Eurovision 2021: Status kring Polen, Island, Malta och Rumänien

Foto & copyright: Eurovision Radio International

EUROVISION 2021. EBU har lämnat ytterligare information angående de delegationer som sitter i karantän sedan två personer i två delegationer bekräftats smittade av covid19.

 

Vad har hänt?

Det var i lördags (15:e maj) som EBU bekräftade att en person i Polens delegation hade bekräftats smittad av covid19. I och med sattes hela den polska delegationen i karantän och nya tester har gjorts. Dagen därpå, bara timmarna före öppningsceremonin, kom beskedet att även den isländska delegationen drabbats av samma sak (en person som blivit smittad) vilket föranledde även nya tester samt karantän för hela teamet. Eftersom bägge delegationerna bor på samma hotell valde även Maltas och Rumäniens delegationer, som bor på samma hotell som Polens och Islands, att försätta sig i frivillig karantän samt ta nya PCR-tester. Samtliga fyra missade därför invigningsfesten vid Rotterdams hamn.

 

Ännu inga fler fall

EBU har under måndagen (17:e maj) kunnat gå ut med information att samtliga nya PCR-tester som gjorts i den polska delegationen visar på negativa resultat. Det innebär att Polen är välkommen att tävla i torsdagens semifinal, däremot ska de stanna i karantän tills vidare för att göra ytterligare ett PCR-test inför torsdagens semifinal.

Islands tester har ännu inte hunnit bli analyserade och därför får deras delegationsmedlemmar stanna kvar i karantän minst en dag till. Även om deras tester skulle visa negativt ser det ut som att de precis som Polens delegation behöver stanna kvar i karantän till de ska göra PCR-testen inför torsdag.

Däremot behöver varken Maltas eller Rumäniens delegationer stanna kvar i sin frivilliga karantän och detta för att samtliga medlemmar har fått negativt besked på PCR-testen. Helt enkelt är de inte smittade av covid19. Det innebär att Destiny från Malta och Roxen från Rumänien kommer att få tävla i semi 1 som det är tänkt och de kommer att få göra liveframträdanden.


 

Kommentera