Antagningen till Melodifestivalen 2020 är öppen

2019 års Mello-vinnare John Lundvik. Foto: ESC-Panelen

MELODIFESTIVALEN 2020. Till och med den 15:e september finns möjligheten att skicka in bidrag till Melodifestivalen 2020! Här kommer allt du behöver veta om hur du går tillväga, vilka regler som finns och hur processen ser ut framåt.

 

Innan ni skickar in bidrag till tävlingen är det klokt att ha läst igenom regelverket, framförallt sektionerna om upphovsrätt och övriga villkor. Detta eftersom det är SVT som har all beslutsrätt i tävlingen. Nu tar vi upp några av de viktigaste sakerna att tänka på när du skickar in bidrag.

Om du har några frågor gällande antagningen och/eller hur processen ser ut framöver, vänligen mejla dina frågor till Melodifestivalens team: mello2020@svt.se

 

Var skickar jag in mina bidrag?


Bidrag som ni vill skicka in laddas upp via denna externa länk.

För att ladda upp bidrag skapar du ett konto och följer sedan instruktionerna (notera att du måste skapa ett nytt konto oavsett om du skickade in bidrag förra året eller inte).

När du laddar upp ett bidrag på plattformen ger du SVT rätten att blockera låten till och med senast den 27:e november 2019. Därefter är det fritt fram att använda låten som du vill – så länge den inte har kommit med i tävlingen förstås!

 

Får vem som helst skicka in tävlingsbidrag?


Ja, Melodifestivalen 2020 är öppen för alla att skicka in bidrag och det finns ingen begränsning på hur många bidrag du får skicka in. Du får gärna samarbeta med utländska låtskrivare, så länge minst en (1) av er i låtskrivarteamet innehar svenskt medborgarskap.

Det enda undantag SVT gör på denna punkt är att du får inte vara anställd vid (eller vara uppdragsgivare till) SVT under perioden augusti 2019 till mars 2020.

 

Vilka krav ställer SVT på bidragen?


Ett stort krav är att bidraget ska vara ett nyskrivet originalverk (således godkänns inte plagiat eller covers). Detta innebär också att bidraget får aldrig ha varit tidigare publicerat på någon offentlig plattform*, och framförallt inte före den 1:a september 2019**.

Bidraget ska på scenen kunna framföras på mellan två-tre minuter***.

Helt instrumentala bidrag godkänns inte. Sånginsatser ska förekomma (däremot är det inte sagt hur mycket).

 

* Kravet gäller både analoga som digitala plattformar, t.ex. konserter, sociala medier etc.

** SVT beslutar själva när bidragen får offentliggöras, vilket brukar ske efter att bidragen lämnat tävlingen eller när alla deltävlingar är avgjorda.

*** Bidrag som är kortare eller längre än detta kan skickas in, men måste då kunna arrangeras om till dess att tävlingen drar igång och absolut senast till Eurovision 2020 (ifall det är bidraget som ska representera Sverige).

 

Kan vem som helst bli artist i tävlingen?


Svaret är både ja och nej, helt beroende på vad SVT och du som låtskrivare kommer överens om.

Till en början finns ett ålderskrav, och det är att er artist måste vara 16 år eller äldre. Er tilltänkta artist måste alltså ha varit född senast i maj 2004 – eller tidigare. Kravet gäller även om ni vill tävla med en grupp (alla i gruppen/bandet som ska tävla på scenen måste vara över 16 år). SVT har ingen övre åldersgräns.

Ett annat krav som finns är att den artist som sjunger på bidragets demo ska vara beredd att ställa upp som artist i Melodifestivalen om SVT önskar så. Samtidigt är det ingen självklarhet att demoartisten är ert bidrags artist i slutändan, utan det kan lika gärna bli någon annan som SVT vill ha med.

Om ditt/dina bidrag tar sig till tävlingen kommer du tillsammans med SVT få bestämma artistvalet till bidraget. Ert val är däremot inte självskrivet, eftersom att det är SVT som till sist har vetorätt i frågan. Notera att detta gäller också i fallet att det är ditt bidrag som står som vinnare i Melodifestivalen och som därmed ska representera Sverige i Eurovision Song Contest 2020. SVT har alltså rätt att byta artist till en eventuell tävlan i Eurovision Song Contest.

