Så blir tävlingsupplägget för Melodifestivalen 2021

MELODIFESTIVALEN 2021. Det börjar dra ihop sig till Melodifestivalpremiär i Annexet och därför kommer här en uppdatering kring röstningsreglerna för årets tävling.

 

App- och telefonröstning

Vi börjar med det grundläggande och det är att det är fortsatt app- och telefonröstning som gäller om du vill vara med och påverka hur resultatet ska bli i alla 6 programmen. Du kan ladda ned appen från olika plattformar som exempelvis App Store och Google Play. Om du har en surfplatta kommer du också kunna rösta via appen Mello tillsammans.

 

Hur fördelas resultatet?

Melloappen är indelad i sju röstningsgrupper som är åldersbaserade enligt följande år: 3-9, 10-15, 16-29, 30-44, 45-59, 60-74 och 75+. Sedan finns en åttonde röstningsgrupp som representeras av telefonröstningen.

I varje program rangordnar respektive röstningsgrupp bidragen och utifrån den får bidragen poäng utifrån placering. Sedan slår SVT samman alla röstningsgruppers poäng och bidragen med högst totalpoäng går vidare i tävlingen. Mer specifik info om hur detta sker i respektive moment av deltävling, uppsamlingsheat och final kan du läsa mer om längre ned i artikeln.

Med appen kan du hjärtrösta gratis upp till fem gånger per bidrag, vilket innebär att du kan fördela ut 35 röster per sändning. Om du istället vill telefonrösta ringer du på någon av de två nummer som syns i bild – det ena är ett billigt nummer och det andra något dyrare, och om du ringer på det senare numret skänker du också en stor del av samtalskostnaden till Radiohjälpen.

Kom ihåg att det går max att telefonrösta 40 gånger per sändning, vilket är fördelat på 20 gånger till det billiga respektive lite dyrare telefonnumret. Detta gäller oavsett om du röstar på en eller flera bidrag i sändningen.

 

Deltävlingarna


En deltävling har sju tävlingsbidrag som har fått startnummer mellan 1 och 7. Inledningsvis framförs dessa låtar samtidigt som publiken kan app- och telefonrösta på sina favoritbidrag. Så snart som alla bidrag har framförts hålls ett kortare sammandrag innan röstningen tillfälligt pausas. De fem bidrag som vid tillfället har fått högst totalpoäng tävlar vidare, medan bidragen på sjätte och sjunde plats åker ut.

Strax därefter startar en andra, kortare, röstningsomgång där det än en gång går att app- och telefonrösta på de fem bidrag som är kvar i tävlan. Inga tidigare röster nollställs! När omröstningen är avslutad läggs andra omgångens resultat samman med den första omgången vilket ger ett totalresultat. De två bidragen som fått högst totalpoäng efter bägge röstningsomgångarna går direkt till final medan totaltrean och totalfyran får tävla vidare i Andra chansen. Totalfemman åker ut.

Det är också viktigt att poängtera att alla resultat avgörs utifrån poäng och inte hur många röster som varje bidrag får. Den enda gången som SVT gör undantag från den regeln är om två eller fler bidrag hamnar på samma totalsumma (då räknas antalet röster). I och med detta kan det innebära att ett bidrag kan få färre röster men fler poäng respektive fler röster men färre poäng beroende på hur de olika röstningsgrupperna röstar. Men för att vara säker på saken att just din favorit ska gå vidare till Andra chansen/finalen är det bara en sak som gäller på lördagskvällarna framöver: rösta!

 

Andra chansen


I Andra chansen tävlar de åtta bidrag som gått vidare som totaltreor och totalfyror i deltävlingarna. De möts i dueller mot varandra med två bidrag per duell och sedan får tv-tittarna rösta fram en vinnare per duell. Totalt går alltså fyra bidrag vidare till final.

Varje duell inleds med att bidragen presenteras och sedan framförs. Röstningsgrupperna kan app- och telefonrösta på sina favoritbidrag och den av de två som respektive röstningsgrupp gett flest röster till får 1 poäng. För att vinna duellen måste ett bidrag få ihop minst 5 av 8 poäng, och i de fall som matcherna blir oavgjorda avgörs det istället vem av de två som tittarna gett flest röster till.

Nytt för i år är att alla bidrag i Andra chansen tilldelas startnummer mellan 1 till 8, vilket innebär att det går att rösta i alla dueller samtidigt.

Notera gärna att det är SVT som bestämmer hur bidragen ska mötas i de olika duellerna och den allokeringen görs först när hela Andra chansen-startfältet är komplett. Även i år finns regler för hur duellerna ska sättas samman som går ut på att ett bidrag på tredje plats får möta ett bidrag på fjärde plats och bägge dessa två får inte ha tävlat i samma deltävling. Vilka som placerat sig hur avslöjas först efter finalen.

 

Finalen


Den avgörande finalen kommer att ha 12 tävlande varav åtta som kvalat vidare som ettor och tvåor i deltävlingarna samt de fyra som går vidare från Andra chansen. Finalen är också det första programmet där tittarna inte har hela makten att avgöra resultatet, utan här kommer halva makten att avgöras av åtta internationella jurygrupper som representerar olika länder som ska tävla i årets Eurovision Song Contest.

Finalen inleds med att de 12 bidragen framförs på scenen samtidigt som publiken app- och telefonröstar. Sedan hålls en snabbgenomgång men istället för att avsluta omröstningen fortsätter den samtidigt som de internationella jurygrupperna avlägger sina poäng. Detta för att tittarna ska kunna ha chansen att så att säga justera jurygruppernas poäng utifrån hur de valt att rangordna finalisterna. Efter juryernas poäng hålls en ny kortare snabbrepris och därefter stängs slussarna och resultatet räknas fram. Tittarnas poäng delas nu ut bidrag för bidrag. Vinnaren är bidraget som fått högst totalpoäng när juryerna och tittarna sagt sitt, vilket också är den artisten eller gruppen som kommer att representera Sverige i Eurovision Song Contest 2021!

De åtta jurygrupperna respektive de åtta tittargrupperna delar vardera ut 464 poäng till bidragen fördelade på poängen (högst till lägst) 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Ett tävlingsbidrag kan få maximalt 96 poäng från jurygrupperna eller tittarna och räknat tillsammans är maximala summan 192 poäng.

 


 

Kommentera