Polen väljer genom nationell final till Eurovision 2023

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Det polska TV-bolaget TVP har valt att fortsätta med modellen att låta publiken vara med och avgöra vilken artist med tillhörande tävlingsbidrag som ska få representera Polen i Eurovision Song Contest.

 

Upplägget

Beskedet om en fortsättning på en nationell final som även användes ifjol (inför ESC 2022) blev officiellt presenterad den 19:e september då TVP även presenterade tävlingsregler och öppnade antagningen. Utifrån regelverket kan man utläsa att TVP har för avsikt att välja ut som mest tio (10) finalister bland de låtar som skickas in vilka kommer att få tävla i finalen. I programmet avgörs sedan allting i två rundor – först där lika delar jury- och tittarröstning avgör en topp tre vilka kommer att tävla om slutsegern. Även i den andra rundan koras allt med hjälp av juryns och tittarnas hjälp.

Enligt uppgifter är finalen planerad att avgöras den 26:e februari och cirka en månad innan beräknar TVP att gå ut med startfältets artister och tävlingsbidrag.

 

Antagningen

Utifrån regelverket framgår det inte om det finns några geografiska begränsningar gällande vem eller vilka som får skicka in tävlingsbidrag, dvs. tävlingen verkar vara öppen för alla att delta. Själva antagningen är öppen till och med den 15:e januari nästa år och bidrag tas emot via e-post till följande adress: eurowizja@tvp.pl

I regelverket hittas de blanketter som TVP kräver att man fyller i och skickar med sitt tävlingsbidrag. Det förekommer även att annat material ska bifogas.

 

Tävlingsregler

Nedan är en sammanfattning av tävlingsreglerna fördelat på olika kategorier.

 

Låtskrivare

– Vem som helst får skicka in tävlingsbidrag, och vad vi har kunnat se finns det ingen maxbegränsning i hur många låtar som kan skickas in.

– TVP rekommenderar alla som vill framföra sin låt i tävlingen att också finnas med på upphovssidan.

– Om ert/era tävlingsbidrag väljs ut i tävlan kräver TVP att ni kan leverera material i form av bakgrundsmusik, etapplan och musikvideo.

 

Tävlingsbidrag

– Tävlingsbidraget ska vara ett nyskrivet originalverk som aldrig tidigare har offentliggjorts på någon publik plattform.

— Tidigaste datumet släppet får ha skett är den 1:a september 2022, om låten har offentliggjorts före det datumet kan den ej tävla i uttagningen.

– Bidraget får framföras på vilket eller vilka språk som helst – det råder total valfrihet.

– Låttexten får inte innehålla någon form av diskriminering.

 

Artist

– Den tävlande artisten och/eller medlemmar i en musikgrupp med två eller flera medlemmar behöver vara 16 år eller äldre. Det innebär att personer födda före den 1:a maj 2007 kan delta.

– Varje scenframträdande får bestå av maximalt 6 personer i vilka huvudsångaren/na samt ev. bandmedlemmar, dansare och körsångare räknas in.

– Alla scenframträdanden ska göras live-on-stage med förinspelad musik.

— Regelverket säger ingenting gällande om förinspelad körsång får användas eller ej.

– Vinnaren i finalen representerar Polen i Eurovision 2023 och förbinder sig därmed att stå till förfogande gällande repetitioner, genrep och direktsändningar, både i uttagningen och på plats i Eurovision i Storbritannien, så länge som produktionen så önskar.

– Vinnaren i den polska finalen till Eurovision 2023 får bara representera Polen i Eurovision 2023.

 

Övrigt

– TVP äger rättigheterna till regelverket och har därför rätten att göra tillägg när de vill och hur mycket de vill. De har även rätten att diskvalificera alla som eventuellt bryter mot det.

– TV-bolaget äger även rätten att ändra upplägget för uttagningen, exempelvis i form av en nationell kris eller liknande.

 


 

Kommentera