 

Får artisten sjunga på vilket språk som helst?


Ja, språkvalet är fritt och du kan skicka in samma låt i olika versioner utan att behöva tala om det för SVT. Däremot är det viktigt att veta att den språkversion som eventuellt väljs ut till tävlingen kommer också att vara det språk låten framförs på vid en eventuell tävlan i Melodifestivalen 2020.

SVT har reserverat cirka tio platser i startfältet åt bidrag som endast framförs på svenska. Siffran är dock inte exakt, utan det kan lika gärna bli fler som färre.

 

Några extraregler (som bara gäller i Melodifestivalen)


SVT har även år 2020 utökade regler gällande scenframträdandet. Detta innebär:

– Att ni kan vara som mest åtta (8) personer på scenen (detta inkluderar även live-körsångare och dansare).

– Förinspelad körsång är tillåten (även om all huvudsång måste ske live).

– Ha ett live-instrument på scenen. Detta måste dock godkännas av SVT först.

Skulle något/några eller samtliga av dessa utökade regler förekomma i ert bidrag så ställer SVT som motkrav att bidraget ska kunna arrangeras om utan att påverkas negativt till en eventuell tävlan i Eurovision 2020. Detta helt enkelt för att EBU, som arrangerar Eurovisionen, inte tillåter något av dessa tre extraregler.

 

Avslutningsvis: så ser processen ut framåt


Fas 1: Nationell antagning & juryval

Mellan den 26:e augusti och 15:e september 2019 ges vem som helst chansen att skicka in bidrag till Melodifestivalen 2020. När antagningen har avslutats lyssnar och granskar SVT igenom alla bidragen och väljer ut ett lämpligt antal låtar som får fortsätta i tävlingen.

Bidragen som valts ut skickas vidare till en tillsatt jury som har som uppgift att lyssna, granska och bedöma de bidrag de har fått till sig, och i slutändan välja ut 14 bidrag som de tycker passar bäst för Melodifestivalen 2020. Vilka som sitter i juryn hålls hemligt till dess att hela startfältet är offentliggjort.

 

Fas 2: Mello-redaktionen gör sina val

När urvalsjuryn är klar med sitt val övergår arbetet till Melodifestivalredaktionen på SVT som nu själva ska tillsätta ytterligare 14 bidrag till startfältet. Dessa bidrag kan komma från specialbeställningar från artister och låtskrivare, men även från urvalsjuryns ratade hög.

I SVT:s val ingår att välja ut ett bidrag till jokern Amanda Aasa, som fick sin plats i tävlingen via P4 Nästa 2019. Vilket bidrag hon får med sig i tävlingen lär inte bli offentligt förrän vid ett senare tillfälle.

 

Fas 3: Artistvalen

Alla 28 bidrag som väljs ut ska få sina artistval tillsatta. I det här läget brukar kvällstidningarna med flera gå in och spekulera vilka som valts ut, med den självklara målsättningen att hinna avslöja samtliga artister innan SVT hunnit presentera dem. Oftast brukar de lyckas lista ut stora delar av startfältet, men ibland kommer vissa överraskningar i slutändan. Ett sådant exempel var när Loreen gjorde en oväntad comeback 2017. Den gången ryktades det en hel del om henne men fanns inget bekräftat förrän vid den officiella presskonferensen.

 

Fas 4: Artister och presskonferens

När hela startfältet är komplett med både artister och bidrag kommer SVT att meddela detta. Exakt hur och när är däremot inte känt, eftersom SVT vill vara hemlighetsfulla in i det sista.

De senaste åren har SVT valt att hålla en enda presskonferens med alla 28 tävlande i slutet av november månad men om det blir så denna gång är alltså oklart. Det mest troliga är dock att Melodifestivalredaktionen presenterar de tävlande någon gång under senhösten 2019. Håll utkik här på hemsidan för exakt(a) datum!

 


 

Kommentera