Antagningen till Finlands UMK 2021 igång

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Fram till den 7:e september kl 23:59 (finsk tid) kommer det att vara möjligt att skicka in bidrag till Finlands uttagning UMK 2021. Vi berättar mer om tävlingsregler och programmets upplägg.

 

Upplägg

UMK 2021 (Uuden Musiikin Kilpailu – Tävlingen för ny musik) kommer likt 2020 års upplaga bestå av en finalkväll med ett idag okänt antal bidrag som tävlar om segern. Själva finalen är planerad att hållas i februari 2021 och kommer att avgöras av både publik- och juryröstning. Redan i juni gick Yle ut med tävlingsreglerna för bidrag och artister, men vid det tillfället kunde inget finaldatum respektive värdstad officiellt bekräftas. Nu när antagningen öppnat står det klart att finalen kommer att hållas i Tammerfors den 20:e februari 2021! Däremot är det inte klart än ifall finalen kan ta in någon publik, vilket är helt beroende på hur coronapandemin utvecklar sig i Finland.

Enligt Yle kommer namnen på de utvalda artisterna och bidragen att presenteras i januari 2021.

 

Pågående antagningen

Finalbidragen kommer att utses av en jury, vilka väljer låtar från en nationell antagning som är öppen fram till 7:e september 2020. Alla bidrag skickas in digitalt via denna länk.

Vem som helst får skicka in bidrag till UMK 2021, däremot finns krav på att minst en person i ett låtskrivarteam måste inneha finskt medborgarskap och/eller vara permanent bosatt i Finland. Dessutom är det värt att känna till att alla upphovspersoner som inte vill delta på scenen kan delta med flera låtar i tävlingen, medan artister kan delta med upp till tre bidrag där endast en av dessa låtar kan gå vidare i tävlingen. Artister äger också rätten att tävla med olika bidrag som medlemmar i band.

 

Vad ska skickas in vid antagningen?

– En mp3-fil med bidragets demoinspelning.

– Ett originalfoto i jpg-format på den artist/grupp som sjunger låtens demo.

– En biografi om artisten/gruppen med information om dennes/deras sociala medier.

– Låttexten i .doc-, .pdf- eller rtf-format.

 

Regelverket

Innan du skickar in låt/ar till UMK 2021 är vårt tips att läsa igenom hela tävlingsreglerna (de finns att läsa på finska, svenska och engelska), särskilt styckena om upphovsrätt och övriga villkor. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna att känna till gällande framförallt bidrag och artister.

 

Bidragen

Endast nyskrivna originalverk (ej covers, plagiat etc.) som kan framföras på max tre (3) minuter tillåts delta i tävlingen. Det finns även krav på att bidragen inför finalen inte får ha publicerats på publika plattformar. Det är upp till Yle att avgöra när låtarna får släppas fria.

Bidragen får framföras på vilket språk som helst, och till skillnad mot SVT har inte Yle några utskrivna krav på att ett visst antal bidrag ska framföras på finska. Utöver det ska alla inskickade låtar hållas fria från politiska, kommersiella och kränkande budskap. Det är inte heller tillåtet med svordomar i låttexterna.

Den bidragsversion som skickas in ska mer eller mindre vara slutproduktionsklar, vilket innebär att demon ska vara gjord på ett professionellt sätt och det ska framgå hur ni vill arrangera låten i tävlingen. Ni får inte skicka vidare er inskickade låt till någon annan Eurovision-uttagning.

 

Artisterna

För att få vara tävlande artist i UMK 2021 måste du vara som yngst 16 år gammal och det senast uppfyllt den 1:a maj 2021. Om du är över 16 år finns inget att oroa sig över! Observera att den lägsta åldersgränsen gäller i det här fallet bara artisterna, inte låtskrivarna.

Den/de artist/er eller grupp som sjunger in bidragets demo ska vara tilltänkt artist/grupp som framför låten i tävlingen! Varje artist/grupp får ha mellan 1-6 personer på scenen (räknat per bidrag). I det ingår både artist/grupp och eventuella dansare och bakgrundskör.

Alla uppträdanden i finalen kommer att genomföras med förinspelad musik, dock ska all huvudsång genomföras live. Instrument får användas på scen men då endast som rekvisita.

 

Övrigt att känna till

Yle har rätt att använda alla uttagna finalbidrag och äger också ensamrätten till det som de producerar under och efter UMK. Däremot kommer alla upphovspersoner kunna anmäla sig till Teosto eller annan tjänst för ersättning gällande upphovsrätt. Yle äger också rätten till regelverket och därmed också rätten att själva ändra/justera det när som helst. De har också all rätt att när de vill diskvalificera artister, låtar och upphovspersoner som bryter mot tävlingsreglerna.

 


 

Kommentera