

 

Regelverket

Nedan är sammanfattningar av tävlingsreglerna för både EMA 2022 respektive EMA Freš. Se även denna inbjudan för mer information.

 

Allmänna regler (bägge uttagningarna)

Låtskrivarna

– RTVSLO kräver att alla låtskrivare som skickar in bidrag ska vara myndiga.

– Det går bra att samarbeta mellan de personer som bara vill vara med och skapa låten respektive som vill framföra låten i tävlingen.

 

Tävlingsbidragen

– Alla bidrag måste uppfylla de krav som EBU ställer gällande originalitet (bara nyskrivna låtar tillåts), publiceringsdatum (aldrig gjorts offentliga före den 1/9 2021), längd (ska kunna framföras på som mest 3 minuter) och innehåll (får inte innehålla kommersiella, religiösa eller politiska budskap).

– RTVSLO rekommenderar att låten ska framföras på slovenska.

 

Artisterna

– Minst en huvudsångare eller hälften av de som framför tävlingsbidragets huvudsång måste vara slovenska medborgare och/eller vara boende i Slovenien. Kravet gäller dock inte körsångare.

– Varje artist får bara tävla med ett (1) bidrag men kan stå bakom flera som låtskrivare.

– Maximalt 6 personer får delta i varje scenframträdande. I detta ingår huvudsångare samt eventuella körsångare och dansare.

– Förinspelad körsång tillåts att användas tillsammans med den förinspelade musiken, dock inte i syfte att ”överrösta” huvudsången.

 

Annat som är bra att känna till

Utöver kraven här ovanför finns ytterligare några krav som gäller alla tävlande respektive om man tävlar i EMA och/eller i EMA Freš 2022.

– RTVSLO äger rättigheterna till tävlingsreglerna och är de som utformar tävlingen, tillsätter jurymedlemmar etcetera. De har även rätten att diskvalificera alla som bryter mot reglerna.

– Vinnaren i EMA-finalen 2022 kommer att representera Slovenien i Eurovision 2022.

 

Särskilda regler för de etablerade artisterna (som går direkt till EMA)

– För att få tävla som artist måste man vara som yngst 16 år gammal (senast 1 februari 2022). Det finns dock ingen övre åldersgräns.

– Artisten måste ha släppt musik kommersiellt för att få delta i EMA.

 

Särskilda regler för nykomlingarna (som tävlar i EMA Freš)

– För att få tävla som artist i EMA Freš måste man vara som yngst 16 år men inte äldre än 30 år.

– Artisten får inte ha släppt fler än tre låtar. Kravet gäller kommersiella släpp.

 


 

Kommentera