Mer statistik från semifinal 1 (Eurovision 2023)

EUROVISION 2023 – ANALYS. När Eurovision 2023 hade avgjorts släppte EBU resultaten för alla tre programmen. I denna artikel presenterar vi hur tv-tittarna i de röstningsberättigande länderna och onlineröstarna röstade tillsammans och enskilt i den första semifinalen som avgjordes den 9:e maj.

 

Några noteringar

Notera att det var ingen juryröstning i semifinalerna i år utan alla resultat avgjordes av tittarröstning i de 15 länder som hade allokerats in till den första semifinalen samt i Frankrike, Italien och Tyskland som hade allokerats in som extraröstande länder bland de direktkvalificerade länderna. Utöver de fanns det också med en onlineröstning i år där personer som befann sig i länder som inte tävlade i årets upplaga hade möjlighet att rösta. Deras röster blev som en extra tittargrupp som i likhet med övriga delade ut 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.

 

Det splittrade resultatet

När alla hade röstat klart sammanställdes resultatet där de tio länderna som hade fått högst totalpoäng gick vidare till finalen medan resterande fem länder åkte ut. Nedan är en sammanställning av hur semifinalisterna, de extraröstande länderna och onlineröstningen rangordnade bidragen. Notera att vi redovisar endast topp 10 hos onlineröstningen i och med att det är bara de tio främsta som EBU har valt att presentera, övriga fem i den kategorin slutar således på delad elfte plats.

 

De 15 semifinalländerna

1. Finland (141 p)

2. Sverige (116 p)

3. Israel (99 p)

4. Norge (88 p)

5. Tjeckien (86 p)

6. Schweiz (79 p)

7. Moldavien (77 p)

8. Kroatien (58 p)

9. Portugal (49 p)

10. Serbien (32 p)

11. Lettland (22 p)

12. Irland (10 p)

13. Nederländerna (7 p)

14. Azerbajdzjan (4 p)

15. Malta (2 p)

 

 

De tre extraröstande länderna

1. Moldavien (28 p)

2. Finland (26 p)

3. Portugal (19 p)

4. Tjeckien (19 p)

5. Schweiz (18 p)

6. Israel (16 p)

7. Kroatien (15 p)

8. Norge (14 p)

9. Sverige (12 p)

10. Lettland (4 p)

11. Serbien (3 p)

12. Azerbajdzjan (0 p)

12. Irland (0 p)

12. Malta (0 p)

12. Nederländerna (0 p)

 

 

Onlineröstningen

1. Israel (12 p)

2. Finland (10 p)

3. Lettland (8 p)

4. Sverige (7 p)

5. Portugal (6 p)

6. Tjeckien (5 p)

7. Moldavien (4 p)

8. Kroatien (3 p)

9. Serbien (2 p)

10. Malta (1 p)

11. Azerbajdzjan (0 p)

11. Irland (0 p)

11. Nederländerna (0 p)

11. Norge (0 p)

11. Schweiz (0 p)

 

 

Hur blev resultatet tillsammans?

Finalkvalificerade

1. Finland (177 p)

2. Sverige (135 p)

3. Israel (127 p)

4. Tjeckien (110 p)

5. Moldavien (109 p)

6. Norge (102 p)

7. Schweiz (97 p)

8. Kroatien (76 p)

9. Portugal (74 p)

10. Serbien (37 p)

 

 

Utröstade

11. Lettland (34 p)

12. Irland (10 p)

13. Nederländerna (7 p)

14. Azerbajdzjan (4 p)

15. Malta (3 p)

 

Sammanfattad analys

Om bara de länder som tävlade hade fått rösta i programmet hade exakt samma topp 10 som sedan gick till final också kvalat vidare. Här kan det noteras att flera av de länder som röstades ut fick i princip alla sina poäng från dessa 15 länder. Rangordningen hade blivit mer eller mindre densamma som slutresultatet.

Däremot är det intressant att de tre extraröstande länderna, i det här fallet Frankrike, Italien och Tyskland, hade placerat Sverige betydligt lägre jämfört med övriga länder. Hos deras omröstningar placerade sig nämligen Loreen bara som nia av 15 bidrag och intressant nog är det Moldavien som vann deras omröstning med Finland som tvåa. Lettland hade också kvalat vidare här om än precis på gränsen och därmed inte kvalat Serbien vidare.

Bland de utröstade bidragen i totala läget var det Lettland och Malta som gick bäst hos onlineröstarna medan exempelvis Norge och Schweiz hamnade utanför deras topp 10.

 

Hade resultatet förändrats om onlineröstningen inte hade räknats in?

Det hade inte blivit någon större skillnad alls även om det i totaltabellen mellan Serbien och Lettland blev väldigt tajt. Hade EBU räknat bort dessa röster hade dock Lettland liksom Serbien tappat poäng och det hade inte förändrat något. Så nej, alla tio som kvalade vidare i totala läget hade gjort det även utan Rest of the World-rösterna. Däremot hade det blivit en förändring då Moldavien hade placerat sig som fyra och Tjeckien som femma. Bägge hade fått samma totalsumma men i kraft av fler 12-poängare hade det varit fördel Moldavien.

 

Mer statistik

Antalet 12-poängare

7 st: Finland

4 st: Israel

2 st: Moldavien, Portugal och Sverige

1 st: Kroatien och Tjeckien

 

Antalet poänggivande länder

Finland, Israel, Moldavien, Sverige och Tjeckien fick poäng från samtliga länder/röstningsgrupper som kunde ge de poäng (14 tävlingsländer (sig själva borträknade) + 3 extraröstande + online). Därefter kommer Norge och Schweiz som fick poäng från 17 av 18 möjliga, följt av Portugal på 16 länder, Kroatien på 14 länder, Lettland på 11 länder och Serbien på 10 länder.

Irland och Nederländerna fick poäng från fem länder vardera, Azerbajdzjan från tre länder medan Malta bara fick poäng från två länder.

 


 

Kommentera