Mer statistik från semifinal 2 (Eurovision 2023)

EUROVISION 2023 – ANALYS. När Eurovision 2023 hade avgjorts släppte EBU resultaten för alla tre programmen. I denna artikel presenterar vi hur tv-tittarna i de röstningsberättigande länderna och onlineröstarna röstade tillsammans och enskilt i den andra semifinalen som avgjordes den 11:e maj.

 

Några noteringar

Notera att det var ingen juryröstning i semifinalerna i år utan alla resultat avgjordes av tittarröstning i de 16 länder som hade allokerats in till den andra semifinalen samt i Spanien, Storbritannien och Ukraina som hade allokerats in som extraröstande länder bland de direktkvalificerade länderna. Utöver de fanns det också med en onlineröstning i år där personer som befann sig i länder som inte tävlade i årets upplaga hade möjlighet att rösta. Deras röster blev som en extra tittargrupp som i likhet med övriga delade ut 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.

 

Det splittrade resultatet

När alla hade röstat klart sammanställdes resultatet där de tio länderna som hade fått högst totalpoäng gick vidare till finalen medan resterande 6 länder åkte ut. Nedan är en sammanställning av hur semifinalisterna, de extraröstande länderna och onlineröstningen rangordnade bidragen. Notera att vi redovisar endast topp 10 hos onlineröstningen i och med att det är bara de tio främsta som EBU har valt att presentera, övriga 6 i den kategorin slutar således på delad elfte plats.

 

De 16 semifinalländerna

1. Australien (120 p)

2. Österrike (111 p)

3. Polen (97 p)

4. Cypern (83 p)

5. Litauen (79 p)

6. Slovenien (76 p)

7. Armenien (76 p)

8. Belgien (70 p)

9. Albanien (64 p)

10. Estland (61 p)

11. Island (40 p)

12. Georgien (31 p)

13. Grekland (14 p)

14. Danmark (6 p)

15. Rumänien (0 p)

15. San Marino (0 p)

 

 

De tre extraröstande länderna

1. Litauen (27 p)

2. Polen (26 p)

3. Australien (22 p)

4. Slovenien (21 p)

5. Österrike (18 p)

6. Belgien (15 p)

7. Armenien (13 p)

8. Cypern (11 p)

9. Estland (10 p)

10. Albanien (7 p)

11. Island (2 p)

12. Georgien (2 p)

13. Danmark (0 p)

13. Grekland (0 p)

13. Rumänien (0 p)

13. San Marino (0 p)

 

 

Onlineröstningen

1. Albanien (12 p)

2. Armenien (10 p)

3. Österrike (8 p)

4. Australien (7 p)

5. Slovenien (6 p)

6. Belgien (5 p)

7. Litauen (4 p)

8. Island (3 p)

9. Estland (2 p)

10. Georgien (1 p)

11. Cypern (0 p)

11. Danmark (0 p)

11. Grekland (0 p)

11. Polen (0 p)

11. Rumänien (0 p)

11. San Marino (0 p)

 

Hur blev resultatet tillsammans?

Finalkvalificerade

1. Australien (149 p)

2. Österrike (137 p)

3. Polen (124 p)

4. Litauen (110 p)

5. Slovenien (103 p)

6. Armenien (99 p)

7. Cypern (94 p)

8. Belgien (90 p)

9. Albanien (83 p)

10. Estland (74 p)

 

 

Utröstade

11. Island (44 p)

12. Georgien (33 p)

13. Grekland (14 p)

14. Danmark (6 p)

15. Rumänien (0 p)

16. San Marino (0 p)

 

Sammanfattad analys

I den här semifinalen är det tydligt att tittarna i tävlingsländerna hade bidragen i ungefär samma ordning som det sedan blev i totaltabellen, där de tio bidrag som slutligen också gick till final var deras gemensamma topp 10. Detta kan jämföras med de tre extraröstande länderna, som här var Spanien, Storbritannien och Ukraina, vilka istället hade Litauen som sin vinnare följt av Polen, och först på tredje plats Australien (som vann semifinalen). Däremot hade även de extraröstande satt samma länder i topp 10 som det sedan blev i slutresultatet medan onlineröstarna hellre ville ha med Island och Georgien än Cypern och Polen.

Det ska också noteras att två bidrag blev utan poäng i det totala läget, här gällde det Rumänien och San Marino. Eftersom bidrag inte kan dela slutplaceringar är det San Marino som slutar sist då de hade ett senare startnummer i programmet.

 

Hade resultatet förändrats om onlineröstningen inte hade räknats in?

I och med att poängmarginalen mellan det tiondeplacerade och elfteplacerade tävlingsbidraget var närmare 30 poäng i det slutgiltiga läget förändrade inte onlinerösterna något om de hade lagts till eller tagits bort. Den enda förändring som hade blivit var att Estland och Albanien hade bytt plats med varandra på nionde och tionde plats.

 

Mer statistik

Antalet 12-poängare

3 st: Australien och Slovenien

2 st: Albanien, Armenien, Litauen och Polen

1 st: Belgien, Cypern, Georgien, Grekland, Island och Österrike

 

Antalet poänggivande länder

Australien och Österrike var de enda två länderna som fick poäng från alla som kunde ge poäng (15 tävlingsländer (sig själva borträknade) + 3 extraröstande + online), vilket därefter följde Belgien, Cypern, Estland och Slovenien som fick poäng från 18 vardera. Efter dessa länder hamnade Litauen och Polen som fick poäng från 17 länder, Armenien som fick poäng från 16 länder, Albanien från 14 länder, Island från 13 länder och Georgien som fick poäng från 10 länder.

Resterande länder fick poäng från två länder (Grekland) respektive ett land (Danmark) medan både Rumänien och San Marino nollades av alla röstningsberättigade länder.

 


 

Kommentera