Förändringar i Eurovision efter Malmö 2024

EUROVISION. Efter Eurovision 2024 i Malmö tillsatte EBU en oberoende utredning som skulle granska de händelser som förekom under tävlingen. Denna rapport har, i samband med månadsskiftet, offentliggjorts i ett pressutskick som bekräftar att granskningen leddes av en oberoende branschexpert som samlade in synpunkter och därefter givit EBU rekommendationer på hur vad de kan göra framgent.

 

Vad visar granskningen?

Granskningen visar att det behövs ytterligare en chefsroll inom Eurovisions ledning, varför EBU nu tillsätter en s.k. ESC-chef som blir chef för Executive Supervisor, som kommer att arbeta med främst produktionsfrågor och medlemsrelationer. I övrigt har granskningen också sett över EBU:s styrning och deltagande (som bland annat ska se över acceptans för de olika åsikter som finns mellan medlemsbolagen i olika ESC-frågor, exempelvis deltagarlistan), säkerhet och riskhantering (som ska stärka de redan befintliga policyerna inom organisationen) samt säkerställa ett ökat samarbete mellan produktion och fansen och medierna.

EBU skriver även i pressmeddelandet att de redan nu har tillsatt en arbetsgrupp med både EBU-personal och medlemsbolagsrepresentanter som har som uppgift den närmaste tiden att övervaka att förändringarna kan genomföras.

 

Ta del av mer information

I samband med publiceringen av pressmeddelandet har det från svensk media gjorts intervjuer med EBU-personer. Exempelvis gjorde Sveriges Radios Carolina Norén en radiointervju med EBU:s vice generaldirektör Jean Philip De Tender och SR Kulturnytt har också gjort ett inslag om detta. Dessutom finns det en intervju med Eurovisions nuvarande Executive Supervisor Martin Österdahl som har fått kommentera hur de ska arbeta framgent inom organisationen.

 


 

Kommentera